powrót

Ryszard Miodoński

11/08/2017

Wspierający sezon wyników kwartalnych?

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

Ryszard Miodoński

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.