powrót

Paweł Homiński

09/05/2019

Wzrosło prawdopodobieństwo korekty

 

Historyczne maksima na amerykańskim rynku akcji, po czterech miesiącach mocnych wzrostów, to sprzyjający moment przynajmniej do krótkotrwałego odpoczynku w postaci korekty. Z psychologicznego (technicznego) punktu widzenia poziom poprzedniego szczytu jest ważnym momentem. Często stanowi cel dla części inwestorów, po osiągnięciu którego realizują zyski, a tym samym sprzedają posiadane aktywa. W efekcie takiego zachowania cena jest pod presją (dochodzi do korekty), którą mogą wykorzystać długoterminowi inwestorzy do zwiększenia posiadanych pozycji.

Pobierz komentarz

Paweł Homiński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.