Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2018 2019 2020 2021 2022

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

128,82 PLN 26.09.2023

128,82 PLN
26.09.2023

----- ----- ----- +9,28% -18,69% -1,39% 1 dzień
-1,39%
-3,70%
-2,62%
-0,98%
7,91%
19,42%
15,40%
-----
-----
12,90%
-1,39%
-3,70%
-2,62%
-0,98%
7,91%
19,42%
15,40%
-----
-----
12,90%
-1,39%
-3,70%
-2,62%
-0,98%
7,91%
19,42%
15,40%
-----
-----
12,90%
-1,39%
-3,70%
-2,62%
-0,98%
7,91%
19,42%
15,40%
-----
-----
12,90%
-1,39%
-3,70%
-2,62%
-0,98%
7,91%
19,42%
15,40%
-----
-----
12,90%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

171,89 PLN 26.09.2023

171,89 PLN
26.09.2023

----- ----- ----- +11,61% -7,40% -0,54% 1 dzień
-0,54%
-1,64%
-0,25%
-0,75%
3,28%
19,20%
35,95%
-----
-----
7,85%
-0,54%
-1,64%
-0,25%
-0,75%
3,28%
19,20%
35,95%
-----
-----
7,85%
-0,54%
-1,64%
-0,25%
-0,75%
3,28%
19,20%
35,95%
-----
-----
7,85%
-0,54%
-1,64%
-0,25%
-0,75%
3,28%
19,20%
35,95%
-----
-----
7,85%
-0,54%
-1,64%
-0,25%
-0,75%
3,28%
19,20%
35,95%
-----
-----
7,85%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

111,51 PLN 26.09.2023

111,51 PLN
26.09.2023

-25,46% +10,36% +17,36% +10,49% -20,27% -0,92% 1 dzień
-0,92%
-2,55%
-4,32%
0,06%
9,81%
27,32%
30,39%
15,05%
24,13%
15,28%
-0,92%
-2,55%
-4,32%
0,06%
9,81%
27,32%
30,39%
15,05%
24,13%
15,28%
-0,92%
-2,55%
-4,32%
0,06%
9,81%
27,32%
30,39%
15,05%
24,13%
15,28%
-0,92%
-2,55%
-4,32%
0,06%
9,81%
27,32%
30,39%
15,05%
24,13%
15,28%
-0,92%
-2,55%
-4,32%
0,06%
9,81%
27,32%
30,39%
15,05%
24,13%
15,28%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

158,35 PLN 26.09.2023

158,35 PLN
26.09.2023

-24,10% +5,41% +7,77% +20,90% -12,53% -0,10% 1 dzień
-0,10%
-0,93%
-3,52%
-1,62%
19,03%
39,63%
43,50%
23,33%
22,44%
16,18%
-0,10%
-0,93%
-3,52%
-1,62%
19,03%
39,63%
43,50%
23,33%
22,44%
16,18%
-0,10%
-0,93%
-3,52%
-1,62%
19,03%
39,63%
43,50%
23,33%
22,44%
16,18%
-0,10%
-0,93%
-3,52%
-1,62%
19,03%
39,63%
43,50%
23,33%
22,44%
16,18%
-0,10%
-0,93%
-3,52%
-1,62%
19,03%
39,63%
43,50%
23,33%
22,44%
16,18%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

118,67 PLN 26.09.2023

118,67 PLN
26.09.2023

----- ----- +8,16% -9,98% -20,23% -0,26% 1 dzień
-0,26%
-0,87%
-0,22%
1,20%
4,90%
13,40%
-16,22%
-----
-----
9,83%
-0,26%
-0,87%
-0,22%
1,20%
4,90%
13,40%
-16,22%
-----
-----
9,83%
-0,26%
-0,87%
-0,22%
1,20%
4,90%
13,40%
-16,22%
-----
-----
9,83%
-0,26%
-0,87%
-0,22%
1,20%
4,90%
13,40%
-16,22%
-----
-----
9,83%
-0,26%
-0,87%
-0,22%
1,20%
4,90%
13,40%
-16,22%
-----
-----
9,83%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

