Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2015 2016 2017 2018 2019

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

115,28 PLN 27.10.2020

115,28 PLN
27.10.2020

+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77% 0,20% 1 dzień
0,20%
-1,63%
3,27%
5,72%
19,83%
7,18%
-12,50%
-3,22%
2,71%
0,20%
-1,63%
3,27%
5,72%
19,83%
7,18%
-12,50%
-3,22%
2,71%
0,20%
-1,63%
3,27%
5,72%
19,83%
7,18%
-12,50%
-3,22%
2,71%
0,20%
-1,63%
3,27%
5,72%
19,83%
7,18%
-12,50%
-3,22%
2,71%
0,20%
-1,63%
3,27%
5,72%
19,83%
7,18%
-12,50%
-3,22%
2,71%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

128,39 PLN 27.10.2020

128,39 PLN
27.10.2020

+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79% -0,52% 1 dzień
-0,52%
-3,42%
1,54%
1,91%
10,03%
-8,27%
-23,44%
-11,90%
-11,65%
-0,52%
-3,42%
1,54%
1,91%
10,03%
-8,27%
-23,44%
-11,90%
-11,65%
-0,52%
-3,42%
1,54%
1,91%
10,03%
-8,27%
-23,44%
-11,90%
-11,65%
-0,52%
-3,42%
1,54%
1,91%
10,03%
-8,27%
-23,44%
-11,90%
-11,65%
-0,52%
-3,42%
1,54%
1,91%
10,03%
-8,27%
-23,44%
-11,90%
-11,65%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

88,78 PLN 27.10.2020

88,78 PLN
27.10.2020

+11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36% -0,20% 1 dzień
-0,20%
-3,18%
3,81%
5,85%
21,25%
0,52%
-20,52%
-4,71%
-5,11%
-0,20%
-3,18%
3,81%
5,85%
21,25%
0,52%
-20,52%
-4,71%
-5,11%
-0,20%
-3,18%
3,81%
5,85%
21,25%
0,52%
-20,52%
-4,71%
-5,11%
-0,20%
-3,18%
3,81%
5,85%
21,25%
0,52%
-20,52%
-4,71%
-5,11%
-0,20%
-3,18%
3,81%
5,85%
21,25%
0,52%
-20,52%
-4,71%
-5,11%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

112,12 PLN 27.10.2020

112,12 PLN
27.10.2020

-2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41% -0,11% 1 dzień
-0,11%
-3,02%
1,60%
-1,75%
15,28%
-4,74%
-23,04%
-10,49%
-6,25%
-0,11%
-3,02%
1,60%
-1,75%
15,28%
-4,74%
-23,04%
-10,49%
-6,25%
-0,11%
-3,02%
1,60%
-1,75%
15,28%
-4,74%
-23,04%
-10,49%
-6,25%
-0,11%
-3,02%
1,60%
-1,75%
15,28%
-4,74%
-23,04%
-10,49%
-6,25%
-0,11%
-3,02%
1,60%
-1,75%
15,28%
-4,74%
-23,04%
-10,49%
-6,25%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

143,82 PLN 27.10.2020

143,82 PLN
27.10.2020

+5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% 0,15% 1 dzień
0,15%
-0,44%
1,54%
2,66%
7,79%
3,69%
-7,11%
-2,23%
3,39%
0,15%
-0,44%
1,54%
2,66%
7,79%
3,69%
-7,11%
-2,23%
3,39%
0,15%
-0,44%
1,54%
2,66%
7,79%
3,69%
-7,11%
-2,23%
3,39%
0,15%
-0,44%
1,54%
2,66%
7,79%
3,69%
-7,11%
-2,23%
3,39%
0,15%
-0,44%
1,54%
2,66%
7,79%
3,69%
-7,11%
-2,23%
3,39%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

