powrót

Jarosław Riopka

04/03/2019

Obecna sytuacja na rynku długu korporacyjnego w Polsce

Komentuje Jarosław Riopka

Jarosław Riopka

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.