Mikołaj Raczyński

22/11/2018Video

Korekta czy początek bessy?

Rozmowa z Mikołajem Raczyńskim

więcej

Daniel Zegadło

08/11/2018Video

Perspektywy rynku instrumentów stopy procentowej

Rozmowa z Danielem Zegadło

więcej

Paweł Homiński

07/11/2018Miesięczne

Czy grozi nam recesja?

 

więcej

Tomasz Manowiec

26/10/2018Video

Perspektywy dla małych i średnich spółek

Komentarz Tomasza Manowca

więcej

Paweł Homiński

11/10/2018Video

Podsumowanie III kwartału na rynkach

Rozmowa z Pawłem Homińskim

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.