powrót

Paweł Homiński

09/05/2018

Czy obecny cykl gospodarczy zbliża się do końca?

 

Patrząc szerzej na rynki widzimy znów rosnące obawy czy aktualny cykl gospodarczy nie zbliża się do swego końca. Możemy wymienić kilka charakterystycznych cech dojrzałej fazy cyklu, które widać gołym okiem: jak np. braki siły roboczej i rodzącą się presję płacową czy opóźnienia w łańcuchach dostaw. Pierwszy kwartał w Unii Europejskiej był sporo słabszy niż można się było spodziewać jeszcze kilka tygodni temu. Nie wiemy obecnie czy powody mają charakter jednorazowy (pogoda, strajki, silniejsze euro), czy po okresie super-koniunktury jesteśmy świadkami powrotu do bliższego normalności wzrostu PKB na poziomie ok. 1,5%.

Pobierz komentarz

Paweł Homiński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.