Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2016 2017 2018 2019 2020

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

133,25 PLN 17.06.2021

133,25 PLN
17.06.2021

----- ----- ----- ----- +43,26% 0,22% 1 dzień
0,22%
-0,43%
2,88%
0,11%
5,00%
27,27%
-----
-----
-----
3,78%
0,22%
-0,43%
2,88%
0,11%
5,00%
27,27%
-----
-----
-----
3,78%
0,22%
-0,43%
2,88%
0,11%
5,00%
27,27%
-----
-----
-----
3,78%
0,22%
-0,43%
2,88%
0,11%
5,00%
27,27%
-----
-----
-----
3,78%
0,22%
-0,43%
2,88%
0,11%
5,00%
27,27%
-----
-----
-----
3,78%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

163,60 PLN 17.06.2021

163,60 PLN
17.06.2021

----- ----- ----- ----- +35,90% -0,51% 1 dzień
-0,51%
-0,12%
3,52%
3,91%
9,18%
29,40%
-----
-----
-----
6,09%
-0,51%
-0,12%
3,52%
3,91%
9,18%
29,40%
-----
-----
-----
6,09%
-0,51%
-0,12%
3,52%
3,91%
9,18%
29,40%
-----
-----
-----
6,09%
-0,51%
-0,12%
3,52%
3,91%
9,18%
29,40%
-----
-----
-----
6,09%
-0,51%
-0,12%
3,52%
3,91%
9,18%
29,40%
-----
-----
-----
6,09%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

120,13 PLN 17.06.2021

120,13 PLN
17.06.2021

+9,26% +13,54% -25,46% +10,36% +17,36% -0,62% 1 dzień
-0,62%
-0,46%
4,72%
3,51%
15,03%
45,17%
15,14%
40,06%
61,05%
9,41%
-0,62%
-0,46%
4,72%
3,51%
15,03%
45,17%
15,14%
40,06%
61,05%
9,41%
-0,62%
-0,46%
4,72%
3,51%
15,03%
45,17%
15,14%
40,06%
61,05%
9,41%
-0,62%
-0,46%
4,72%
3,51%
15,03%
45,17%
15,14%
40,06%
61,05%
9,41%
-0,62%
-0,46%
4,72%
3,51%
15,03%
45,17%
15,14%
40,06%
61,05%
9,41%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

146,84 PLN 17.06.2021

146,84 PLN
17.06.2021

+5,49% +21,30% -24,10% +5,41% +7,77% -0,09% 1 dzień
-0,09%
-0,02%
4,69%
14,88%
16,30%
35,32%
10,98%
36,14%
16,44%
13,93%
-0,09%
-0,02%
4,69%
14,88%
16,30%
35,32%
10,98%
36,14%
16,44%
13,93%
-0,09%
-0,02%
4,69%
14,88%
16,30%
35,32%
10,98%
36,14%
16,44%
13,93%
-0,09%
-0,02%
4,69%
14,88%
16,30%
35,32%
10,98%
36,14%
16,44%
13,93%
-0,09%
-0,02%
4,69%
14,88%
16,30%
35,32%
10,98%
36,14%
16,44%
13,93%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

147,89 PLN 17.06.2021

147,89 PLN
17.06.2021

----- ----- ----- +1,47% +8,16% -0,04% 1 dzień
-0,04%
-0,05%
1,52%
-0,48%
-0,71%
6,76%
-----
-----
-----
-1,71%
-0,04%
-0,05%
1,52%
-0,48%
-0,71%
6,76%
-----
-----
-----
-1,71%
-0,04%
-0,05%
1,52%
-0,48%
-0,71%
6,76%
-----
-----
-----
-1,71%
-0,04%
-0,05%
1,52%
-0,48%
-0,71%
6,76%
-----
-----
-----
-1,71%
-0,04%
-0,05%
1,52%
-0,48%
-0,71%
6,76%
-----
-----
-----
-1,71%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

