Noble Funds Connect

Zapraszamy do kontaktu

Dystrybutorzy

Sprzedaż produktów Noble Funds TFI S.A. prowadzą na terenie całego kraju oddziały naszych Dystrybutorów.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa www.dm.pkobp.pl
BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa www.bgzbnpparibas.pl
Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa www.xelion.pl
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa bossa.pl
Getin Noble Bank S.A. ul.Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa www.getinbank.pl
IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa www.ipopemasecurities.pl
iWealth Management Sp. z o.o. ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa iwealth.pl
KupFundusz S.A. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa www.kupfundusz.pl
mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa www.mbank.pl
Noble Funds TFI S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa www.noblefunds.pl
Noble Securities S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa www.noblesecurities.pl
Open Finance S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa www.open.pl
ProService Finteco sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa www.psat.com.pl
Q Value S. A. ul. Jasna 19, 00-058 Warszawa www.qvalue.pl

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.