Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2019 2020 2021 2022 2023

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

163,49 PLN 22.07.2024

163,49 PLN
22.07.2024

----- ----- +9,28% -18,69% +24,13% 0,96% 1 dzień
0,96%
-1,24%
1,22%
10,27%
13,23%
20,77%
19,78%
-----
-----
15,43%
0,96%
-1,24%
1,22%
10,27%
13,23%
20,77%
19,78%
-----
-----
15,43%
0,96%
-1,24%
1,22%
10,27%
13,23%
20,77%
19,78%
-----
-----
15,43%
0,96%
-1,24%
1,22%
10,27%
13,23%
20,77%
19,78%
-----
-----
15,43%
0,96%
-1,24%
1,22%
10,27%
13,23%
20,77%
19,78%
-----
-----
15,43%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

198,04 PLN 22.07.2024

198,04 PLN
22.07.2024

----- ----- +11,61% -7,40% +13,80% 0,95% 1 dzień
0,95%
-0,83%
-0,06%
2,49%
9,81%
12,09%
22,07%
-----
-----
9,19%
0,95%
-0,83%
-0,06%
2,49%
9,81%
12,09%
22,07%
-----
-----
9,19%
0,95%
-0,83%
-0,06%
2,49%
9,81%
12,09%
22,07%
-----
-----
9,19%
0,95%
-0,83%
-0,06%
2,49%
9,81%
12,09%
22,07%
-----
-----
9,19%
0,95%
-0,83%
-0,06%
2,49%
9,81%
12,09%
22,07%
-----
-----
9,19%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

131,34 PLN 22.07.2024

131,34 PLN
22.07.2024

+10,36% +17,36% +10,49% -20,27% +29,30% 1,05% 1 dzień
1,05%
-1,17%
1,09%
6,00%
7,02%
9,45%
10,59%
46,01%
54,68%
5,01%
1,05%
-1,17%
1,09%
6,00%
7,02%
9,45%
10,59%
46,01%
54,68%
5,01%
1,05%
-1,17%
1,09%
6,00%
7,02%
9,45%
10,59%
46,01%
54,68%
5,01%
1,05%
-1,17%
1,09%
6,00%
7,02%
9,45%
10,59%
46,01%
54,68%
5,01%
1,05%
-1,17%
1,09%
6,00%
7,02%
9,45%
10,59%
46,01%
54,68%
5,01%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

207,04 PLN 22.07.2024

207,04 PLN
22.07.2024

+5,41% +7,77% +20,90% -12,53% +37,47% 0,22% 1 dzień
0,22%
-3,09%
-0,27%
3,09%
15,56%
21,10%
38,27%
72,72%
60,37%
10,50%
0,22%
-3,09%
-0,27%
3,09%
15,56%
21,10%
38,27%
72,72%
60,37%
10,50%
0,22%
-3,09%
-0,27%
3,09%
15,56%
21,10%
38,27%
72,72%
60,37%
10,50%
0,22%
-3,09%
-0,27%
3,09%
15,56%
21,10%
38,27%
72,72%
60,37%
10,50%
0,22%
-3,09%
-0,27%
3,09%
15,56%
21,10%
38,27%
72,72%
60,37%
10,50%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

130,62 PLN 22.07.2024

130,62 PLN
22.07.2024

----- +8,16% -9,98% -20,23% +16,09% 0,38% 1 dzień
0,38%
-0,53%
0,57%
3,67%
4,20%
8,49%
-12,38%
-----
-----
4,14%
0,38%
-0,53%
0,57%
3,67%
4,20%
8,49%
-12,38%
-----
-----
4,14%
0,38%
-0,53%
0,57%
3,67%
4,20%
8,49%
-12,38%
-----
-----
4,14%
0,38%
-0,53%
0,57%
3,67%
4,20%
8,49%
-12,38%
-----
-----
4,14%
0,38%
-0,53%
0,57%
3,67%
4,20%
8,49%
-12,38%
-----
-----
4,14%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

