Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

30% Club Poland

Inicjatywa ta jest częścią globalnej, obecnej już prawie w 20 krajach kampanii 30% Club. Zbudowana jest ona na założeniu, iż zrównoważona reprezentacja kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych, zarządach i ścisłym kierownictwie firm nie tylko buduje właściwą atmosferę pracy, sprzyja kooperacji w ramach organów firm, ale także wspomaga realizację celów strategicznych spółek. Bardziej zróżnicowane środowiska pracy wpływają pozytywnie na innowacyjność, są atrakcyjne dla pracowników, a także budują lepszą świadomość i postrzeganie marek firm.

Noble Funds TFI jest jednym z członków-założycieli 30% Club Poland. Celem kampanii jest promowanie i dążenie do stanu, w którym co najmniej 30% osób zajmujących ściśle kierownicze stanowiska to kobiety. Naszym pierwszym celem w Polsce jest osiągnięcie sytuacji, w której co najmniej 20% członków zarządów i rad nadzorczych firm objętych indeksami WIG20, mWIG40, sWIG80 (a więc 140 największych firm notowanych na GPW) stanowić będą kobiety. „Tytułowy” cel 30% planujemy osiągnąć najpóźniej w 2030 roku. Dla porównania, jeszcze w 2010 roku jedynie 12,5% osób zasiadających we władzach spółek z brytyjskiego indeksu FTSE-100 stanowiły kobiety, a obecnie jest to już 35%.

W Noble Funds TFI nie tylko nakłaniamy do zmian spółki, w które inwestujemy. Sami dbamy o różnorodność i udział kobiet w procesach podejmowania decyzji na różnych szczeblach. Od samego początku działania firmy w roku 2006 jedną z osób pełniących funkcję w zarządzie jest Sylwia Magott. Dbamy także o zróżnicowanie w gronie ścisłego kierownictwa, a w skali całej firmy kobiety stanowią 52% naszego zespołu. Uważamy, że ma to pozytywny wpływ na sposób, w jaki działamy.

Kobiety w Noble Funds TFI

Sylwia Magott

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

W latach 1998 - 2006 związana z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zatrudniona była na stanowisku Dyrektorki Operacyjnej oraz Głównej Księgowej Funduszy, kierującej pracami zespołu wyceny aktywów funduszy. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

Agnieszka Ulanowska

Dyrektorka Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. W 2022 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menedżersko - Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2016 roku studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W latach 2001-2005 pracowała w grupie kapitałowej WARTA (WARTA TFI S.A. na stanowisku Prawniczki oraz TUiR WARTA S.A. w Biurze Prawnym Wydziale Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych). Od 2005 r. pracowała w KBC TFI S.A. na stanowisku Specjalistka Prawnik, następnie w Quercus TFI S.A., w którym pełniła funkcję Inspektora Nadzoru oraz wykonywała obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Prawnych.

Posiada certyfikat CDPSE. Członek Rady Programowej Cyber Woman Community, członek CSO Council, ISACA oraz ISSA.

Z Noble Funds TFI związana od 2009 roku i pełni funkcję Dyrektorki Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT oraz Inspektora Ochrony Danych. W spółce odpowiada m.in. za compliance, nadzór, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo IT.

 

Katarzyna Więch-Staszczyk

Dyrektorka Działu Finansowo-Administracyjnego,
Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Finansów w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia. W 2022 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania finansami i rachunkowości w środowisku międzynarodowym organizowane przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, EY Academy of Business oraz Podyplomowe Studia MSSF w praktyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto, ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Rachunkowość w Akademii Finansów w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

Swoje ponad 20-letnie doświadczenie pracy w finansach zdobywała w międzynarodowych firmach min. w TMF Poland. Z Noble Funds TFI związana od 2011 roku. W spółce pełni również funkcje prokurenta.

Agnieszka Jura

Dyrektorka Regionalna ds. Sprzedaży

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Politologia i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej.

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym.

Karierę rozpoczęła w Citibank Handlowy S.A., gdzie kierowała oddziałem w Pionie Bankowości Detalicznej. W kolejnych latach coraz silniej związana z rynkiem kapitałowym i branżą funduszy inwestycyjnych. Przez 7 lat w domu maklerskim DI Xelion zarządzała zespołem sprzedaży w Katowicach. W Dziale Sprzedaży Noble Funds TFI od 2014 roku.

Kinga Biernat

Kierowniczka Zespołu Middle Office

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Finanse Międzynarodowe. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dwuletnie Studia Specjalne w zakresie Stosunki międzynarodowe w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu.

W latach 2007- 2010 związana z Citibank International PLC, gdzie zatrudniona była na stanowisku Starszej Specjalistki ds. Księgowości Funduszy, odpowiedzialna m.in. za migrację procesów z Luksemburga do Polski. W sierpniu 2010 dołączyła do zespołu Noble Funds TFI jako Księgowa Portfeli Papierów Wartościowych. Obecnie zajmuje stanowisko Kierowniczki Zespołu Middle Office, a od września 2019 dodatkowo koordynuje prace nad tworzeniem i rozwojem wewnętrznego systemu ewidencji transakcji.

Katarzyna Jankowska

Menadżerka ds. wdrożeń i projektów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę zawodową rozpoczęła w styczniu 2013 roku w Noble Funds TFI w obszarze operacji, gdzie zajmowała się obsługą funduszy inwestycyjnych oraz współpracą z agentami transferowymi. Obecnie zajmuje stanowisko Menadżerki ds. wdrożeń i projektów.

Magdalena Wieczorek

Kierowniczka Biura

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na Kierunku Zarządzanie. Ukończyła Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Uniwersytecie w Białymstoku.

W latach 2001 - 2005 zarządzała Biurem Logistyki Konferencyjnej w firmie eventowej. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

Kamila Sosnowska

Starsza Prawniczka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W styczniu 2020 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2015 - 2017 pracowała w Departamencie Prawnym Open Finance TFI S.A. Z Noble Funds TFI związana od 2017 roku.