Kontakt z Noble Funds TFI S.A.:
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
tel. +48 22 427 46 46
fax: +48 22 276 25 85
e-mail: biuro@noblefunds.pl

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.