18/07/2013

Noble Fund Akcji MiŚS powtarzalnie najlepszy na rynku

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS) ponownie zwycięża w swojej kategorii rynkowej – wskazuje najnowszy ranking Rzeczpospolitej (18.07.2013). Subfundusz po raz kolejny zajął 1. miejsce w kategorii funduszy akcji małych i średnich spółek, regularnie wypracowując wynik powyżej ustalonego benchmarku. Noble Fund Akcji MiŚS uzyskał  jednocześnie najwyższą stopę zwrotu w grupie w okresie 12 i 36 miesięcy (5.07.2012 – 5.07.2013; 5.07.2010 – 5.07.2013), osiągając odpowiednio 26,6% oraz 26,1%.

więcej

20/06/2013

Gdzie inwestować, gdy spada oprocentowanie lokat bankowych?

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu Market Review, w którym przedstawione zostały opinie znanych zarządzających, ekonomistów i analityków rynku dotyczące najnowszych trendów inwestycyjnych.

więcej

11/06/2013

Noble Fund Akcji MiŚS najlepszy zdaniem konkurencji

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚŚ) to najlepszy fundusz w kategorii funduszy akcji małych i średnich spółek według zarządzających ankietowanych przez dziennik „Puls Biznesu”. Eksperci anonimowo wskazali konkurencyjne produkty, w które sami zainwestowaliby własne środki. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii zdobywając ponad 35% głosów zarządzających. Eksperci docenili stabilne, ponadprzeciętne wyniki subfunduszu w krótkim i długim terminie oraz dobrą selekcję spółek w portfelu. Subfunduszem współzarządza Andrzej Domański.

więcej

29/04/2013

KIID, czyli ważny dokument dla Inwestora

Uprzejmie informujemy o sporządzeniu przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokumentów Kluczowych Informacji dla Inwestorów (KIID) dotyczących subfunduszy wydzielonych w ramach Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (FIO) oraz Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SFIO). 

więcej

25/04/2013

Subfundusze Noble Funds zwycięzcami ratingu Forbes

W najnowszym ratingu Magazynu Forbes (nr 04/2013) subfundusze Noble Fund Akcji oraz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zwyciężyły w kategorii funduszy akcji uniwersalnych oraz funduszy akcji małych i średnich spółek, w przyjętych trzech okresach czasowych 1 roku oraz 3 i 5 lat.

więcej

28/01/2013

Subfundusze akcyjne Noble Funds liderami rankingów Rzeczpospolitej

Noble Fund Akcji oraz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek znalazły się na podium rankingów funduszy inwestycyjnych Rzeczpospolitej. Noble Funds TFI S.A. jest jedynym Towarzystwem na rynku dwukrotnie wyróżnionym w zestawieniu w grupie funduszy akcyjnych. 

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.