powrót

Mariusz Staniszewski

21/12/2018

Podsumowanie 2018 roku

Komentarz dr Mariusza Staniszewskiego, Prezesa Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Mariusz Staniszewski

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.