powrót

Paweł Homiński

09/04/2019

Spokojne zakończenie I kwartału

 

Nastroje na rynkach pozostają nadal całkiem dobre. Podtrzymujemy jednak to, co pisaliśmy w poprzednim komentarzu, że kwiecień – bardziej jego druga połowa – będzie prawdopodobnie tym okresem, kiedy rynek powie już „sprawdzam”. Dla utrzymania dobrego momentum na rynkach konieczna naszym zdaniem będzie poprawa danych makro w regionach, które mają być kołem zamachowym odbicia koniunktury. Jeśli mamy bowiem zobaczyć odbicie aktywności w drugiej połowie roku, a „pod to” rynki akcji grają przecież już trzy miesiące, to inicjację tego ruchu powinniśmy w końcu zobaczyć. Tym kluczowym kołem zamachowym odbicia mają być Chiny i trzeba przyznać, że opublikowane na początku kwietnia indeksy koniunktury dla przemysłu i usług poprawiły się tutaj dość istotnie. Jeden miesiąc jeszcze trendu nie czyni, ale też naszym zdaniem te dane za marzec mogły zaskoczyć rynek o tyle, że dopiero od 1 kwietnia zaczęły na większą działać skalę stymulusy rządowe.

Pobierz komentarz

Paweł Homiński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.