Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

30% Club Poland

Inicjatywa ta jest częścią globalnej, obecnej już prawie w 20 krajach kampanii 30% Club. Zbudowana jest ona na założeniu, iż zrównoważona reprezentacja kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych, zarządach i ścisłym kierownictwie firm nie tylko buduje właściwą atmosferę pracy, sprzyja kooperacji w ramach organów firm, ale także wspomaga realizację celów strategicznych spółek. Bardziej zróżnicowane środowiska pracy wpływają pozytywnie na innowacyjność, są atrakcyjne dla pracowników, a także budują lepszą świadomość i postrzeganie marek firm.

Noble Funds TFI jest jednym z członków-założycieli 30% Club Poland. Celem kampanii jest promowanie i dążenie do stanu, w którym co najmniej 30% osób zajmujących ściśle kierownicze stanowiska to kobiety. Naszym pierwszym celem w Polsce jest osiągnięcie sytuacji, w której co najmniej 20% członków zarządów i rad nadzorczych firm objętych indeksami WIG20, mWIG40, sWIG80 (a więc 140 największych firm notowanych na GPW) stanowić będą kobiety. „Tytułowy” cel 30% planujemy osiągnąć najpóźniej w 2030 roku. Dla porównania, jeszcze w 2010 roku jedynie 12,5% osób zasiadających we władzach spółek z brytyjskiego indeksu FTSE-100 stanowiły kobiety, a obecnie jest to już 35%.

W Noble Funds TFI nie tylko nakłaniamy do zmian spółki, w które inwestujemy. Sami dbamy o różnorodność i udział kobiet w procesach podejmowania decyzji na różnych szczeblach. Od samego początku działania firmy w roku 2006 jedną z osób pełniących funkcję w zarządzie jest Sylwia Magott. Dbamy także o zróżnicowanie w gronie ścisłego kierownictwa, a w skali całej firmy kobiety stanowią 52% naszego zespołu. Uważamy, że ma to pozytywny wpływ na sposób, w jaki działamy.

Kobiety w Noble Funds TFI

Sylwia Magott

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

W latach 1998 - 2006 związana z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zatrudniona była na stanowisku Dyrektorki Operacyjnej oraz Głównej Księgowej Funduszy, kierującej pracami zespołu wyceny aktywów funduszy. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z rynkiem finansowym od ponad 20 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Domu Maklerskim BMT S.A., w swojej karierze pracowała w towarzystwach emerytalnych: Commercial Union BPH CU WBK S.A., Generali PTE S.A., MetLife PTE S.A., a także w towarzystwach funduszy inwestycyjnych AIG TFI S.A. i ING Investment Management S.A. W latach 2014-2022 zatrudniona była w Capital Partners TFI S.A., pełniąc funkcję zarządzające oraz wiceprezeski zarządu. W październiku 2022 roku dołączyła do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako Dyrektor działu Zarządzania Funduszami. Od stycznia 2023 roku zajmuje stanowisko Wiceprezeski Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Agnieszka Ulanowska

Dyrektorka Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. W 2022 r. ukończyła Podyplomowe Studia Menedżersko - Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2016 r. studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W latach 2001-2005 pracowała w grupie kapitałowej WARTA (WARTA TFI S.A. na stanowisku Prawniczki oraz TUiR WARTA S.A. w Biurze Prawnym Wydziale Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych). Od 2005 r. pracowała w KBC TFI S.A. na stanowisku Specjalistki Prawniczki, następnie w Quercus TFI S.A., w którym pełniła funkcję Inspektorki Nadzoru oraz wykonywała obowiązki Zastępczyni Dyrektora ds. Prawnych.

Posiada certyfikaty: CDPSE (ISACA), Approved Compliance Officer (ACO), Approved Whistleblowing Officer (AWBO), Approved E/S/G Officer (A-E/S/G-O), Approved Compliance Expert (ACE).

Współzałożycielka oraz Członkini Rady Programowej Cyber Woman Community, członkini: Ekspertki Razem, ISACA Warsaw Chapter (członkini Komisji Rewizyjnej), ISSA oraz CSO Council. Trenerka w programie Uniwersytet Sukcesu.

Z Noble Funds TFI związana od 2009 r. i pełni funkcję Dyrektorki Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT (do września 2023 r. także Inspektorki Ochrony Danych). W spółce odpowiada m.in. za compliance, nadzór, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo IT.

Katarzyna Więch-Staszczyk

Dyrektorka Działu Finansowo-Administracyjnego,
Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Finansów w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia. W 2022 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania finansami i rachunkowości w środowisku międzynarodowym organizowane przez Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, EY Academy of Business oraz Podyplomowe Studia MSSF w praktyce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto, ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Rachunkowość w Akademii Finansów w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

Swoje ponad 20-letnie doświadczenie pracy w finansach zdobywała w międzynarodowych firmach min. w TMF Poland. Z Noble Funds TFI związana od 2011 roku. W spółce pełni również funkcje prokurenta.

Agnieszka Jura

Zastępczyni Dyrektora Działu Sprzedaży i Marketingu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Politologia i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej.

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym.

Karierę rozpoczęła w Citibank Handlowy S.A., gdzie kierowała oddziałem w Pionie Bankowości Detalicznej. W kolejnych latach coraz silniej związana z rynkiem kapitałowym i branżą funduszy inwestycyjnych. Przez 7 lat w domu maklerskim DI Xelion zarządzała zespołem sprzedaży w Katowicach. W Dziale Sprzedaży Noble Funds TFI od 2014 roku.

Katarzyna Jankowska

Menadżerka ds. wdrożeń i projektów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę zawodową rozpoczęła w styczniu 2013 roku w Noble Funds TFI w obszarze operacji, gdzie zajmowała się obsługą funduszy inwestycyjnych oraz współpracą z agentami transferowymi. Obecnie zajmuje stanowisko Menadżerki ds. wdrożeń i projektów.

Magdalena Wieczorek

Kierowniczka Biura

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na Kierunku Zarządzanie. Ukończyła Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Uniwersytecie w Białymstoku.

W latach 2001 - 2005 zarządzała Biurem Logistyki Konferencyjnej w firmie eventowej. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

Kamila Sosnowska

Starsza Prawniczka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W styczniu 2020 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2015 - 2017 pracowała w Departamencie Prawnym Open Finance TFI S.A. Z Noble Funds TFI związana od 2017 roku.