powrót

Tomasz Smolarek

30/11/2017

Czy akcje w USA są drogie?

Analiza poziomów wycen w relacji do inflacji oraz stopy bezrobocia

Pobierz komentarz rynkowy w formie PDF

 

Tomasz Smolarek

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.