Fundusz Inwestycyjny Otwarty - karty subfunduszy z dnia 31 października 2018 r.:

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - karta subfunduszu z dnia 31 sierpnia 2018 r.:

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.