151,50 PLN 26.09.2023

151,50 PLN
26.09.2023

+1,95% +2,14% +4,22% -5,26% -3,46% 0,01% 1 dzień
0,01%
-0,04%
0,45%
1,88%
4,15%
10,53%
-0,42%
5,03%
16,65%
7,39%
0,01%
-0,04%
0,45%
1,88%
4,15%
10,53%
-0,42%
5,03%
16,65%
7,39%
0,01%
-0,04%
0,45%
1,88%
4,15%
10,53%
-0,42%
5,03%
16,65%
7,39%
0,01%
-0,04%
0,45%
1,88%
4,15%
10,53%
-0,42%
5,03%
16,65%
7,39%
0,01%
-0,04%
0,45%
1,88%
4,15%
10,53%
-0,42%
5,03%
16,65%
7,39%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

99,40 PLN 26.09.2023

99,40 PLN
26.09.2023

+2,13% +6,53% +8,32% -14,15% -16,98% -0,04% 1 dzień
-0,04%
-0,28%
0,46%
1,64%
4,16%
11,30%
-20,80%
-9,23%
-----
8,88%
-0,04%
-0,28%
0,46%
1,64%
4,16%
11,30%
-20,80%
-9,23%
-----
8,88%
-0,04%
-0,28%
0,46%
1,64%
4,16%
11,30%
-20,80%
-9,23%
-----
8,88%
-0,04%
-0,28%
0,46%
1,64%
4,16%
11,30%
-20,80%
-9,23%
-----
8,88%
-0,04%
-0,28%
0,46%
1,64%
4,16%
11,30%
-20,80%
-9,23%
-----
8,88%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

131,23 PLN 26.09.2023

131,23 PLN
26.09.2023

-10,87% +5,47% +12,77% -9,28% -21,23% -0,42% 1 dzień
-0,42%
-1,29%
-0,90%
0,88%
6,09%
17,02%
-11,11%
-10,09%
2,89%
11,79%
-0,42%
-1,29%
-0,90%
0,88%
6,09%
17,02%
-11,11%
-10,09%
2,89%
11,79%
-0,42%
-1,29%
-0,90%
0,88%
6,09%
17,02%
-11,11%
-10,09%
2,89%
11,79%
-0,42%
-1,29%
-0,90%
0,88%
6,09%
17,02%
-11,11%
-10,09%
2,89%
11,79%
-0,42%
-1,29%
-0,90%
0,88%
6,09%
17,02%
-11,11%
-10,09%
2,89%
11,79%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

89,36 PLN 26.09.2023

89,36 PLN
26.09.2023

----- ----- ----- -7,57% -12,69% 0,00% 1 dzień
0,00%
-0,17%
0,09%
0,68%
2,16%
7,12%
-13,32%
-----
-----
5,69%
0,00%
-0,17%
0,09%
0,68%
2,16%
7,12%
-13,32%
-----
-----
5,69%
0,00%
-0,17%
0,09%
0,68%
2,16%
7,12%
-13,32%
-----
-----
5,69%
0,00%
-0,17%
0,09%
0,68%
2,16%
7,12%
-13,32%
-----
-----
5,69%
0,00%
-0,17%
0,09%
0,68%
2,16%
7,12%
-13,32%
-----
-----
5,69%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

44,68 PLN 26.09.2023

44,68 PLN
26.09.2023

----- ----- ----- ----- -15,46% -0,22% 1 dzień
-0,22%
-0,78%
-0,45%
0,27%
3,52%
10,76%
-----
-----
-----
7,07%
-0,22%
-0,78%
-0,45%
0,27%
3,52%
10,76%
-----
-----
-----
7,07%
-0,22%
-0,78%
-0,45%
0,27%
3,52%
10,76%
-----
-----
-----
7,07%
-0,22%
-0,78%
-0,45%
0,27%
3,52%
10,76%
-----
-----
-----
7,07%
-0,22%
-0,78%
-0,45%
0,27%
3,52%
10,76%
-----
-----
-----
7,07%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.