Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2016 2017 2018 2019 2020

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

136,17 PLN 23.09.2021

136,17 PLN
23.09.2021

----- ----- ----- ----- +43,26% 1,51% 1 dzień
1,51%
0,06%
0,38%
0,98%
5,08%
24,33%
-----
-----
-----
6,05%
1,51%
0,06%
0,38%
0,98%
5,08%
24,33%
-----
-----
-----
6,05%
1,51%
0,06%
0,38%
0,98%
5,08%
24,33%
-----
-----
-----
6,05%
1,51%
0,06%
0,38%
0,98%
5,08%
24,33%
-----
-----
-----
6,05%
1,51%
0,06%
0,38%
0,98%
5,08%
24,33%
-----
-----
-----
6,05%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

170,98 PLN 23.09.2021

170,98 PLN
23.09.2021

----- ----- ----- ----- +35,90% 1,74% 1 dzień
1,74%
-0,16%
0,87%
5,22%
8,54%
34,24%
-----
-----
-----
10,87%
1,74%
-0,16%
0,87%
5,22%
8,54%
34,24%
-----
-----
-----
10,87%
1,74%
-0,16%
0,87%
5,22%
8,54%
34,24%
-----
-----
-----
10,87%
1,74%
-0,16%
0,87%
5,22%
8,54%
34,24%
-----
-----
-----
10,87%
1,74%
-0,16%
0,87%
5,22%
8,54%
34,24%
-----
-----
-----
10,87%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

124,89 PLN 23.09.2021

124,89 PLN
23.09.2021

+9,26% +13,54% -25,46% +10,36% +17,36% 1,31% 1 dzień
1,31%
0,74%
4,19%
2,97%
8,49%
48,06%
30,62%
25,81%
125,68%
13,74%
1,31%
0,74%
4,19%
2,97%
8,49%
48,06%
30,62%
25,81%
125,68%
13,74%
1,31%
0,74%
4,19%
2,97%
8,49%
48,06%
30,62%
25,81%
125,68%
13,74%
1,31%
0,74%
4,19%
2,97%
8,49%
48,06%
30,62%
25,81%
125,68%
13,74%
1,31%
0,74%
4,19%
2,97%
8,49%
48,06%
30,62%
25,81%
125,68%
13,74%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

160,03 PLN 23.09.2021

160,03 PLN
23.09.2021

+5,49% +21,30% -24,10% +5,41% +7,77% -0,05% 1 dzień
-0,05%
-0,90%
3,29%
7,95%
24,88%
46,99%
26,13%
35,52%
67,03%
24,16%
-0,05%
-0,90%
3,29%
7,95%
24,88%
46,99%
26,13%
35,52%
67,03%
24,16%
-0,05%
-0,90%
3,29%
7,95%
24,88%
46,99%
26,13%
35,52%
67,03%
24,16%
-0,05%
-0,90%
3,29%
7,95%
24,88%
46,99%
26,13%
35,52%
67,03%
24,16%
-0,05%
-0,90%
3,29%
7,95%
24,88%
46,99%
26,13%
35,52%
67,03%
24,16%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

148,40 PLN 23.09.2021

148,40 PLN
23.09.2021

----- ----- ----- +1,47% +8,16% 0,07% 1 dzień
0,07%
-0,17%
-0,78%
0,20%
0,16%
5,26%
-----
-----
-----
-1,37%
0,07%
-0,17%
-0,78%
0,20%
0,16%
5,26%
-----
-----
-----
-1,37%
0,07%
-0,17%
-0,78%
0,20%
0,16%
5,26%
-----
-----
-----
-1,37%
0,07%
-0,17%
-0,78%
0,20%
0,16%
5,26%
-----
-----
-----
-1,37%
0,07%
-0,17%
-0,78%
0,20%
0,16%
5,26%
-----
-----
-----
-1,37%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

