powrót

Paweł Homiński

07/11/2017

Pozytywne nastawienie do rynków akcji

 

Wyprzedzające wskaźniki makroekonomiczne nie sygnalizują wyraźnych symptomów pogorszenia koniunktury w gospodarce światowej w perspektywie najbliższych miesięcy, dlatego podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do rynków akcji w krajach rozwiniętych. Poziom optymizmu utrzymuje się jednak dość wysoko, co przy wydłużającym się okresie bez wystąpienia istotnej korekty zwiększa ryzyko pojawienia się krótkoterminowych spadków. Nie spodziewamy się jednak, by miała to być głęboka przecena, a także by miała zmaterializować się już w listopadzie. Dopiero w grudniu ryzyko inwestycyjne może wzrosnąć ze względu na zbieg dwóch wydarzeń – głosowania nad reformą podatkową oraz nad limitem zadłużenia publicznego dla USA.

Pobierz komentarz

Paweł Homiński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.