Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Noble Funds TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w tworzeniu oraz zarządzaniu otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnym, świadczy usługi asset management, polegające na profesjonalnym zarządzaniu indywidualnym portfelem papierów wartościowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

Najważniejszy kapitał firmy stanowi doświadczony zespół specjalistów. Managerowie, którzy kierują Noble Funds TFI S.A. mają wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych instytucjach finansowych. Dzięki swojej wiedzy stabilnie i pewnie zarządzają powierzonymi przez Klientów środkami, jednocześnie zapewniając Klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestycji.

Noble Funds TFI S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

Noble Funds TFI S.A uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 16 października 2006 roku.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.