Płatności

Co to jest usługa PayByNet?

Bezpłatna usługa PayByNet to wygodny i szybki sposób dokonywania płatności internetowych, świadczona przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR S.A.). Dzięki bezpośredniej integracji z bankami można realizować transakcje internetowe 24h/dobę, 7dni/w tygodniu.

Co to jest KIR S.A.?

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR S.A.) jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc rolę kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

Jakie banki dostępne są w ramach usługi PayByNet?

W ramach usługi dostępne są: Alior Bank, Bank Pekao, Bank Millenium, Citi Handlowy, Getin Bank, PBS Bank, Plus Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Czy ponoszę opłaty za składanie zleceń w ramach Usługi Noble Funds Online?

Opłaty manipulacyjne nie są naliczane od zleceń składanych online (przez serwis internetowy) jak i mobilnie (za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

Tabela Opłat TFI znajduje się tutaj

Ile środków potrzebuję, aby zacząć inwestowanie?

Inwestowanie można rozpocząć od małych kwot. W funduszach zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. pierwsza wpłata to min. 500 zł, a kolejne wpłaty to min. 100 zł.

Czy muszę regularnie wpłacać środki do otwartych funduszy inwestycyjnych?

Nie, regularne wpłaty nie są konieczne. Po pierwszym nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, kolejne wpłaty mogą być dokonywane w dowolnym momencie.

Kiedy pobierane są podatki od zysków z funduszy inwestycyjnych otwartych?

W przypadku, gdy uczestnik funduszu będący osobą fizyczną wycofuje środki z funduszu inwestycyjnego otwartego (składa zlecenie odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa), zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych (w wysokości 19%) i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje zawarte są w prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Jak mogę wypłacić środki z funduszy inwestycyjnych otwartych?

W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych, w celu wypłacenia środków należy złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, wówczas po przetworzeniu zlecenia środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Jak mogę wpłacić środki do funduszy inwestycyjnych otwartych?

Podczas rejestracji za pośrednictwem Wniosku rejestracyjnego do Usługi Noble Funds Online wystarczy wskazać rachunek bankowy, z którego będą przekazywane środki tytułem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego oraz opłacić zlecenie nabycia ze wskazanego rachunku przy użyciu bezpłatnej usługi PayByNet lub samodzielnie wykonać przelew z tego rachunku.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.