153,57 PLN 17.06.2021

153,57 PLN
17.06.2021

+1,48% +3,19% +1,95% +2,14% +4,22% -0,10% 1 dzień
-0,10%
-0,08%
0,44%
-0,41%
-0,29%
2,26%
6,81%
12,65%
27,89%
-0,44%
-0,10%
-0,08%
0,44%
-0,41%
-0,29%
2,26%
6,81%
12,65%
27,89%
-0,44%
-0,10%
-0,08%
0,44%
-0,41%
-0,29%
2,26%
6,81%
12,65%
27,89%
-0,44%
-0,10%
-0,08%
0,44%
-0,41%
-0,29%
2,26%
6,81%
12,65%
27,89%
-0,44%
-0,10%
-0,08%
0,44%
-0,41%
-0,29%
2,26%
6,81%
12,65%
27,89%
-0,44%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

125,26 PLN 17.06.2021

125,26 PLN
17.06.2021

+0,11% +1,85% +2,13% +6,53% +8,32% -0,14% 1 dzień
-0,14%
0,06%
0,85%
-0,73%
-1,88%
1,95%
14,23%
16,80%
-----
-2,21%
-0,14%
0,06%
0,85%
-0,73%
-1,88%
1,95%
14,23%
16,80%
-----
-2,21%
-0,14%
0,06%
0,85%
-0,73%
-1,88%
1,95%
14,23%
16,80%
-----
-2,21%
-0,14%
0,06%
0,85%
-0,73%
-1,88%
1,95%
14,23%
16,80%
-----
-2,21%
-0,14%
0,06%
0,85%
-0,73%
-1,88%
1,95%
14,23%
16,80%
-----
-2,21%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

161,50 PLN 17.06.2021

161,50 PLN
17.06.2021

-0,12% +8,82% -10,87% +5,47% +12,77% -0,01% 1 dzień
-0,01%
-0,11%
2,55%
-0,70%
0,09%
13,44%
6,78%
16,14%
34,93%
-1,69%
-0,01%
-0,11%
2,55%
-0,70%
0,09%
13,44%
6,78%
16,14%
34,93%
-1,69%
-0,01%
-0,11%
2,55%
-0,70%
0,09%
13,44%
6,78%
16,14%
34,93%
-1,69%
-0,01%
-0,11%
2,55%
-0,70%
0,09%
13,44%
6,78%
16,14%
34,93%
-1,69%
-0,01%
-0,11%
2,55%
-0,70%
0,09%
13,44%
6,78%
16,14%
34,93%
-1,69%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

104,08 PLN 17.06.2021

104,08 PLN
17.06.2021

----- ----- ----- ----- +4,77% -0,04% 1 dzień
-0,04%
0,13%
0,64%
-0,18%
-0,46%
1,78%
-----
-----
-----
-0,66%
-0,04%
0,13%
0,64%
-0,18%
-0,46%
1,78%
-----
-----
-----
-0,66%
-0,04%
0,13%
0,64%
-0,18%
-0,46%
1,78%
-----
-----
-----
-0,66%
-0,04%
0,13%
0,64%
-0,18%
-0,46%
1,78%
-----
-----
-----
-0,66%
-0,04%
0,13%
0,64%
-0,18%
-0,46%
1,78%
-----
-----
-----
-0,66%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

50,76 PLN 17.06.2021

50,76 PLN
17.06.2021

----- ----- ----- ----- ----- -0,06% 1 dzień
-0,06%
-0,02%
2,17%
2,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-0,06%
-0,02%
2,17%
2,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-0,06%
-0,02%
2,17%
2,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-0,06%
-0,02%
2,17%
2,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-0,06%
-0,02%
2,17%
2,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
  DODAJ

Open Finance
Akcji Małych i Średnich Spółek (w likwidacji)

144,25 PLN 16.12.2020

144,25 PLN
16.12.2020

----- ----- ----- ----- ----- 0,20% 1 dzień
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.