powrót

Bartosz Tokarczyk

06/12/2018

Rajd Świętego Mikołaja?

Rozmowa z Bartoszem Tokarczykiem

Bartosz Tokarczyk

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.