powrót

Paweł Homiński

05/07/2018

Co dalej z rynkiem akcji?

 

Znając już dane makroekonomiczne publikowane w czerwcu oraz wydarzenia z ostatnich tygodni, nie widzimy przesłanek do zmiany naszego podejścia inwestycyjnego. Niezmiennie pozostajemy ostrożni w stosunku do rynku akcji. Retoryka w rozmowach nt. polityki handlowej między USA i Chinami nie wskazuje na osiągnięcie porozumienia w najbliższym czasie, co coraz bardziej niepokoi rynki finansowe. Sytuacja ta zaczyna mieć coraz większe przełożenie na realną gospodarkę ze względu na zakłócenia w międzynarodowym łańcuchu dostaw oraz nieprzewidywalność przyszłego otoczenia. Może to jeszcze bardziej nasilić spowolnienie wzrostu, które obecnie obserwujemy, szczególnie w Europie. Również z Chin płyną sygnały wskazujące na wolniejszą dynamikę wzrostu gospodarczego w najbliższej przyszłości. Jedynie gospodarka amerykańska nie zwalnia tempa, co pozwoli na kontynuację podwyżek przez Fed i będzie negatywnie wpływać na pozostałe regiony świata, w największym stopniu na kraje emerging markets.

Pobierz komentarz

Paweł Homiński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.