W jaki sposób zawrzeć umowę o Usługę?

Osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę online z jednoczesnym zakupem (już od 500 zł) jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego, dostępnego w ramach Usługi Noble Funds Online, przy użyciu prostego Wniosku rejestracyjnego.

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę osobiście:

- w siedzibie Noble Funds TFI S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 33.

- w siedzibie ProService Finteco Sp. z o.o. w Warszawie.

 we wszystkich placówkach Getin Noble Banku.            

 

Dowiedz się jak aktywować usługę Noble Funds Online.

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Noble Funds Online

 

Tabela opłat Usługi Noble Funds Online

Tabela Opłat Usługi Noble Funds Online obowiązująca od dnia 28.04.2014 r.

 

Regulamin Usługi Noble Funds Online

Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online obowiązujący od dnia 13.07.2018 r.

Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online obowiązujący od dnia 15.10.2015 r.

Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online obowiązujący od dnia 13.01.2015 r.

Regulamin świadczenia Usługi Noble Funds Online obowiązujący od dnia 28.04.2014 r.

 

Wzory umów Usługi Noble Funds Online

Umowa Noble Funds Online dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 02.07.2018 r.

Umowa Noble Funds Online dla osób prawnych obowiązująca od dnia 02.07.2018 r.

 

Wzory dyspozycji

Dyspozycja zmiany numeru rachunku bankowego w usłudze Noble Funds Online

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.