Administrator (Noble Funds TFI S.A. oraz poszczególne fundusze inwestycyjne) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Z IOD można się skontaktować kierując korespondencję na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

lub adres e-mail:

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Noble Funds TFI S.A. -  iod@noblefunds.pl.

- w przypadku danych przetwarzanych przez poszczególne fundusze – na adresy mailowe wskazane w zakładkach dedykowanych dla poszczególnych typów funduszy. Fundusze FIO/SFIO/FIZ, Fundusze sekurytyzacyjne.

 

Funkcję IOD pełni Pani Agnieszka Ulanowska.

 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym (zaprezentowanym w tabeli) i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego oraz dokumentem Kluczowe Informacje dla Inwestora (KIID). Pełna treść noty prawnej.