powrót

Bartosz Tokarczyk

10/05/2019

Emerytury po nOFEmu

Rozmowa z Bartoszem Tokarczykiem

Bartosz Tokarczyk

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.