Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Zarządzający i analitycy

Mariusz Staniszewski

Prezes Zarządu,
dr ekonomii, doradca inwestycyjny (nr licencji 182)

Absolwent University of Chicago (GSB), tytuł MBA. Studiował Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Ekonomię na Gerhard Mercator Universitat Duisburg, Niemcy. Doktoryzował się w Szkole Głównej Handlowej, specjalizując się w funduszach inwestycyjnych. W latach 1999-2001 pracował w centrali Deutsche Bank A.G. oraz w Roland Berger Strategy Consultants. W latach 2001-2006 pracował w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. (Prokurent Spółki, Szef Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego, zarządzał strategiami "fund of funds" oraz odpowiadał za inwestycje klientów prywatnych).

Paweł Homiński

Członek Zarządu,
doradca inwestycyjny (nr licencji 143)

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI S.A. związany od początku działalności spółki. Obecnie jest także odpowiedzialny za zarządzanie portfelami klientów w ramach strategii Asset Management.

Mikołaj Raczyński

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Poprzednio pracował w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors S.A., a w październiku 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Później pełnił rolę zarządzającego funduszami, następnie Dyrektora ds. Strategii Dłużnych (Head of Fixed Income and Cross Asset). Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Zarządzania Funduszami.

Rafał Lis

doradca inwestycyjny (nr licencji 2)

Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Credit Value Investments Sp. z o.o., zarządzającej częścią portfeli funduszy oraz współzarządzający funduszami Distressed Assets FIZAN oraz Mezzanine FIZAN.

Ryszard Miodoński

doradca inwestycyjny (nr licencji 422)

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pracował m.in. w Domu Maklerskim PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. W kwietniu 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Później pełnił rolę zarządzającego funduszami, następnie Zastępcy Dyrektora ds. Strategii Akcyjnych. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii Akcyjnych (Head of Equities).

Jarosław Riopka

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2364). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. W latach 2005-2008 pracował jako analityk finansowy w firmie Raport S.A. W latach 2008-2010 pracował w Millennium TFI S.A. jako analityk rynku akcji oraz długu. W latach 2011-2012 pracował jako senior konsultant w dziale corporate finance w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton. W latach 2012-2018 pracował w banku inwestycyjnym Haitong Bank jako dyrektor odpowiedzialny za dział emisji instrumentów dłużnych (Debt Capital Markets). W sierpniu 2018 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. na stanowisko Dyrektora ds. Długu Korporacyjnego (Head of Corporate Debt).

Arkadiusz Balcerowski

Ekonomista specjalizujący się w zagadnieniach makroekonomicznych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zdobywał do tej pory w X-Trade Brokers. Preferuje ekonometryczne podejście w badaniach ekonomicznych. Do Noble Funds TFI S.A. dołączył w styczniu 2020 roku obejmując stanowisko analityka.

Mateusz Krupa

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w telewizji TVN CNBC oraz firmie doradztwa biznesowego PwC. W latach 2015-2019 pracował w Departamencie Analiz domu maklerskiego Erste Securities (Erste Group). Do zespołu Noble Funds TFI S.A. dołączył w listopadzie 2019 roku jako analityk.

Adam Milewicz

Analityk, posiada licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczął karierę na rynku kapitałowym w 2009 roku. Pracował m.in. w Domu Maklerskim ING Securities, gdzie analizował spółki z sektora chemicznego, żywnościowego i drzewnego. W maju 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako Analityk w Dziale Inwestycyjnym Funduszu.

Michał Skowroński

Makler papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Rozpoczął karierę na rynku kapitałowym w 1996 roku jako asystent maklera w biurze maklerskim AmerBrokers, następnie przez lata 1999-2016 obsługiwał krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych kolejno w mBanku, CAIB i Wood&Company. W styczniu 2017 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako trader akcji.

Tomasz Smolarek

doradca inwestycyjny (nr licencji 257)

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Od 2008 r. pracuje w Noble Funds TFI S.A. w dziale doradztwa inwestycyjnego, gdzie jest odpowiedzialny za opracowywanie strategii inwestycyjnych stosowanych w portfelach modelowych Klientów instytucjonalnych. W Noble Funds zajmuje się również analizą światowej gospodarki, rynków kapitałowych oraz rynku funduszy inwestycyjnych.

Bartosz Tokarczyk

Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję maklera papierów wartościowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik podyplomowych studiów z restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw na Uczelni Łazarskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Emisji domu maklerskiego Q Securities S.A. oraz w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Do zespołu Noble Funds TFI S.A. dołączył w grudniu 2016 roku jako analityk, a obecnie pełni rolę Młodszego Zarządzającego Funduszami.