Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2015 2016 2017 2018 2019

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

113,05 PLN 12.08.2020

113,05 PLN
12.08.2020

+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77% 1,43% 1 dzień
1,43%
0,47%
4,20%
16,23%
-3,74%
6,11%
-9,65%
-6,88%
0,72%
1,43%
0,47%
4,20%
16,23%
-3,74%
6,11%
-9,65%
-6,88%
0,72%
1,43%
0,47%
4,20%
16,23%
-3,74%
6,11%
-9,65%
-6,88%
0,72%
1,43%
0,47%
4,20%
16,23%
-3,74%
6,11%
-9,65%
-6,88%
0,72%
1,43%
0,47%
4,20%
16,23%
-3,74%
6,11%
-9,65%
-6,88%
0,72%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

129,81 PLN 12.08.2020

129,81 PLN
12.08.2020

+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79% 1,33% 1 dzień
1,33%
3,19%
2,06%
9,54%
-13,61%
-5,74%
-19,49%
-10,59%
-10,67%
1,33%
3,19%
2,06%
9,54%
-13,61%
-5,74%
-19,49%
-10,59%
-10,67%
1,33%
3,19%
2,06%
9,54%
-13,61%
-5,74%
-19,49%
-10,59%
-10,67%
1,33%
3,19%
2,06%
9,54%
-13,61%
-5,74%
-19,49%
-10,59%
-10,67%
1,33%
3,19%
2,06%
9,54%
-13,61%
-5,74%
-19,49%
-10,59%
-10,67%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

87,57 PLN 12.08.2020

87,57 PLN
12.08.2020

+11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36% 0,45% 1 dzień
0,45%
1,62%
4,89%
17,06%
-10,19%
1,54%
-22,60%
-8,22%
-6,40%
0,45%
1,62%
4,89%
17,06%
-10,19%
1,54%
-22,60%
-8,22%
-6,40%
0,45%
1,62%
4,89%
17,06%
-10,19%
1,54%
-22,60%
-8,22%
-6,40%
0,45%
1,62%
4,89%
17,06%
-10,19%
1,54%
-22,60%
-8,22%
-6,40%
0,45%
1,62%
4,89%
17,06%
-10,19%
1,54%
-22,60%
-8,22%
-6,40%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

116,34 PLN 12.08.2020

116,34 PLN
12.08.2020

-2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41% -0,44% 1 dzień
-0,44%
0,10%
4,83%
18,26%
-3,80%
3,71%
-18,90%
-8,75%
-2,73%
-0,44%
0,10%
4,83%
18,26%
-3,80%
3,71%
-18,90%
-8,75%
-2,73%
-0,44%
0,10%
4,83%
18,26%
-3,80%
3,71%
-18,90%
-8,75%
-2,73%
-0,44%
0,10%
4,83%
18,26%
-3,80%
3,71%
-18,90%
-8,75%
-2,73%
-0,44%
0,10%
4,83%
18,26%
-3,80%
3,71%
-18,90%
-8,75%
-2,73%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

141,47 PLN 12.08.2020

141,47 PLN
12.08.2020

+5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% 0,30% 1 dzień
0,30%
0,21%
0,97%
5,25%
0,31%
3,54%
-8,65%
-5,00%
1,70%
0,30%
0,21%
0,97%
5,25%
0,31%
3,54%
-8,65%
-5,00%
1,70%
0,30%
0,21%
0,97%
5,25%
0,31%
3,54%
-8,65%
-5,00%
1,70%
0,30%
0,21%
0,97%
5,25%
0,31%
3,54%
-8,65%
-5,00%
1,70%
0,30%
0,21%
0,97%
5,25%
0,31%
3,54%
-8,65%
-5,00%
1,70%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