162,84 PLN 22.07.2024

162,84 PLN
22.07.2024

+2,14% +4,22% -5,26% -3,46% +10,67% 0,04% 1 dzień
0,04%
0,08%
0,79%
1,65%
3,54%
8,44%
5,52%
11,53%
22,50%
4,30%
0,04%
0,08%
0,79%
1,65%
3,54%
8,44%
5,52%
11,53%
22,50%
4,30%
0,04%
0,08%
0,79%
1,65%
3,54%
8,44%
5,52%
11,53%
22,50%
4,30%
0,04%
0,08%
0,79%
1,65%
3,54%
8,44%
5,52%
11,53%
22,50%
4,30%
0,04%
0,08%
0,79%
1,65%
3,54%
8,44%
5,52%
11,53%
22,50%
4,30%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

104,03 PLN 22.07.2024

104,03 PLN
22.07.2024

+6,53% +8,32% -14,15% -16,98% +12,90% 0,04% 1 dzień
0,04%
-0,01%
1,07%
1,89%
0,81%
4,51%
-17,40%
-10,20%
1,94%
0,93%
0,04%
-0,01%
1,07%
1,89%
0,81%
4,51%
-17,40%
-10,20%
1,94%
0,93%
0,04%
-0,01%
1,07%
1,89%
0,81%
4,51%
-17,40%
-10,20%
1,94%
0,93%
0,04%
-0,01%
1,07%
1,89%
0,81%
4,51%
-17,40%
-10,20%
1,94%
0,93%
0,04%
-0,01%
1,07%
1,89%
0,81%
4,51%
-17,40%
-10,20%
1,94%
0,93%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

149,96 PLN 22.07.2024

149,96 PLN
22.07.2024

+5,47% +12,77% -9,28% -21,23% +20,24% 0,52% 1 dzień
0,52%
-0,89%
0,07%
4,71%
6,49%
11,44%
-8,03%
6,35%
9,32%
6,24%
0,52%
-0,89%
0,07%
4,71%
6,49%
11,44%
-8,03%
6,35%
9,32%
6,24%
0,52%
-0,89%
0,07%
4,71%
6,49%
11,44%
-8,03%
6,35%
9,32%
6,24%
0,52%
-0,89%
0,07%
4,71%
6,49%
11,44%
-8,03%
6,35%
9,32%
6,24%
0,52%
-0,89%
0,07%
4,71%
6,49%
11,44%
-8,03%
6,35%
9,32%
6,24%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

92,51 PLN 22.07.2024

92,51 PLN
22.07.2024

----- ----- -7,57% -12,69% +8,15% -0,05% 1 dzień
-0,05%
-0,17%
0,53%
1,17%
1,18%
3,48%
-11,53%
-----
-----
1,17%
-0,05%
-0,17%
0,53%
1,17%
1,18%
3,48%
-11,53%
-----
-----
1,17%
-0,05%
-0,17%
0,53%
1,17%
1,18%
3,48%
-11,53%
-----
-----
1,17%
-0,05%
-0,17%
0,53%
1,17%
1,18%
3,48%
-11,53%
-----
-----
1,17%
-0,05%
-0,17%
0,53%
1,17%
1,18%
3,48%
-11,53%
-----
-----
1,17%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

48,37 PLN 22.07.2024

48,37 PLN
22.07.2024

----- ----- ----- -15,46% +11,74% -0,10% 1 dzień
-0,10%
-0,60%
0,42%
2,52%
3,89%
6,78%
-4,95%
-----
-----
3,73%
-0,10%
-0,60%
0,42%
2,52%
3,89%
6,78%
-4,95%
-----
-----
3,73%
-0,10%
-0,60%
0,42%
2,52%
3,89%
6,78%
-4,95%
-----
-----
3,73%
-0,10%
-0,60%
0,42%
2,52%
3,89%
6,78%
-4,95%
-----
-----
3,73%
-0,10%
-0,60%
0,42%
2,52%
3,89%
6,78%
-4,95%
-----
-----
3,73%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.