powrót

Paweł Homiński

11/09/2018

Kiedy lepsze czasy dla „misiów”?

 

Nie oczekujemy zawężenia się różnicy pomiędzy dwoma segmentami rynku akcji w Polsce. Pomimo słabego początku września rodzime blue chips powinny wciąż zachowywać się lepiej od „misiów”. Wpływ na to mieć będą dwa główne czynniki. Po pierwsze lekko pozytywny – wg naszych szacunków – wpływ reklasyfikacji GPW z rynków rozwijających się do rozwiniętych (wg klasyfikacji Stoxx i FTSE). Po drugie, kontynuowana wyprzedaż akcji w segmencie małych i średnich spółek. Choć wyceny niektórych z nich – w związku z wyprzedażą akcji przez odnotowujące duże umorzenia niektóre fundusze inwestycyjne – stały się bardzo atrakcyjne, to w części przypadków nie można zapominać o problemach natury fundamentalnej, które w największym stopniu stoją za trwającym już od półtora roku (w przypadku indeksu sWIG80) trendem spadkowym. W końcu warto zauważyć, że system limitów inwestycyjnych proponowanych w projekcie ustawy o PPK premiuje inwestycje nowych funduszy właśnie w duże spółki, kosztem „maluchów”. Ten czynnik będzie miał działanie długofalowe.

Pobierz komentarz

Paweł Homiński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.