Noble Funds Dokumenty

Biblioteka inwestora

Noble Funds Online

W jaki sposób zawrzeć umowę o Usługę?

Osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę online z jednoczesnym zakupem (już od 500 zł) jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego, dostępnego w ramach Usługi Noble Funds Online, przy użyciu prostego Wniosku rejestracyjnego.

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę osobiście:

  • w siedzibie Noble Funds TFI S.A. w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C.
  • w siedzibie ProService Finteco Sp. z o.o. w Warszawie.
  • we wszystkich placówkach Getin Noble Banku

 

Dowiedz się jak aktywować usługę Noble Funds Online.