151,96 PLN 12.08.2020

151,96 PLN
12.08.2020

+1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14% 0,05% 1 dzień
0,05%
0,07%
0,33%
2,71%
2,20%
3,77%
8,47%
12,11%
2,68%
0,05%
0,07%
0,33%
2,71%
2,20%
3,77%
8,47%
12,11%
2,68%
0,05%
0,07%
0,33%
2,71%
2,20%
3,77%
8,47%
12,11%
2,68%
0,05%
0,07%
0,33%
2,71%
2,20%
3,77%
8,47%
12,11%
2,68%
0,05%
0,07%
0,33%
2,71%
2,20%
3,77%
8,47%
12,11%
2,68%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

125,08 PLN 12.08.2020

125,08 PLN
12.08.2020

+0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53% -0,02% 1 dzień
-0,02%
-0,05%
0,92%
3,20%
4,97%
6,27%
15,28%
18,29%
5,78%
-0,02%
-0,05%
0,92%
3,20%
4,97%
6,27%
15,28%
18,29%
5,78%
-0,02%
-0,05%
0,92%
3,20%
4,97%
6,27%
15,28%
18,29%
5,78%
-0,02%
-0,05%
0,92%
3,20%
4,97%
6,27%
15,28%
18,29%
5,78%
-0,02%
-0,05%
0,92%
3,20%
4,97%
6,27%
15,28%
18,29%
5,78%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

147,57 PLN 12.08.2020

147,57 PLN
12.08.2020

+6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47% 0,61% 1 dzień
0,61%
0,43%
1,75%
8,29%
-1,63%
5,99%
-3,00%
2,80%
1,30%
0,61%
0,43%
1,75%
8,29%
-1,63%
5,99%
-3,00%
2,80%
1,30%
0,61%
0,43%
1,75%
8,29%
-1,63%
5,99%
-3,00%
2,80%
1,30%
0,61%
0,43%
1,75%
8,29%
-1,63%
5,99%
-3,00%
2,80%
1,30%
0,61%
0,43%
1,75%
8,29%
-1,63%
5,99%
-3,00%
2,80%
1,30%
  DODAJ

Noble Fund
Africa and Frontier

43,26 PLN 12.08.2020

43,26 PLN
12.08.2020

-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77% 0,77% 1 dzień
0,77%
-0,28%
0,82%
8,53%
-22,94%
-14,49%
-18,55%
-12,94%
-21,46%
0,77%
-0,28%
0,82%
8,53%
-22,94%
-14,49%
-18,55%
-12,94%
-21,46%
0,77%
-0,28%
0,82%
8,53%
-22,94%
-14,49%
-18,55%
-12,94%
-21,46%
0,77%
-0,28%
0,82%
8,53%
-22,94%
-14,49%
-18,55%
-12,94%
-21,46%
0,77%
-0,28%
0,82%
8,53%
-22,94%
-14,49%
-18,55%
-12,94%
-21,46%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

103,24 PLN 12.08.2020

103,24 PLN
12.08.2020

----- ----- ----- ----- ----- -0,07% 1 dzień
-0,07%
0,03%
0,49%
2,48%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,07%
0,03%
0,49%
2,48%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,07%
0,03%
0,49%
2,48%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,07%
0,03%
0,49%
2,48%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,07%
0,03%
0,49%
2,48%
-----
-----
-----
-----
-----
  DODAJ

Open Finance
Akcji Małych i Średnich Spółek

126,30 PLN 12.08.2020

126,30 PLN
12.08.2020

+6,25% +13,82% +8,25% -20,13% +5,73% 0,45% 1 dzień
0,45%
1,06%
2,96%
12,98%
-10,67%
-1,45%
-23,28%
-9,84%
-6,98%
0,45%
1,06%
2,96%
12,98%
-10,67%
-1,45%
-23,28%
-9,84%
-6,98%
0,45%
1,06%
2,96%
12,98%
-10,67%
-1,45%
-23,28%
-9,84%
-6,98%
0,45%
1,06%
2,96%
12,98%
-10,67%
-1,45%
-23,28%
-9,84%
-6,98%
0,45%
1,06%
2,96%
12,98%
-10,67%
-1,45%
-23,28%
-9,84%
-6,98%
  DODAJ

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.