Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

30% Club Poland

Inicjatywa ta jest częścią globalnej, obecnej już prawie w 20 krajach kampanii 30% Club. Zbudowana jest ona na założeniu, iż zrównoważona reprezentacja kobiet i mężczyzn w radach nadzorczych, zarządach i ścisłym kierownictwie firm nie tylko buduje właściwą atmosferę pracy, sprzyja kooperacji w ramach organów firm, ale także wspomaga realizację celów strategicznych spółek. Bardziej zróżnicowanie środowiska pracy wpływają pozytywnie na innowacyjność, są atrakcyjne dla pracowników, a także budują lepszą świadomość i postrzeganie marek firm.

Noble Funds TFI jest jednym z członków-założycieli 30% Club Poland. Celem kampanii jest promowanie i dążenie do stanu, w którym co najmniej 30% osób zajmujących ściśle kierownicze stanowiska to kobiety. Naszym pierwszym celem w Polsce jest osiągnięcie sytuacji, w której co najmniej 20% członków zarządów i rad nadzorczych firm objętych indeksami WIG20, mWIG40, sWIG80 (a więc 140 największych firm notowanych na GPW) stanowić będą kobiety. „Tytułowy” cel 30% planujemy osiągnąć najpóźniej w 2030 roku. Dla porównania, jeszcze w 2010 roku jedynie 12,5% osób zasiadających we władzach spółek z brytyjskiego indeksu FTSE-100 stanowiły kobiety, a obecnie jest to już 35%.

W Noble Funds TFI nie tylko nakłaniamy do zmian spółki, w które inwestujemy. Sami dbamy o różnorodność i udział kobiet w procesach podejmowania decyzji na różnych szczeblach. Od samego początku działania firmy w roku 2006 jedną z osób pełniących funkcję w zarządzie jest Sylwia Magott. Dbamy także o zróżnicowanie w gronie ścisłego kierownictwa, a w skali całej firmy kobiety stanowią 52% naszego zespołu. Uważamy, że ma to pozytywny wpływ na sposób, w jaki działamy.

Kobiety w Noble Funds TFI

Sylwia Magott

Wiceprezes zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

W latach 1998 - 2006 związana z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz Głównego Księgowego Funduszy, kierującego pracami zespołu wyceny aktywów funduszy. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

Agnieszka Ulanowska

Dyrektor Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W latach 2001-2005 pracowała w grupie kapitałowej WARTA (WARTA TFI S.A. na stanowisku Prawnika oraz TUiR WARTA S.A. w Biurze Prawnym Wydziale Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych). Od 2005 r. pracowała w KBC TFI S.A. na stanowisku Specjalista Prawnik, następnie w Quercus TFI S.A., w którym pełniła funkcję Inspektora Nadzoru oraz wykonywała obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Prawnych.

Posiada certyfikat CDPSE (wydany przez ISACA). Członek Rady Programowej Cyber Woman Community, członek CSO Council, członek ISACA oraz ISSA.

W Noble Funds TFI pełni funkcję Dyrektora Działu Nadzoru Wewnętrznego i Bezpieczeństwa IT oraz Inspektora Ochrony Danych. W spółce odpowiada m.in. za compliance, nadzór, bezpieczeństwo informacji oraz bezpieczeństwo IT.

 

Katarzyna Więch-Staszczyk

Dyrektor Działu Finansowo-Administracyjnego,
Główna Księgowa

Absolwentka Akademii Finansów w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku Ekonomia. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Rachunkowość w Akademii Finansów w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.  

Swoje ponad 20-letnie doświadczenie pracy w finansach zdobywała w międzynarodowych firmach min. w TMF Poland. Z Noble Funds TFI związana od 2011 roku. W spółce pełni również funkcje prokurenta.

Agnieszka Jura

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Politologia i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej.

Od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym.

Karierę rozpoczęła w Citibank Handlowy S.A., gdzie kierowała oddziałem w Pionie Bankowości Detalicznej. W kolejnych latach coraz silniej związana z rynkiem kapitałowym i branżą funduszy inwestycyjnych. Przez 7 lat w domu maklerskim DI Xelion zarządzała zespołem sprzedaży w Katowicach. W Dziale Sprzedaży Noble Funds TFI od 2014 roku.

Kinga Biernat

Kierownik Zespołu Middle Office

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Finanse Międzynarodowe. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz dwuletnie Studia Specjalne w zakresie Stosunki międzynarodowe w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta w Toruniu.

W latach 2007- 2010 związana z Citibank International PLC, gdzie zatrudniona była na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Księgowości Funduszy, odpowiedzialna m.in. za migrację procesów z Luksemburga do Polski. W sierpniu 2010 dołączyła do zespołu Noble Funds TFI jako Księgowy Portfeli Papierów Wartościowych. Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika Zespołu Middle Office, a od września 2019 dodatkowo koordynuje prace nad tworzeniem i rozwojem wewnętrznego systemu ewidencji transakcji.

Katarzyna Jankowska

Menadżer ds. rozwoju i projektów

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę zawodową rozpoczęła w styczniu 2013 roku w Noble Funds TFI w obszarze operacji, gdzie zajmowała się obsługą funduszy inwestycyjnych oraz współpracą z agentami transferowymi. Obecnie zajmuje stanowisko Menadżera ds. rozwoju i projektów.

Magdalena Wieczorek

Kierownik Biura

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na Kierunku Zarządzanie. Ukończyła Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Uniwersytecie w Białymstoku.

W latach 2001 - 2005 zarządzała Biurem Logistyki Konferencyjnej w firmie eventowej. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

Kamila Sosnowska

Starszy Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W styczniu 2020 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2015 - 2017 pracowała w Departamencie Prawnym Open Finance TFI S.A. Z Noble Funds TFI związana od 2017 roku.