powrót

Mikołaj Raczyński

14/07/2017

Rynki w fazie wyczekiwania?

Komentarz Mikołaja Raczyńskiego

Mikołaj Raczyński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.