Ryszard Miodoński

04/05/2018Video

Dobre wyniki są już w cenie

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

więcej

27/04/2018Video

Magiczna granica 3%?

Komentarz Bartosza Tokarczyka

więcej

Tomasz Manowiec

20/04/2018Video

Pesymizm wśród inwestorów

Komentarz Tomasza Manowca

więcej

Daniel Zegadło

13/04/2018Video

Rynek obligacji skarbowych

Komentarz Daniela Zegadło

więcej

Mikołaj Raczyński

06/04/2018Video

Rynek szuka pretekstów do… zmienności

Komentarz Mikołaja Raczyńskiego

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.