Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2017 2018 2019 2020 2021

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

122,06 PLN 10.08.2022

122,06 PLN
10.08.2022

----- ----- ----- ----- +9,28% 1,94% 1 dzień
1,94%
1,10%
6,66%
4,87%
-7,33%
-10,68%
-----
-----
-----
-13,01%
1,94%
1,10%
6,66%
4,87%
-7,33%
-10,68%
-----
-----
-----
-13,01%
1,94%
1,10%
6,66%
4,87%
-7,33%
-10,68%
-----
-----
-----
-13,01%
1,94%
1,10%
6,66%
4,87%
-7,33%
-10,68%
-----
-----
-----
-13,01%
1,94%
1,10%
6,66%
4,87%
-7,33%
-10,68%
-----
-----
-----
-13,01%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

157,28 PLN 10.08.2022

157,28 PLN
10.08.2022

----- ----- ----- ----- +11,61% 0,62% 1 dzień
0,62%
0,50%
4,72%
3,84%
-5,97%
-7,28%
-----
-----
-----
-8,62%
0,62%
0,50%
4,72%
3,84%
-5,97%
-7,28%
-----
-----
-----
-8,62%
0,62%
0,50%
4,72%
3,84%
-5,97%
-7,28%
-----
-----
-----
-8,62%
0,62%
0,50%
4,72%
3,84%
-5,97%
-7,28%
-----
-----
-----
-8,62%
0,62%
0,50%
4,72%
3,84%
-5,97%
-7,28%
-----
-----
-----
-8,62%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

103,63 PLN 10.08.2022

103,63 PLN
10.08.2022

+13,54% -25,46% +10,36% +17,36% +10,49% 1,49% 1 dzień
1,49%
2,21%
9,86%
8,11%
-8,34%
-14,59%
19,25%
-8,90%
71,06%
-14,58%
1,49%
2,21%
9,86%
8,11%
-8,34%
-14,59%
19,25%
-8,90%
71,06%
-14,58%
1,49%
2,21%
9,86%
8,11%
-8,34%
-14,59%
19,25%
-8,90%
71,06%
-14,58%
1,49%
2,21%
9,86%
8,11%
-8,34%
-14,59%
19,25%
-8,90%
71,06%
-14,58%
1,49%
2,21%
9,86%
8,11%
-8,34%
-14,59%
19,25%
-8,90%
71,06%
-14,58%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

136,21 PLN 10.08.2022

136,21 PLN
10.08.2022

+21,30% -24,10% +5,41% +7,77% +20,90% 0,30% 1 dzień
0,30%
0,06%
4,04%
7,25%
-10,80%
-11,36%
20,40%
-5,64%
22,91%
-12,59%
0,30%
0,06%
4,04%
7,25%
-10,80%
-11,36%
20,40%
-5,64%
22,91%
-12,59%
0,30%
0,06%
4,04%
7,25%
-10,80%
-11,36%
20,40%
-5,64%
22,91%
-12,59%
0,30%
0,06%
4,04%
7,25%
-10,80%
-11,36%
20,40%
-5,64%
22,91%
-12,59%
0,30%
0,06%
4,04%
7,25%
-10,80%
-11,36%
20,40%
-5,64%
22,91%
-12,59%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

113,19 PLN 10.08.2022

113,19 PLN
10.08.2022

----- ----- ----- +8,16% -9,98% 0,81% 1 dzień
0,81%
1,32%
5,91%
6,48%
-13,36%
-24,30%
-17,30%
-----
-----
-16,43%
0,81%
1,32%
5,91%
6,48%
-13,36%
-24,30%
-17,30%
-----
-----
-16,43%
0,81%
1,32%
5,91%
6,48%
-13,36%
-24,30%
-17,30%
-----
-----
-16,43%
0,81%
1,32%
5,91%
6,48%
-13,36%
-24,30%
-17,30%
-----
-----
-16,43%
0,81%
1,32%
5,91%
6,48%
-13,36%
-24,30%
-17,30%
-----
-----
-16,43%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