152,76 PLN 27.10.2020

152,76 PLN
27.10.2020

+1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14% 0,03% 1 dzień
0,03%
0,05%
0,41%
0,70%
3,40%
3,34%
7,98%
12,64%
3,22%
0,03%
0,05%
0,41%
0,70%
3,40%
3,34%
7,98%
12,64%
3,22%
0,03%
0,05%
0,41%
0,70%
3,40%
3,34%
7,98%
12,64%
3,22%
0,03%
0,05%
0,41%
0,70%
3,40%
3,34%
7,98%
12,64%
3,22%
0,03%
0,05%
0,41%
0,70%
3,40%
3,34%
7,98%
12,64%
3,22%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

126,99 PLN 27.10.2020

126,99 PLN
27.10.2020

+0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53% 0,14% 1 dzień
0,14%
0,35%
1,18%
1,90%
5,76%
7,35%
16,91%
19,44%
7,39%
0,14%
0,35%
1,18%
1,90%
5,76%
7,35%
16,91%
19,44%
7,39%
0,14%
0,35%
1,18%
1,90%
5,76%
7,35%
16,91%
19,44%
7,39%
0,14%
0,35%
1,18%
1,90%
5,76%
7,35%
16,91%
19,44%
7,39%
0,14%
0,35%
1,18%
1,90%
5,76%
7,35%
16,91%
19,44%
7,39%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

151,21 PLN 27.10.2020

151,21 PLN
27.10.2020

+6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47% 0,29% 1 dzień
0,29%
-1,08%
2,42%
4,30%
12,04%
6,05%
-1,30%
4,35%
3,80%
0,29%
-1,08%
2,42%
4,30%
12,04%
6,05%
-1,30%
4,35%
3,80%
0,29%
-1,08%
2,42%
4,30%
12,04%
6,05%
-1,30%
4,35%
3,80%
0,29%
-1,08%
2,42%
4,30%
12,04%
6,05%
-1,30%
4,35%
3,80%
0,29%
-1,08%
2,42%
4,30%
12,04%
6,05%
-1,30%
4,35%
3,80%
  DODAJ

Noble Fund
Africa and Frontier

43,59 PLN 27.10.2020

43,59 PLN
27.10.2020

-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77% -0,48% 1 dzień
-0,48%
-1,49%
3,24%
2,04%
12,00%
-17,00%
-20,96%
-7,33%
-20,86%
-0,48%
-1,49%
3,24%
2,04%
12,00%
-17,00%
-20,96%
-7,33%
-20,86%
-0,48%
-1,49%
3,24%
2,04%
12,00%
-17,00%
-20,96%
-7,33%
-20,86%
-0,48%
-1,49%
3,24%
2,04%
12,00%
-17,00%
-20,96%
-7,33%
-20,86%
-0,48%
-1,49%
3,24%
2,04%
12,00%
-17,00%
-20,96%
-7,33%
-20,86%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

103,84 PLN 27.10.2020

103,84 PLN
27.10.2020

----- ----- ----- ----- ----- 0,08% 1 dzień
0,08%
0,10%
0,73%
0,85%
3,23%
-----
-----
-----
-----
0,08%
0,10%
0,73%
0,85%
3,23%
-----
-----
-----
-----
0,08%
0,10%
0,73%
0,85%
3,23%
-----
-----
-----
-----
0,08%
0,10%
0,73%
0,85%
3,23%
-----
-----
-----
-----
0,08%
0,10%
0,73%
0,85%
3,23%
-----
-----
-----
-----
  DODAJ

Open Finance
Akcji Małych i Średnich Spółek

127,06 PLN 27.10.2020

127,06 PLN
27.10.2020

+6,25% +13,82% +8,25% -20,13% +5,73% -0,16% 1 dzień
-0,16%
-3,58%
3,02%
4,35%
16,37%
-2,12%
-20,60%
-6,70%
-6,42%
-0,16%
-3,58%
3,02%
4,35%
16,37%
-2,12%
-20,60%
-6,70%
-6,42%
-0,16%
-3,58%
3,02%
4,35%
16,37%
-2,12%
-20,60%
-6,70%
-6,42%
-0,16%
-3,58%
3,02%
4,35%
16,37%
-2,12%
-20,60%
-6,70%
-6,42%
-0,16%
-3,58%
3,02%
4,35%
16,37%
-2,12%
-20,60%
-6,70%
-6,42%
  DODAJ

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.