powrót

Mikołaj Raczyński

08/02/2018

Panika na rynkach. Dlaczego i co dalej?

Komentarz Mikołaja Raczyńskiego

Mikołaj Raczyński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.