Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Zarządzający i analitycy

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z rynkiem finansowym od ponad 20 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Domu Maklerskim BMT S.A., w swojej karierze pracowała w towarzystwach emerytalnych: Commercial Union BPH CU WBK S.A., Generali PTE S.A., MetLife PTE S.A., a także w towarzystwach funduszy inwestycyjnych AIG TFI S.A. i ING Investment Management S.A. W latach 2014-2022 zatrudniona była w Capital Partners TFI S.A., pełniąc funkcję zarządzające oraz wiceprezeski zarządu. W październiku 2022 roku dołączyła do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako Dyrektor działu Zarządzania Funduszami. Od stycznia 2023 roku zajmuje stanowisko Wiceprezeski Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Rafał Lis

Zarządzający Funduszami,
doradca inwestycyjny (nr licencji 2)

Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie Partner Zarządzający w Credit Value Investments Sp. z o.o.

Członek wewnętrznych komitetów inwestycyjnych dedykowanych funduszom długu korporacyjnego.

Jarosław Riopka

Dyrektor ds. Długu Korporacyjnego,
makler papierów wartościowych (nr licencji 2364)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. W latach 2005-2008 pracował jako analityk finansowy w firmie Raport S.A. W latach 2008-2010 pracował w Millennium TFI S.A. jako analityk rynku akcji oraz długu. W latach 2011-2012 pracował jako senior konsultant w dziale corporate finance w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton. W latach 2012-2018 pracował w banku inwestycyjnym Haitong Bank jako dyrektor odpowiedzialny za dział emisji instrumentów dłużnych (Debt Capital Markets). W sierpniu 2018 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. na stanowisko Dyrektora ds. Długu Korporacyjnego (Head of Corporate Debt).

Członek wewnętrznych komitetów inwestycyjnych dedykowanych funduszom długu korporacyjnego.

Paweł Jańczak

Ekspert ds. Długu Korporacyjnego,
makler papierów wartościowych (nr licencji 2624)

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Abertay University w Dundee w Wielkiej Brytanii. Posiada zdane wszystkie trzy poziomy w ramach CFA.

Doświadczenie zdobywał jako analityk ryzyka kredytowego oraz analityk finansowy w Raiffeisen Bank Polska S.A. i EKSI Consulting Sp. z o.o. Następnie karierę zawodową kontynuował w mBanku S.A. na stanowiskach analityka kredytowego bankowości korporacyjnej, analityka oraz project managera ds. transakcji strukturyzowanych / finansowania projektów. Do Noble Funds TFI S.A. dołączył we wrześniu 2021 roku obejmując stanowisko Eksperta ds. Długu Korporacyjnego.

Michał Skowroński

Zarządzający Funduszami,
makler papierów wartościowych (nr licencji 1872)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Rozpoczął karierę na rynku kapitałowym w 1996 roku jako asystent maklera w biurze maklerskim AmerBrokers, następnie przez lata 1999-2016 obsługiwał krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych kolejno w mBanku, CAIB i Wood&Company. W styczniu 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako trader akcji.

Hanna Kędziora

Analityczka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Związana z rynkiem finansowym od ponad 20 lat. Pracę zawodową rozpoczęła jako analityk w 1996 roku w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W swojej karierze pracowała w biurach maklerskich: Dom Inwestycyjny BRE Banku, Dom Maklerski PKO BP, Dom Maklerski Trigon, jak również w funduszu inwestycyjnycm Capital Partners TFI S.A. Do Noble Funds TFI S.A. dołączyła w marcu 2023 roku na stanowisku Analityczki.

Tomasz Smolarek

Analityk,
doradca inwestycyjny (nr licencji 257)

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2008 r. pracuje w Noble Funds TFI S.A. w dziale doradztwa inwestycyjnego, gdzie jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii inwestycyjnych stosowanych w portfelach modelowych Klientów instytucjonalnych. W Noble Funds zajmuje się również analizą światowej gospodarki, rynków kapitałowych oraz rynku funduszy inwestycyjnych.

Bartosz Tokarczyk, CFA

Zarządzający Funduszami,
makler papierów wartościowych (nr licencji 3013)
doradca inwestycyjny (nr licencji 845)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik podyplomowych studiów z restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw na Uczelni Łazarskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Emisji domu maklerskiego Q Securities S.A. oraz w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Do zespołu Noble Funds TFI S.A. dołączył w grudniu 2016 roku jako analityk, a obecnie pełni rolę Zarządzającego Funduszami.

Członek wewnętrznych komitetów inwestycyjnych dedykowanych funduszom długu korporacyjnego.

Wiktor Daniłow, CFA

Trader / Zarządzający Asset Management

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez większość swojej kariery zawodowej związany z Pekao TFI (dawny Pioneer Pekao Investment Management). Od 2006 roku rozpoczął pracę w zespole akcyjnym jako Trader Akcji, a następnie już w zespole fixed income był odpowiedzialny za zarządzanie bieżącą płynnością funduszy, transakcjami na rynku FX oraz instrumentami dłużnymi. Jako Menedżer Portfela wspierał zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Do zespołu Noble Funds TFI SA dołączył w sierpniu 2022 roku.