Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2015 2016 2017 2018 2019

Noble Fund
Africa and Frontier

42,48 PLN 04.06.2020

42,48 PLN
04.06.2020

-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77% -0,82% 1 dzień
-0,82%
2,58%
9,51%
-15,66%
-18,73%
-14,60%
-15,81%
-24,10%
-22,88%
-0,82%
2,58%
9,51%
-15,66%
-18,73%
-14,60%
-15,81%
-24,10%
-22,88%
-0,82%
2,58%
9,51%
-15,66%
-18,73%
-14,60%
-15,81%
-24,10%
-22,88%
-0,82%
2,58%
9,51%
-15,66%
-18,73%
-14,60%
-15,81%
-24,10%
-22,88%
-0,82%
2,58%
9,51%
-15,66%
-18,73%
-14,60%
-15,81%
-24,10%
-22,88%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

103,60 PLN 04.06.2020

103,60 PLN
04.06.2020

+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77% -0,30% 1 dzień
-0,30%
2,09%
8,53%
-5,22%
-4,83%
-2,06%
-17,98%
-17,78%
-7,70%
-0,30%
2,09%
8,53%
-5,22%
-4,83%
-2,06%
-17,98%
-17,78%
-7,70%
-0,30%
2,09%
8,53%
-5,22%
-4,83%
-2,06%
-17,98%
-17,78%
-7,70%
-0,30%
2,09%
8,53%
-5,22%
-4,83%
-2,06%
-17,98%
-17,78%
-7,70%
-0,30%
2,09%
8,53%
-5,22%
-4,83%
-2,06%
-17,98%
-17,78%
-7,70%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

126,84 PLN 04.06.2020

126,84 PLN
04.06.2020

+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79% -0,42% 1 dzień
-0,42%
2,83%
11,21%
-6,71%
-9,87%
-7,94%
-21,99%
-14,45%
-12,72%
-0,42%
2,83%
11,21%
-6,71%
-9,87%
-7,94%
-21,99%
-14,45%
-12,72%
-0,42%
2,83%
11,21%
-6,71%
-9,87%
-7,94%
-21,99%
-14,45%
-12,72%
-0,42%
2,83%
11,21%
-6,71%
-9,87%
-7,94%
-21,99%
-14,45%
-12,72%
-0,42%
2,83%
11,21%
-6,71%
-9,87%
-7,94%
-21,99%
-14,45%
-12,72%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

83,14 PLN 04.06.2020

83,14 PLN
04.06.2020

+11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36% -0,20% 1 dzień
-0,20%
3,67%
13,44%
-6,93%
-8,44%
-5,92%
-27,90%
-10,32%
-11,14%
-0,20%
3,67%
13,44%
-6,93%
-8,44%
-5,92%
-27,90%
-10,32%
-11,14%
-0,20%
3,67%
13,44%
-6,93%
-8,44%
-5,92%
-27,90%
-10,32%
-11,14%
-0,20%
3,67%
13,44%
-6,93%
-8,44%
-5,92%
-27,90%
-10,32%
-11,14%
-0,20%
3,67%
13,44%
-6,93%
-8,44%
-5,92%
-27,90%
-10,32%
-11,14%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

106,02 PLN 04.06.2020

106,02 PLN
04.06.2020

-2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41% -0,06% 1 dzień
-0,06%
2,90%
8,64%
-2,84%
-8,63%
-8,44%
-25,82%
-19,98%
-11,35%
-0,06%
2,90%
8,64%
-2,84%
-8,63%
-8,44%
-25,82%
-19,98%
-11,35%
-0,06%
2,90%
8,64%
-2,84%
-8,63%
-8,44%
-25,82%
-19,98%
-11,35%
-0,06%
2,90%
8,64%
-2,84%
-8,63%
-8,44%
-25,82%
-19,98%
-11,35%
-0,06%
2,90%
8,64%
-2,84%
-8,63%
-8,44%
-25,82%
-19,98%
-11,35%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

137,91 PLN 04.06.2020

137,91 PLN
04.06.2020

+5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% -0,27% 1 dzień
-0,27%
0,76%
3,47%
-1,39%
-0,59%
0,90%
-11,77%
-7,30%
-0,86%
-0,27%
0,76%
3,47%
-1,39%
-0,59%
0,90%
-11,77%
-7,30%
-0,86%
-0,27%
0,76%
3,47%
-1,39%
-0,59%
0,90%
-11,77%
-7,30%
-0,86%
-0,27%
0,76%
3,47%
-1,39%
-0,59%
0,90%
-11,77%
-7,30%
-0,86%
-0,27%
0,76%
3,47%
-1,39%
-0,59%
0,90%
-11,77%
-7,30%
-0,86%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

