Noble Funds Info

Przydatne informacje

Fundusze Inwestycyjne

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna forma zbiorowego inwestowania (lokowania środków pieniężnych). Uczestnicy funduszu powierzają swoje środki profesjonalistom w zarządzaniu aktywami. Fundusz inwestycyjny jest produktem finansowym nie gwarantującym osiągnięcia zysków, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Nota prawna.

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma wydzielone subfundusze, czyli oddzielne portfele prowadzące samodzielne i niezależne strategie inwestycyjne (np. subfundusz pieniężny, dłużny, mieszany, akcji), w ramach których można przenosić środki bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Co to jest jednostka uczestnictwa?

Klienci otwartych funduszy inwestycyjnych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inwestując w fundusz/subfundusz nabywają jednostki uczestnictwa danego funduszu/subfunduszu. Jednostka uczestnictwa jest tytułem prawnym, określającym uprawnienia uczestnika, jej wartość zmienia się w zależności od wyceny aktywów, które reprezentuje w portfelu funduszu/subfunduszu inwestycyjnego.

Płatności

Co to jest usługa PayByNet?

Bezpłatna usługa PayByNet to wygodny i szybki sposób dokonywania płatności internetowych, świadczona przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR S.A.). Dzięki bezpośredniej integracji z bankami można realizować transakcje internetowe 24h/dobę, 7dni/w tygodniu.

Co to jest KIR S.A.?

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR S.A.) jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc rolę kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

Jakie banki dostępne są w ramach usługi PayByNet?

W ramach usługi dostępne są: Alior Bank, Bank Pekao, PKO BP, ING, Bank Millenium, Citi Handlowy, Getin Noble Bank, Idea Bank, Nest Bank, PBS Bank, Plus Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Grupa BPS, BNP Paribas Bank, Raiffeisen polbank.

Usługa Noble Funds Online

Co to jest Usługa Noble Funds Online?

Usługa Noble Funds Online to wygodny i prosty sposób zarządzania swoimi inwestycjami (funduszami inwestycyjnymi) z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki dostępowi do Serwisu transakcyjnego masz możliwość weryfikowana stanu posiadanych inwestycji, kupowania (nabycia), zamieniania (konwersje/zamiany) lub sprzedawania (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz składania dyspozycji dostępnych w ramach Usługi.

W jaki sposób mogę stać się Klientem Usługi Noble Funds Online?

Osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę online z jednoczesnym zakupem (już od 500 zł) jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego, dostępnego w ramach Usługi Noble Funds Online, przy użyciu prostego Wniosku rejestracyjnego.

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę osobiście:

  • w siedzibie Noble Funds TFI S.A. w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C.
  • w siedzibie ProService Finteco Sp. z o.o. w Warszawie.
  • we wszystkich placówkach Getin Noble Banku.

Dowiedz się jak aktywować usługę Noble Funds Online.

Co to jest Wniosek rejestracyjny?

Wniosek rejestracyjny online to wygodny i prosty sposób zawarcia umowy o usługę Noble Funds Online w formie elektronicznej przez osoby fizyczne. Złożony jest z 3 kroków:
1. dane osobowe,
2. wybór funduszy,
3. opłacenie zlecenia.

I już jesteś inwestorem.