Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2016 2017 2018 2019 2020

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

134,65 PLN 03.12.2021

134,65 PLN
03.12.2021

----- ----- ----- ----- +43,26% -1,33% 1 dzień
-1,33%
-1,77%
-4,02%
-3,04%
1,29%
8,97%
-----
-----
-----
4,87%
-1,33%
-1,77%
-4,02%
-3,04%
1,29%
8,97%
-----
-----
-----
4,87%
-1,33%
-1,77%
-4,02%
-3,04%
1,29%
8,97%
-----
-----
-----
4,87%
-1,33%
-1,77%
-4,02%
-3,04%
1,29%
8,97%
-----
-----
-----
4,87%
-1,33%
-1,77%
-4,02%
-3,04%
1,29%
8,97%
-----
-----
-----
4,87%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

165,66 PLN 03.12.2021

165,66 PLN
03.12.2021

----- ----- ----- ----- +35,90% -0,69% 1 dzień
-0,69%
-0,37%
-5,21%
-3,63%
1,25%
14,55%
-----
-----
-----
7,42%
-0,69%
-0,37%
-5,21%
-3,63%
1,25%
14,55%
-----
-----
-----
7,42%
-0,69%
-0,37%
-5,21%
-3,63%
1,25%
14,55%
-----
-----
-----
7,42%
-0,69%
-0,37%
-5,21%
-3,63%
1,25%
14,55%
-----
-----
-----
7,42%
-0,69%
-0,37%
-5,21%
-3,63%
1,25%
14,55%
-----
-----
-----
7,42%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

118,12 PLN 03.12.2021

118,12 PLN
03.12.2021

+9,26% +13,54% -25,46% +10,36% +17,36% -0,12% 1 dzień
-0,12%
-0,56%
-7,26%
-4,87%
-1,65%
19,68%
34,47%
21,11%
105,18%
7,58%
-0,12%
-0,56%
-7,26%
-4,87%
-1,65%
19,68%
34,47%
21,11%
105,18%
7,58%
-0,12%
-0,56%
-7,26%
-4,87%
-1,65%
19,68%
34,47%
21,11%
105,18%
7,58%
-0,12%
-0,56%
-7,26%
-4,87%
-1,65%
19,68%
34,47%
21,11%
105,18%
7,58%
-0,12%
-0,56%
-7,26%
-4,87%
-1,65%
19,68%
34,47%
21,11%
105,18%
7,58%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

153,02 PLN 03.12.2021

153,02 PLN
03.12.2021

+5,49% +21,30% -24,10% +5,41% +7,77% 0,15% 1 dzień
0,15%
1,32%
-9,19%
-3,76%
3,88%
26,42%
30,32%
31,25%
50,58%
18,72%
0,15%
1,32%
-9,19%
-3,76%
3,88%
26,42%
30,32%
31,25%
50,58%
18,72%
0,15%
1,32%
-9,19%
-3,76%
3,88%
26,42%
30,32%
31,25%
50,58%
18,72%
0,15%
1,32%
-9,19%
-3,76%
3,88%
26,42%
30,32%
31,25%
50,58%
18,72%
0,15%
1,32%
-9,19%
-3,76%
3,88%
26,42%
30,32%
31,25%
50,58%
18,72%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

137,52 PLN 03.12.2021

137,52 PLN
03.12.2021

----- ----- ----- +1,47% +8,16% -0,06% 1 dzień
-0,06%
-0,61%
-3,93%
-7,87%
-6,81%
-6,70%
-----
-----
-----
-8,60%
-0,06%
-0,61%
-3,93%
-7,87%
-6,81%
-6,70%
-----
-----
-----
-8,60%
-0,06%
-0,61%
-3,93%
-7,87%
-6,81%
-6,70%
-----
-----
-----
-8,60%
-0,06%
-0,61%
-3,93%
-7,87%
-6,81%
-6,70%
-----
-----
-----
-8,60%
-0,06%
-0,61%
-3,93%
-7,87%
-6,81%
-6,70%
-----
-----
-----
-8,60%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

