Od zawsze dbamy o ochronę prywatności naszych uczestników, klientów oraz innych osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe. Stale podnosimy standardy zabezpieczania danych osobowych.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym Towarzystwo dołożyło starań, aby dostosować działalność do nowych wymogów prawnych.

Podstawowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Noble Funds TFI S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo znajdują się w dokumentach zamieszczonych poniżej oraz w odpowiednich zakładkach.

Kto jest administratorem Twoich danych i z kim można się kontaktować? 

Ze względu na specyfikę prowadzonej przez Noble Funds TFI S.A. działalności m.in. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (oddzielnymi osobami prawnymi) ma miejsce rozdzielenia funkcji Administratora w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Towarzystwo (Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo) oraz w zakresie baz danych uczestników poszczególnych funduszy inwestycyjnych (Administratorem danych osobowych jest każdy fundusz samodzielnie w zakresie swoich uczestników).

Poszczególni Administratorzy zostali wskazani w klauzulach informacyjnych dla danej usługi/funduszu inwestycyjnego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym (zaprezentowanym w tabeli) i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego oraz dokumentem Kluczowe Informacje dla Inwestora (KIID). Pełna treść noty prawnej.