Noble Funds Dokumenty

Biblioteka inwestora

Tabela opłat

Pełna Tabela opłat Usługi Noble Funds Online

Tabela opłat Usługi Noble Funds Online obowiązująca od dnia 02.06.2017 r.

Promocyjna Tabela opłat w sieci dystrybucji VeloBank S.A.

Promocyjna tabela opłat obowiązująca od dnia 08.03.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

 Tabela opłat TFI - opłaty manipulacyjne za nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A

Tabela Opłat Noble Funds TFI S.A. obowiązująca od dnia 02.01.2021 r.