153,39 PLN 23.09.2021

153,39 PLN
23.09.2021

+1,48% +3,19% +1,95% +2,14% +4,22% -0,08% 1 dzień
-0,08%
0,03%
-0,49%
-0,07%
-0,62%
0,83%
6,41%
11,50%
26,66%
-0,56%
-0,08%
0,03%
-0,49%
-0,07%
-0,62%
0,83%
6,41%
11,50%
26,66%
-0,56%
-0,08%
0,03%
-0,49%
-0,07%
-0,62%
0,83%
6,41%
11,50%
26,66%
-0,56%
-0,08%
0,03%
-0,49%
-0,07%
-0,62%
0,83%
6,41%
11,50%
26,66%
-0,56%
-0,08%
0,03%
-0,49%
-0,07%
-0,62%
0,83%
6,41%
11,50%
26,66%
-0,56%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

124,91 PLN 23.09.2021

124,91 PLN
23.09.2021

+0,11% +1,85% +2,13% +6,53% +8,32% -0,12% 1 dzień
-0,12%
-0,08%
-1,01%
-0,36%
-1,11%
-0,20%
13,96%
15,44%
-----
-2,48%
-0,12%
-0,08%
-1,01%
-0,36%
-1,11%
-0,20%
13,96%
15,44%
-----
-2,48%
-0,12%
-0,08%
-1,01%
-0,36%
-1,11%
-0,20%
13,96%
15,44%
-----
-2,48%
-0,12%
-0,08%
-1,01%
-0,36%
-1,11%
-0,20%
13,96%
15,44%
-----
-2,48%
-0,12%
-0,08%
-1,01%
-0,36%
-1,11%
-0,20%
13,96%
15,44%
-----
-2,48%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

163,69 PLN 23.09.2021

163,69 PLN
23.09.2021

-0,12% +8,82% -10,87% +5,47% +12,77% 0,34% 1 dzień
0,34%
-0,27%
-0,33%
1,02%
1,32%
11,92%
11,96%
14,44%
55,78%
-0,35%
0,34%
-0,27%
-0,33%
1,02%
1,32%
11,92%
11,96%
14,44%
55,78%
-0,35%
0,34%
-0,27%
-0,33%
1,02%
1,32%
11,92%
11,96%
14,44%
55,78%
-0,35%
0,34%
-0,27%
-0,33%
1,02%
1,32%
11,92%
11,96%
14,44%
55,78%
-0,35%
0,34%
-0,27%
-0,33%
1,02%
1,32%
11,92%
11,96%
14,44%
55,78%
-0,35%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

104,07 PLN 23.09.2021

104,07 PLN
23.09.2021

----- ----- ----- ----- +4,77% -0,09% 1 dzień
-0,09%
-0,17%
-0,64%
0,08%
-0,20%
0,88%
-----
-----
-----
-0,67%
-0,09%
-0,17%
-0,64%
0,08%
-0,20%
0,88%
-----
-----
-----
-0,67%
-0,09%
-0,17%
-0,64%
0,08%
-0,20%
0,88%
-----
-----
-----
-0,67%
-0,09%
-0,17%
-0,64%
0,08%
-0,20%
0,88%
-----
-----
-----
-0,67%
-0,09%
-0,17%
-0,64%
0,08%
-0,20%
0,88%
-----
-----
-----
-0,67%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

51,26 PLN 23.09.2021

51,26 PLN
23.09.2021

----- ----- ----- ----- ----- 0,37% 1 dzień
0,37%
-0,29%
0,25%
1,04%
4,04%
-----
-----
-----
-----
-----
0,37%
-0,29%
0,25%
1,04%
4,04%
-----
-----
-----
-----
-----
0,37%
-0,29%
0,25%
1,04%
4,04%
-----
-----
-----
-----
-----
0,37%
-0,29%
0,25%
1,04%
4,04%
-----
-----
-----
-----
-----
0,37%
-0,29%
0,25%
1,04%
4,04%
-----
-----
-----
-----
-----
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.