• Mariusz Staniszewski

  Prezes Zarządu,
  dr ekonomii, doradca inwestycyjny (nr licencji 182)

  Absolwent University of Chicago (GSB), tytuł MBA. Studiował Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Ekonomię na Gerhard Mercator Universitat Duisburg, Niemcy. Doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w funduszach inwestycyjnych. W latach 1999-2001 pracował w centrali Deutsche Bank A.G. oraz w Roland Berger Strategy Consultants. W latach 2001-2006 pracował w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. (Prokurent Spółki, Szef Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego, zarządzał strategiami "fund of funds" oraz odpowiadał za inwestycje klientów prywatnych).

 • Paweł Homiński

  Członek Zarządu,
  doradca inwestycyjny (nr licencji 143)

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI S.A. związany od początku działalności spółki. Obecnie jest także odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów w ramach strategii Asset Management.

 • Rafał Lis

  doradca inwestycyjny (nr licencji 2)

  Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Credit Value Investments Sp. z o.o., zarządzającej częścią portfeli funduszy oraz współzarządzający funduszami Distressed Assets FIZAN oraz Mezzanine FIZAN.

 • Tomasz Manowiec

  doradca inwestycyjny (nr licencji 411)

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a także licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008-2011 pracował w Biurze Maklerskim BGŻ jako analityk rynku papierów wartościowych. W 2011 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Później pełnił rolę zarządzającego funduszami. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii Akcyjnych (Head of Equities).

 • Ryszard Miodoński

  doradca inwestycyjny (nr licencji 422)

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracował m.in. w Domu Maklerskim PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. W kwietniu 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Później pełnił rolę zarządzającego funduszami. Obecnie zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Strategii Akcyjnych (Deputy Head of Equities).

 • Paweł Niniewski

  doradca inwestycyjny (nr licencji 265)

  Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 roku związany z Grupą Getin Noble Bank, jako doradca finansowy Open Finance S.A. doradzał zamożnym klientom w zakresie inwestowania oraz finansowania projektów inwestycyjnych. Od 2013 roku zatrudniony w Open Finance TFI S.A. jako analityk, a od 2015 roku jako zarządzający funduszem Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek oraz sektorowym funduszem medycznym Global Health Selection FIZ. Od czerwca 2017 roku zajmuje stanowisko zarządzającego funduszami Noble Funds TFI S.A.

 • Mikołaj Raczyński

  Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Poprzednio pracował w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors S.A., a w październiku 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Później pełnił rolę zarządzającego funduszami. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii Dłużnych (Head of Fixed Income and Cross Asset ).

 • Jarosław Riopka

  Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2364). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. W latach 2005-2008 pracował jako analityk finansowy w firmie Raport S.A. W latach 2008-2010 pracował w Millennium TFI S.A. jako analityk rynku akcji oraz długu. W latach 2011-2012 pracował jako senior konsultant w dziale corporate finance w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton. W latach 2012-2018 pracował w banku inwestycyjnym Haitong Bank jako dyrektor odpowiedzialny za dział emisji instrumentów dłużnych (Debt Capital Markets). W sierpniu 2018 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. na stanowisko Dyrektora ds. Długu Korporacyjnego (Head of Corporate Debt).

 • Daniel Zegadło

  Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Rozpoczął pracę w 1996 roku jako fixed income dealer w Banku Handlowym S.A.. W latach 1997-2004 pracował w IBP BANK Polska S.A. oraz Credit Lyonnais Bank Polska S.A. jako dealer instrumentów stopy procentowej. W latach 2004-2008 zarządzał pozycją na rynku długoterminowej stopy procentowej w Departamencie Skarbu Kredyt Banku S.A.. W latach 2008-2013 był zatrudniony w Raiffeisen Bank Polska S.A. na stanowisku dealera fixed income. W latach 2013-2014 pracował w Credit Agricole Bank Polska S.A., gdzie zajmował się instrumentami długoterminowej stopy procentowej. W lipcu 2014 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako zarządzający m.in. subfunduszem Noble Fund Obligacji.

 • Andrzej Kubacki

  Główny analityk, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Katowickiego Uniwersystetu Ekonomicznego. Pracował w Beskidzkim Domu Maklerskim jako analityk akcji oraz na stanowisku starszego analityka w OFE NN i ING Securities. Do zespołu Noble Funds TFI S.A. dołączył we wrześniu 2016 roku. 


 • Filip Lubka

  Zdał wszystkie 3 etapy egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst) oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Franklin Templeton Investments oraz w Domu Maklerskim EFIX S.A.W grudniu 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk akcji.

 • Adam Milewicz

  Analityk, posiada licencję maklera papierów wartościowych.. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 8-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Pracował m.in. w Domu Maklerskim ING Securities, gdzie analizował spółki z sektora chemicznego, żywnościowego i drzewnego. W maju 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako Analityk w Dziale Inwestycyjnym Funduszu.  

 • Tomasz Smolarek

  doradca inwestycyjny (nr licencji 257)

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2008 r. pracuje w Noble Funds TFI S.A. w dziale doradztwa inwestycyjnego, gdzie jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii inwestycyjnych stosowanych w portfelach modelowych Klientów instytucjonalnych. W Noble Funds zajmuje się również analizą światowej gospodarki, rynków kapitałowych oraz rynku funduszy inwestycyjnych.


 • Bartosz Tokarczyk

  Zdał wszystkie 3 etapy egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst) oraz posiada licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Emisji domu maklerskiego QSecurities S.A. oraz w Dziale Wsparcia Sprzedaży Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. W grudniu 2016 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk instrumentów dłużnych.


 • Michał Skowroński

  Makler papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowosc). Rozpoczął karierę na rynku kapitałowym w 1996 roku jako asystent maklera w biurze maklerskim AmerBrokers, następnie przez lata 1999-2016 obsługiwał krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych kolejno w mBanku, CAIB i Wood&Company. W styczniu 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako trader akcji. 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.