powrót

Paweł Homiński

09/06/2017

Inwestorzy wyczekują czerwcowych danych

 

Możliwe, że czerwiec będzie tym miesiącem, który ostatecznie potwierdzi lub zaneguje fakt silnego ożywienia gospodarczego. Naszym zdaniem dane makroekonomiczne mogą dać rynkom kierunek na okres wakacyjny. Fakt, iż indeksy znajdują się blisko szczytów sprawia, że wrażliwość na słabsze dane może być znaczna. Z tego powodu warto naszym zdaniem utrzymać ostrożne nastawienie do rynku i czekać na dobre okazje do uzupełnienia portfeli. Dotyczy to zarówno rynku polskiego, jak i giełd zagranicznych.

Pobierz komentarz

Paweł Homiński

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym (zaprezentowanym w tabeli) i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego oraz dokumentem Kluczowe Informacje dla Inwestora (KIID). Pełna treść noty prawnej.