• Asset Management to usługa zarządzania indywidualnym portfelem na rynku kapitałowym adresowana do segmentu Klientów zamożnych.
  • Polega na inwestowaniu w instrumenty finansowe na podstawie ustalonej z Klientem strategii.
  • Portfelami Asset Management zarządza Paweł Homiński, doradca inwestycyjny, nr licencji 143.
  • W ofercie znajduje się Strategia Indywidualna oraz Strategia Standardowa.

zapytaj o usługę

Strategia indywidualna

  • Poziom aktywów wymagany do utworzenia strategii to min. 5 mln PLN.
  • Strategia opiera się na ścisłej i wieloetapowej współpracy między Klientem a zarządzającym.
  • Decyzję o doborze instrumentów finansowych oraz zmianach struktury portfela w zależności od koniunktury rynkowej podejmują licencjonowani doradcy inwestycyjni.
  • Proces rozpoczyna się od wyboru strategii inwestycyjnej dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta, uwzględniając poziom ryzyka, oczekiwaną stopę zwrotu oraz horyzont inwestycyjny.

Strategia standardowa

  • Poziom aktywów wymagany do utworzenia strategii to min. 2 mln PLN.
  • Strategia skierowana jest do klientów poszukujących zysków z inwestycji w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe.
  • Decyzję o doborze instrumentów finansowych oraz zmianach struktury portfela w zależności od koniunktury rynkowej podejmują licencjonowani doradcy inwestycyjni.
  • Rodzaje strategii:
    dłużna
    akcyjna
    timingowa

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.