Zapraszamy do kontaktu:
Infolinia: 801 080 770
tel. +48 22 588 18 79
(koszt połączenia lokalnego)
Infolinia czynna w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00

 

Telefoniczne składanie zleceń:
tel. +48 22 588 18 63
(koszt połączenia lokalnego)
Usługa dostępna w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.