Noble Funds Dokumenty

Biblioteka inwestora

Tabela opłat

Pełna Tabela opłat Usługi Noble Funds Online

Tabela opłat Usługi Noble Funds Online obowiązująca od dnia 02.06.2017 r.

Tabela opłat TFI - opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A

Tabela Opłat Noble Funds TFI S.A. obowiązująca od dnia 02.01.2021 r.

Promocyjna tabela opłat TFI 01.02.2022,

Promocyjna tabela Opłat Noble Funds TFI S.A. obowiązująca od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.