Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Noble Funds

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Noble Funds TFI S.A.)

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (Noble Funds TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w tworzeniu oraz zarządzaniu otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnym, świadczy usługi asset management, polegające na profesjonalnym zarządzaniu indywidualnym portfelem papierów wartościowych oraz doradztwa inwestycyjnego.

Noble Funds TFI S.A. zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256540, NIP 108 000 19 23, REGON 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

Najważniejszy kapitał firmy stanowi doświadczony zespół specjalistów. Managerowie, którzy kierują Noble Funds TFI S.A. mają wieloletnie doświadczenie zdobyte w renomowanych instytucjach finansowych.

Dzięki swojej wiedzy stabilnie i pewnie zarządzają powierzonymi przez Klientów środkami, jednocześnie zapewniając Klientom maksymalne bezpieczeństwo inwestycji.

Noble Funds TFI S.A uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 16 października 2006 roku.

Warto zapamiętać to, co nas wyróżnia

stabilne
zarządzanie
Doświadczony
zespół
Bezpieczeństwo
inwestycji
Asset
management
sprawdzone
rozwiązania