Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło decyzję o wdrożeniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (poz. 17) i tym samym Spółka stosować się będzie do tych zasad począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

W dniu 16 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przyjęła dokument „Ocena stosowania w roku 2018 zasad wprowadzonych dokumentem Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r., wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego”, zgodnie z którym to dokumentem Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w dotychczasowej działalności Spółki istotnych nieprawidłowości w zakresie prawidłowego wdrażania i stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce. Tym samym w ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wdrożyła i stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego, z wyłączeniem podobnie jak w latach poprzednich:

1. możliwości zapewnienia akcjonariuszom elektronicznego aktywnego udziału akcjonariuszy podczas Walnych Zgromadzeń;

2. nie udostępniania sprawozdań finansowych w formie interaktywne raportów.

W ocenie Spółki, ze względu na niewielką ilość akcjonariuszy oraz koszty stosowania rozwiązań, których dotyczy w/w wyłączenie, byłyby niewspółmiernie wysokie do potencjalnych korzyści płynących z ich zastosowania.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej jest dostępny na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Polityka informacyjna Noble Funds TFI S.A.
Struktura organizacyjna Noble Funds TFI S.A.