Maciej Szczechura

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w agencji marketingowej DBB w Warszawie. Następnie w latach 2004 – 2010 pracował w Euro Bank S.A. kolejno na stanowisku Dyrektora Marketingu, Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu. Od 2010 r. do 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Noble Concierge Sp. z o.o. Od 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz Prezesa Zarządu Fundacji Noble - Noble Foundation. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej BPI Bank Polskiej Inwestycji S.A.

Artur Klimczak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Florida International University (Miami). W latach 1990-2000 był Dyrektorem Regionalnym CitiBank US, w latach 2000-2005 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu CitiBank Polska, a następnie Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska. W latach 2005-2015 związany z Grupą Banku Millennium, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej, Członka Zarządu, a następnie Wiceprezesa Zarządu. W latach 2015-2016 pełnił funkcje Wiceprezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. Pan Artur Klimczak obecnie pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Bank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Noble Securities S.A.

Ewaryst Zagajewski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 38) oraz maklera papierów wartościowych (nr 555), wpisany do rejestru aktuariuszy (nr 103). Posiada uprawnienia m.in. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wyceny nieruchomości. W 2006 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Towarzystwa. Obecnie, poza funkcją Członka Rady Nadzorczej Towarzystwa, pełni także funkcję Prezesa Zarządu CTA Plaza Sp. z o.o., Partnera Zarządzającego w grupie spółek Niezależni Eksperci Majątkowi oraz Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Michał Wrzesiński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 r. Profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 r. Wiceprezes Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 r. pełni kierownicze funkcje w Fin Vector sp. z o.o. sp. k. Fin Vector Sp. z o.o. oraz w CS Group S.A. Ponadto obecnie Michał Wrzesiński zasiada w Radach Nadzorczych Sales and More, Dan Hatch, oraz DM Micheal Strom. Wcześniej m. in. założyciel i Prezes Zarządu DM Navigator, Partner w Concordia, Dyrektor Corporate Finace w Rabobank.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.