Co powinienem wiedzieć o produktach finansowych?

Dowiedz się, jakie produkty znajdują się na rynku i wybierz najbardziej pasujące do Twojego stylu oszczędzania, pod kątem możliwych do osiągnięcia zysków i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.