150,03 PLN 04.06.2020

150,03 PLN
04.06.2020

+1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14% -0,07% 1 dzień
-0,07%
0,55%
1,42%
0,72%
1,34%
3,39%
7,37%
10,94%
1,37%
-0,07%
0,55%
1,42%
0,72%
1,34%
3,39%
7,37%
10,94%
1,37%
-0,07%
0,55%
1,42%
0,72%
1,34%
3,39%
7,37%
10,94%
1,37%
-0,07%
0,55%
1,42%
0,72%
1,34%
3,39%
7,37%
10,94%
1,37%
-0,07%
0,55%
1,42%
0,72%
1,34%
3,39%
7,37%
10,94%
1,37%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

123,15 PLN 04.06.2020

123,15 PLN
04.06.2020

+0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53% -0,03% 1 dzień
-0,03%
-0,02%
2,18%
1,60%
3,93%
9,16%
13,53%
17,67%
4,14%
-0,03%
-0,02%
2,18%
1,60%
3,93%
9,16%
13,53%
17,67%
4,14%
-0,03%
-0,02%
2,18%
1,60%
3,93%
9,16%
13,53%
17,67%
4,14%
-0,03%
-0,02%
2,18%
1,60%
3,93%
9,16%
13,53%
17,67%
4,14%
-0,03%
-0,02%
2,18%
1,60%
3,93%
9,16%
13,53%
17,67%
4,14%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

141,05 PLN 04.06.2020

141,05 PLN
04.06.2020

+6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47% -0,29% 1 dzień
-0,29%
1,27%
4,97%
-3,22%
-1,31%
2,58%
-8,52%
-1,84%
-3,17%
-0,29%
1,27%
4,97%
-3,22%
-1,31%
2,58%
-8,52%
-1,84%
-3,17%
-0,29%
1,27%
4,97%
-3,22%
-1,31%
2,58%
-8,52%
-1,84%
-3,17%
-0,29%
1,27%
4,97%
-3,22%
-1,31%
2,58%
-8,52%
-1,84%
-3,17%
-0,29%
1,27%
4,97%
-3,22%
-1,31%
2,58%
-8,52%
-1,84%
-3,17%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

102,21 PLN 04.06.2020

102,21 PLN
04.06.2020

----- ----- ----- ----- ----- -0,12% 1 dzień
-0,12%
0,76%
1,57%
2,17%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,12%
0,76%
1,57%
2,17%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,12%
0,76%
1,57%
2,17%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,12%
0,76%
1,57%
2,17%
-----
-----
-----
-----
-----
-0,12%
0,76%
1,57%
2,17%
-----
-----
-----
-----
-----
  DODAJ

Open Finance
Akcji Małych i Średnich Spółek

121,65 PLN 04.06.2020

121,65 PLN
04.06.2020

+6,25% +13,82% +8,25% -20,13% +5,73% -0,66% 1 dzień
-0,66%
3,46%
11,47%
-6,08%
-8,41%
-7,94%
-26,83%
-10,89%
-10,41%
-0,66%
3,46%
11,47%
-6,08%
-8,41%
-7,94%
-26,83%
-10,89%
-10,41%
-0,66%
3,46%
11,47%
-6,08%
-8,41%
-7,94%
-26,83%
-10,89%
-10,41%
-0,66%
3,46%
11,47%
-6,08%
-8,41%
-7,94%
-26,83%
-10,89%
-10,41%
-0,66%
3,46%
11,47%
-6,08%
-8,41%
-7,94%
-26,83%
-10,89%
-10,41%
  DODAJ

Open Finance
Akcji w likwidacji

89,38 PLN 27.02.2020

89,38 PLN
27.02.2020

-9,97% +7,01% +12,42% -15,86% -0,41% -3,70% 1 dzień
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
  DODAJ

Open Finance
Aktywnej Alokacji w likwidacji

76,04 PLN 27.02.2020

76,04 PLN
27.02.2020

-5,98% +3,39% -2,23% -15,85% +1,61% -2,31% 1 dzień
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
  DODAJ

Open Finance
Konserwatywny w likwidacji

111,86 PLN 27.02.2020

111,86 PLN
27.02.2020

+1,73% +1,29% +1,68% -1,69% -1,70% 0,02% 1 dzień
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
  DODAJ

Open Finance
Obligacji w likwidacji

111,20 PLN 27.02.2020

111,20 PLN
27.02.2020

-1,94% -0,40% +2,02% -0,94% +1,72% 0,10% 1 dzień
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
  DODAJ

Open Finance
Stabilnego Wzrostu w likwidacji

92,65 PLN 27.02.2020

92,65 PLN
27.02.2020

-5,39% +0,68% +0,98% -11,33% -1,92% -1,47% 1 dzień
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
  DODAJ

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.