• Mariusz Staniszewski

  Prezes Zarządu,
  dr ekonomii, doradca inwestycyjny (nr licencji 182)

  Absolwent University of Chicago (GSB), tytuł MBA. Studiował Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Ekonomię na Gerhard Mercator Universitat Duisburg, Niemcy. Doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w funduszach inwestycyjnych. W latach 1999-2001 pracował w centrali Deutsche Bank A.G. oraz w Roland Berger Strategy Consultants. W latach 2001-2006 pracował w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. (Prokurent Spółki, Szef Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego, zarządzał strategiami "fund of funds" oraz odpowiadał za inwestycje klientów prywatnych).

 • Paweł Homiński

  Członek Zarządu,
  doradca inwestycyjny (nr licencji 143)

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI S.A. związany od początku działalności spółki. Obecnie jest także odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów w ramach strategii Asset Management.

 • Rafał Lis

  doradca inwestycyjny (nr licencji 2)

  Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Credit Value Investments Sp. z o.o., zarządzającej częścią portfeli funduszy oraz współzarządzający funduszami Distressed Assets FIZAN oraz Mezzanine FIZAN.

 • Tomasz Manowiec

  doradca inwestycyjny (nr licencji 411)

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a także licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008-2011 pracował w Biurze Maklerskim BGŻ jako analityk rynku papierów wartościowych. W 2011 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami.

 • Ryszard Miodoński

  doradca inwestycyjny (nr licencji 422)

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracował m.in. w Domu Maklerskim PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. W kwietniu 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami.

 • Paweł Niniewski

  doradca inwestycyjny (nr licencji 265)

  Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 roku związany z Grupą Getin Noble Bank, jako doradca finansowy Open Finance S.A. doradzał zamożnym klientom w zakresie inwestowania oraz finansowania projektów inwestycyjnych. Od 2013 roku zatrudniony w Open Finance TFI S.A. jako analityk, a od 2015 roku jako zarządzający funduszem Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek oraz sektorowym funduszem medycznym Global Health Selection FIZ. Od czerwca 2017 roku zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami Noble Funds TFI S.A.

 • Mikołaj Raczyński

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Poprzednio pracował w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors S.A., a w październiku 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Obecnie zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami.

 • Daniel Zegadło

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Rozpoczął pracę w 1996 roku jako fixed income dealer w Banku Handlowym S.A.. W latach 1997-2004 pracował w IBP BANK Polska S.A. oraz Credit Lyonnais Bank Polska S.A. jako dealer instrumentów stopy procentowej. W latach 2004-2008 zarządzał pozycją na rynku długoterminowej stopy procentowej w Departamencie Skarbu Kredyt Banku S.A.. W latach 2008-2013 był zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku dealera fixed income. W latach 2013-2014 pracował w Credit Agricole Bank Polska S.A., gdzie zajmował się instrumentami długoterminowej stopy procentowej. W lipcu 2014 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako zarządzający m.in. subfunduszem Noble Fund Obligacji.

 • Andrzej Kubacki

  Główny analityk, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Katowickiego Uniwersystetu Ekonomicznego. Pracował w Beskidzkim Domu Maklerskim jako analityk akcji oraz na stanowisku starszego analityka w OFE NN i ING Securities. Do zespołu Noble Funds TFI S.A. dołączył we wrześniu 2016 roku. 

 • Adam Milewicz

  Analityk, posiada licencję maklera papierów wartościowych.. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 8-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Pracował m.in. w Domu Maklerskim ING Securities, gdzie analizował spółki z sektora chemicznego, żywnościowego i drzewnego. W maju 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako Analityk w Dziale Inwestycyjnym Funduszu.  

 • Tomasz Smolarek

  doradca inwestycyjny (nr licencji 257)

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2008 r. pracuje w Noble Funds TFI S.A. w dziale doradztwa inwestycyjnego, gdzie jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii inwestycyjnych stosowanych w portfelach modelowych Klientów instytucjonalnych. W Noble Funds zajmuje się również analizą światowej gospodarki, rynków kapitałowych oraz rynku funduszy inwestycyjnych.


 • Michał Skowroński

  Makler papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowosc). Rozpoczął karierę na rynku kapitałowym w 1996 roku jako asystent maklera w biurze maklerskim AmerBrokers, następnie przez lata 1999-2016 obsługiwał krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych kolejno w mBanku, CAIB i Wood&Company. W styczniu 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako trader akcji. 


 • Bartosz Tokarczyk

  Zdał wszystkie 3 etapy egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst) oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Emisji domu maklerskiego QSecurities S.A. oraz w Dziale Wsparcia Sprzedaży Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. W grudniu 2016 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk instrumentów dłużnych. 


 • Filip Lubka

  Zdał wszystkie 3 etapy egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst) oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Franklin Templeton Investments oraz w Domu Maklerskim EFIX S.A.W grudniu 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk akcji.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.