• Doradztwo inwestycyjne to usługa polegająca na przygotowaniu przez zespół Noble Funds TFI S.A. rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, kierowanej w szczególności do segmentu klienta instytucjonalnego.
  • Rekomendacje stosowane są w zarządzaniu portfelami modelowymi dla takich instytucji jak towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki.
  • Usługa obejmuje: aktywne zarządzanie alokacją dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych, a także dostarcza cykliczne raporty makroekonomiczne, szczegółowe raporty dotyczące rynku kapitałowego oraz analizę polskiego rynku funduszy inwestycyjnych.
  • W skład zespołu Doradztwa Inwestycyjnego wchodzą Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. dr Mariusz Staniszewski (doradca inwestycyjny, nr licencji 182) oraz Tomasz Smolarek (doradca inwestycyjny, nr licencji 257).

zapytaj o usługę

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.