147,08 PLN 03.12.2021

147,08 PLN
03.12.2021

+1,48% +3,19% +1,95% +2,14% +4,22% 0,03% 1 dzień
0,03%
-0,16%
-1,47%
-4,20%
-4,14%
-4,42%
2,01%
7,26%
20,94%
-4,65%
0,03%
-0,16%
-1,47%
-4,20%
-4,14%
-4,42%
2,01%
7,26%
20,94%
-4,65%
0,03%
-0,16%
-1,47%
-4,20%
-4,14%
-4,42%
2,01%
7,26%
20,94%
-4,65%
0,03%
-0,16%
-1,47%
-4,20%
-4,14%
-4,42%
2,01%
7,26%
20,94%
-4,65%
0,03%
-0,16%
-1,47%
-4,20%
-4,14%
-4,42%
2,01%
7,26%
20,94%
-4,65%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

113,01 PLN 03.12.2021

113,01 PLN
03.12.2021

+0,11% +1,85% +2,13% +6,53% +8,32% 0,16% 1 dzień
0,16%
-0,91%
-3,44%
-9,75%
-9,60%
-11,27%
2,38%
6,46%
-----
-11,77%
0,16%
-0,91%
-3,44%
-9,75%
-9,60%
-11,27%
2,38%
6,46%
-----
-11,77%
0,16%
-0,91%
-3,44%
-9,75%
-9,60%
-11,27%
2,38%
6,46%
-----
-11,77%
0,16%
-0,91%
-3,44%
-9,75%
-9,60%
-11,27%
2,38%
6,46%
-----
-11,77%
0,16%
-0,91%
-3,44%
-9,75%
-9,60%
-11,27%
2,38%
6,46%
-----
-11,77%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

150,48 PLN 03.12.2021

150,48 PLN
03.12.2021

-0,12% +8,82% -10,87% +5,47% +12,77% -0,25% 1 dzień
-0,25%
-0,89%
-5,09%
-8,79%
-6,53%
-4,76%
9,02%
7,82%
44,04%
-8,39%
-0,25%
-0,89%
-5,09%
-8,79%
-6,53%
-4,76%
9,02%
7,82%
44,04%
-8,39%
-0,25%
-0,89%
-5,09%
-8,79%
-6,53%
-4,76%
9,02%
7,82%
44,04%
-8,39%
-0,25%
-0,89%
-5,09%
-8,79%
-6,53%
-4,76%
9,02%
7,82%
44,04%
-8,39%
-0,25%
-0,89%
-5,09%
-8,79%
-6,53%
-4,76%
9,02%
7,82%
44,04%
-8,39%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

98,08 PLN 03.12.2021

98,08 PLN
03.12.2021

----- ----- ----- ----- +4,77% -0,16% 1 dzień
-0,16%
0,29%
-2,42%
-6,05%
-5,48%
-6,15%
-----
-----
-----
-6,39%
-0,16%
0,29%
-2,42%
-6,05%
-5,48%
-6,15%
-----
-----
-----
-6,39%
-0,16%
0,29%
-2,42%
-6,05%
-5,48%
-6,15%
-----
-----
-----
-6,39%
-0,16%
0,29%
-2,42%
-6,05%
-5,48%
-6,15%
-----
-----
-----
-6,39%
-0,16%
0,29%
-2,42%
-6,05%
-5,48%
-6,15%
-----
-----
-----
-6,39%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

49,44 PLN 03.12.2021

49,44 PLN
03.12.2021

----- ----- ----- ----- ----- -0,14% 1 dzień
-0,14%
-0,50%
-2,89%
-4,22%
-2,25%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,14%
-0,50%
-2,89%
-4,22%
-2,25%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,14%
-0,50%
-2,89%
-4,22%
-2,25%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,14%
-0,50%
-2,89%
-4,22%
-2,25%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,14%
-0,50%
-2,89%
-4,22%
-2,25%
-----
-----
-----
-----
-----
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.