Prospekty informacyjne Noble Funds SFIO

Ogłoszenia o zmianach statutów Noble Funds SFIO

Sprawozdania finansowe roczne Noble Funds SFIO

Sprawozdania finansowe półroczne Noble Funds SFIO

Raporty roczne Julius Baer

Raporty półroczne Julius Baer

Komunikaty i ogłoszenia Noble Funds SFIO

Dokumenty archiwalne Noble Funds SFIO

Dokumenty dla Klienta AFI

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.