Usługa Noble Funds Online

Co to jest Usługa Noble Funds Online?

Usługa Noble Funds Online to wygodny i prosty sposób zarządzania swoimi inwestycjami (funduszami inwestycyjnymi) z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki dostępowi do Serwisu transakcyjnego masz możliwość weryfikowana stanu posiadanych inwestycji, kupowania (nabycia), zamieniania (konwersje/zamiany) lub sprzedawania (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz składania dyspozycji dostępnych w ramach Usługi.

W jaki sposób mogę stać się Klientem Usługi Noble Funds Online?

Osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę online z jednoczesnym zakupem (już od 500 zł) jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego, dostępnego w ramach Usługi Noble Funds Online, przy użyciu prostego Wniosku rejestracyjnego.

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę osobiście:

  • w siedzibie Noble Funds TFI S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 33.
  • w siedzibie ProService Finteco Sp. z o.o. w Warszawie.
  • we wszystkich placówkach Getin Noble Banku.

Dowiedz się jak aktywować usługę Noble Funds Online.

Co to jest Wniosek rejestracyjny?

Wniosek rejestracyjny online to wygodny i prosty sposób zawarcia umowy o usługę Noble Funds Online w formie elektronicznej przez osoby fizyczne. Złożony jest z 3 kroków:
1. dane osobowe,
2. wybór funduszy,
3. opłacenie zlecenia.

I już jesteś inwestorem.

Jak korzystać z Usługi Noble Funds Online?

Użytkownicy Usługi Noble Funds Online mają dostęp do Serwisu transakcyjnego zarówno online (przez internet) jak i mobilnie (z wykorzystaniem bezpłatnej Aplikacji mobilnej na system operacyjny iOS oraz Android).

Co to jest Aplikacja mobilna Usługi Noble Funds Online?

Jest to pierwsza w Polsce bezpłatna Aplikacja mobilna umożliwiająca zakup (nabycie) i sprzedaż (odkupienie) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Usługi Noble Funds Online, bez opłat manipulacyjnych oraz dostęp do notowań tych funduszy. Aplikacja mobilna jest przeznaczona na urządzenia mobilne (telefony komórkowe) korzystające z systemów operacyjnych:
- iOS od wersji 6 i nowsze
- Android od wersji 2.3 i nowsze.
Instalacja Aplikacji mobilnej powinna odbywać się tylko ze źródeł AppStore firmy Apple oraz Google Play firmy Google.

Czy mogę kupić fundusze inwestycyjne poprzez Aplikację mobilną?

Tak, wystarczy wypełnić na naszej stronie internetowej Wniosek rejestracyjny oraz pobrać bezpłatną Aplikację mobilną Noble Funds Online i już można wygodnie składać zlecenia za pośrednictwem telefonu komórkowego - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Jakie kategorie funduszy mogę wybrać w Noble Funds Online?

W zależności od wyboru strategii inwestycyjnej, oczekiwanych zysków i poziomu akceptowanego ryzyka oraz czasu trwania inwestycji, możemy wybrać fundusze należące do następujących kategorii: fundusze pieniężne, fundusze dłużne, fundusze mieszane lub fundusze akcji.

Jak zacząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte?

Wystarczy wypełnić na naszej stronie internetowej Wniosek rejestracyjny i rozpocząć inwestowanie w fundusze już od 500 zł. Fundusze inwestycyjne można także kupić w siedzibie Towarzystwa oraz u renomowanych doradców finansowych.

Jak zmienić numer rachunku bankowego w Usłudze Noble Funds Online?

Należy wydrukować oraz wypełnić wzór dyspozycji zmiany numeru rachunku bankowego w Usłudze Noble Funds Online, następnie złożyć dokument u jednego z naszych Dystrybutorów (Noble Funds TFI S.A., Open Finance S.A., Getin Noble Bank S.A., ProService Finteco Sp. z o.o.)

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.