powrót

Daniel Zegadło

08/11/2018

Perspektywy rynku instrumentów stopy procentowej

Rozmowa z Danielem Zegadło

Daniel Zegadło

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.