Ryszard Miodoński

30/03/2018Video

Szklanka do połowy pusta

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

więcej

Paweł Homiński

22/03/2018Video

Końcówka nieudanego pierwszego kwartału

Komentarz Pawła Homińskiego

więcej

16/03/2018Video

Polityka na pierwszym planie

Komentarz Bartosza Tokarczyka

więcej

Tomasz Manowiec

08/03/2018Video

Koniec korekty wydaje się bliski

Komentarz Tomasza Manowca

więcej

Paweł Homiński

06/03/2018Miesięczne

Negatywne nastroje inwestorów

 

więcej

Daniel Zegadło

01/03/2018Video

Mocniejszy dolar a perspektywy rynku obligacji

Komentarz Daniela Zegadło

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.