Noble Funds Dokumenty

Biblioteka inwestora

Noble Funds Online

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Noble Funds Online

 

Tabela opłat Usługi Noble Funds Online

Tabela Opłat Usługi Noble Funds Online obowiązująca od dnia 02.06.2017 r.

 

Regulamin Usługi Noble Funds Online

Regulamin Usługi Noble Funds Online obowiązujący od dnia 01.09.2023 r.

 

Wzory dyspozycji

Dyspozycja zmiany numeru rachunku bankowego w usłudze Noble Funds Online

Jak aktywować usługę Noble Funds Online?

Osoby fizyczne mogą uzyskać dostęp do Noble Funds Online z jednoczesnym zakupem (za minimalną kwotę 500 zł) jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego, przy użyciu prostego Wniosku rejestracyjnego lub podczas składania zlecenia lub dyspozycji w placówce dystrybutora tj. VeloBank S.A.,
ProService Finteco Sp. z o. o., Noble Funds TFI S.A. (Centrala). 

Osoby prawne mogą uzupełnić  Wniosek rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej online.noblefunds.pl, podpisanie Umowy o Noble Funds Online następuje w placówce dystrybutora tj. VeloBank S.A., ProService Finteco Sp. z o. o., Noble Funds TFI S.A. (Centrala).