Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Ład korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło decyzję o wdrożeniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (poz. 17) i tym samym Spółka stosować się będzie do tych zasad począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej jest dostępny na stronie internetowej www.knf.gov.pl