138,26 PLN 10.08.2022

138,26 PLN
10.08.2022

+3,19% +1,95% +2,14% +4,22% -5,26% 0,18% 1 dzień
0,18%
0,88%
2,04%
2,26%
-5,12%
-10,21%
-5,57%
-1,36%
10,14%
-5,39%
0,18%
0,88%
2,04%
2,26%
-5,12%
-10,21%
-5,57%
-1,36%
10,14%
-5,39%
0,18%
0,88%
2,04%
2,26%
-5,12%
-10,21%
-5,57%
-1,36%
10,14%
-5,39%
0,18%
0,88%
2,04%
2,26%
-5,12%
-10,21%
-5,57%
-1,36%
10,14%
-5,39%
0,18%
0,88%
2,04%
2,26%
-5,12%
-10,21%
-5,57%
-1,36%
10,14%
-5,39%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

92,94 PLN 10.08.2022

92,94 PLN
10.08.2022

+1,85% +2,13% +6,53% +8,32% -14,15% 0,42% 1 dzień
0,42%
1,27%
4,10%
6,00%
-13,96%
-26,30%
-21,02%
-14,39%
-----
-15,48%
0,42%
1,27%
4,10%
6,00%
-13,96%
-26,30%
-21,02%
-14,39%
-----
-15,48%
0,42%
1,27%
4,10%
6,00%
-13,96%
-26,30%
-21,02%
-14,39%
-----
-15,48%
0,42%
1,27%
4,10%
6,00%
-13,96%
-26,30%
-21,02%
-14,39%
-----
-15,48%
0,42%
1,27%
4,10%
6,00%
-13,96%
-26,30%
-21,02%
-14,39%
-----
-15,48%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

124,58 PLN 10.08.2022

124,58 PLN
10.08.2022

+8,82% -10,87% +5,47% +12,77% -9,28% 0,98% 1 dzień
0,98%
1,25%
7,24%
7,88%
-12,84%
-24,28%
-10,77%
-18,24%
11,84%
-16,40%
0,98%
1,25%
7,24%
7,88%
-12,84%
-24,28%
-10,77%
-18,24%
11,84%
-16,40%
0,98%
1,25%
7,24%
7,88%
-12,84%
-24,28%
-10,77%
-18,24%
11,84%
-16,40%
0,98%
1,25%
7,24%
7,88%
-12,84%
-24,28%
-10,77%
-18,24%
11,84%
-16,40%
0,98%
1,25%
7,24%
7,88%
-12,84%
-24,28%
-10,77%
-18,24%
11,84%
-16,40%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

85,40 PLN 10.08.2022

85,40 PLN
10.08.2022

----- ----- ----- ----- -7,57% 0,02% 1 dzień
0,02%
0,49%
2,69%
2,25%
-10,88%
-18,37%
-----
-----
-----
-11,81%
0,02%
0,49%
2,69%
2,25%
-10,88%
-18,37%
-----
-----
-----
-11,81%
0,02%
0,49%
2,69%
2,25%
-10,88%
-18,37%
-----
-----
-----
-11,81%
0,02%
0,49%
2,69%
2,25%
-10,88%
-18,37%
-----
-----
-----
-11,81%
0,02%
0,49%
2,69%
2,25%
-10,88%
-18,37%
-----
-----
-----
-11,81%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

42,32 PLN 10.08.2022

42,32 PLN
10.08.2022

----- ----- ----- ----- ----- 0,00% 1 dzień
0,00%
0,31%
3,67%
3,75%
-11,96%
-17,42%
-----
-----
-----
-14,26%
0,00%
0,31%
3,67%
3,75%
-11,96%
-17,42%
-----
-----
-----
-14,26%
0,00%
0,31%
3,67%
3,75%
-11,96%
-17,42%
-----
-----
-----
-14,26%
0,00%
0,31%
3,67%
3,75%
-11,96%
-17,42%
-----
-----
-----
-14,26%
0,00%
0,31%
3,67%
3,75%
-11,96%
-17,42%
-----
-----
-----
-14,26%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.