data wyceny:

  stopa zwrotu
do dnia
fundusz                                     wycena      YTD maks. cena nabycia min. cena odkupienia sprawdź stopę zwrotu w wybranym okresie   YTD

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.