Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2017 2018 2019 2020 2021

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

113,82 PLN 19.05.2022

113,82 PLN
19.05.2022

----- ----- ----- ----- +9,28% -0,57% 1 dzień
-0,57%
-0,70%
-11,06%
-10,22%
-19,20%
-11,23%
-----
-----
-----
-18,89%
-0,57%
-0,70%
-11,06%
-10,22%
-19,20%
-11,23%
-----
-----
-----
-18,89%
-0,57%
-0,70%
-11,06%
-10,22%
-19,20%
-11,23%
-----
-----
-----
-18,89%
-0,57%
-0,70%
-11,06%
-10,22%
-19,20%
-11,23%
-----
-----
-----
-18,89%
-0,57%
-0,70%
-11,06%
-10,22%
-19,20%
-11,23%
-----
-----
-----
-18,89%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

153,14 PLN 19.05.2022

153,14 PLN
19.05.2022

----- ----- ----- ----- +11,61% -1,30% 1 dzień
-1,30%
0,54%
-3,95%
-5,81%
-12,34%
-1,92%
-----
-----
-----
-11,02%
-1,30%
0,54%
-3,95%
-5,81%
-12,34%
-1,92%
-----
-----
-----
-11,02%
-1,30%
0,54%
-3,95%
-5,81%
-12,34%
-1,92%
-----
-----
-----
-11,02%
-1,30%
0,54%
-3,95%
-5,81%
-12,34%
-1,92%
-----
-----
-----
-11,02%
-1,30%
0,54%
-3,95%
-5,81%
-12,34%
-1,92%
-----
-----
-----
-11,02%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

97,91 PLN 19.05.2022

97,91 PLN
19.05.2022

+13,54% -25,46% +10,36% +17,36% +10,49% -0,51% 1 dzień
-0,51%
3,84%
-8,52%
-11,02%
-21,40%
-13,89%
11,53%
-13,03%
61,91%
-19,30%
-0,51%
3,84%
-8,52%
-11,02%
-21,40%
-13,89%
11,53%
-13,03%
61,91%
-19,30%
-0,51%
3,84%
-8,52%
-11,02%
-21,40%
-13,89%
11,53%
-13,03%
61,91%
-19,30%
-0,51%
3,84%
-8,52%
-11,02%
-21,40%
-13,89%
11,53%
-13,03%
61,91%
-19,30%
-0,51%
3,84%
-8,52%
-11,02%
-21,40%
-13,89%
11,53%
-13,03%
61,91%
-19,30%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

131,23 PLN 19.05.2022

131,23 PLN
19.05.2022

+21,30% -24,10% +5,41% +7,77% +20,90% -0,79% 1 dzień
-0,79%
5,50%
-10,78%
-10,57%
-17,01%
-5,91%
15,17%
-7,92%
29,46%
-15,79%
-0,79%
5,50%
-10,78%
-10,57%
-17,01%
-5,91%
15,17%
-7,92%
29,46%
-15,79%
-0,79%
5,50%
-10,78%
-10,57%
-17,01%
-5,91%
15,17%
-7,92%
29,46%
-15,79%
-0,79%
5,50%
-10,78%
-10,57%
-17,01%
-5,91%
15,17%
-7,92%
29,46%
-15,79%
-0,79%
5,50%
-10,78%
-10,57%
-17,01%
-5,91%
15,17%
-7,92%
29,46%
-15,79%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

109,15 PLN 19.05.2022

109,15 PLN
19.05.2022

----- ----- ----- +8,16% -9,98% 0,42% 1 dzień
0,42%
1,53%
-4,46%
-16,11%
-22,09%
-24,99%
-----
-----
-----
-19,42%
0,42%
1,53%
-4,46%
-16,11%
-22,09%
-24,99%
-----
-----
-----
-19,42%
0,42%
1,53%
-4,46%
-16,11%
-22,09%
-24,99%
-----
-----
-----
-19,42%
0,42%
1,53%
-4,46%
-16,11%
-22,09%
-24,99%
-----
-----
-----
-19,42%
0,42%
1,53%
-4,46%
-16,11%
-22,09%
-24,99%
-----
-----
-----
-19,42%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

137,51 PLN 19.05.2022

137,51 PLN
19.05.2022

+3,19% +1,95% +2,14% +4,22% -5,26% 0,00% 1 dzień
0,00%
0,81%
0,60%
-5,74%
-6,94%
-10,19%
-5,35%
-1,43%
11,13%
-5,90%
0,00%
0,81%
0,60%
-5,74%
-6,94%
-10,19%
-5,35%
-1,43%
11,13%
-5,90%
0,00%
0,81%
0,60%
-5,74%
-6,94%
-10,19%
-5,35%
-1,43%
11,13%
-5,90%
0,00%
0,81%
0,60%
-5,74%
-6,94%
-10,19%
-5,35%
-1,43%
11,13%
-5,90%
0,00%
0,81%
0,60%
-5,74%
-6,94%
-10,19%
-5,35%
-1,43%
11,13%
-5,90%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

90,66 PLN 19.05.2022

90,66 PLN
19.05.2022

+1,85% +2,13% +6,53% +8,32% -14,15% 0,57% 1 dzień
0,57%
1,55%
-1,79%
-16,65%
-20,75%
-27,08%
-18,69%
-16,23%
-----
-17,55%
0,57%
1,55%
-1,79%
-16,65%
-20,75%
-27,08%
-18,69%
-16,23%
-----
-17,55%
0,57%
1,55%
-1,79%
-16,65%
-20,75%
-27,08%
-18,69%
-16,23%
-----
-17,55%
0,57%
1,55%
-1,79%
-16,65%
-20,75%
-27,08%
-18,69%
-16,23%
-----
-17,55%
0,57%
1,55%
-1,79%
-16,65%
-20,75%
-27,08%
-18,69%
-16,23%
-----
-17,55%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

118,32 PLN 19.05.2022

118,32 PLN
19.05.2022

+8,82% -10,87% +5,47% +12,77% -9,28% 0,28% 1 dzień
0,28%
1,73%
-5,98%
-16,16%
-23,80%
-24,56%
-13,03%
-22,75%
6,91%
-20,60%
0,28%
1,73%
-5,98%
-16,16%
-23,80%
-24,56%
-13,03%
-22,75%
6,91%
-20,60%
0,28%
1,73%
-5,98%
-16,16%
-23,80%
-24,56%
-13,03%
-22,75%
6,91%
-20,60%
0,28%
1,73%
-5,98%
-16,16%
-23,80%
-24,56%
-13,03%
-22,75%
6,91%
-20,60%
0,28%
1,73%
-5,98%
-16,16%
-23,80%
-24,56%
-13,03%
-22,75%
6,91%
-20,60%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

85,00 PLN 19.05.2022

85,00 PLN
19.05.2022

----- ----- ----- ----- -7,57% 0,27% 1 dzień
0,27%
1,37%
-2,15%
-11,50%
-13,87%
-17,70%
-----
-----
-----
-12,23%
0,27%
1,37%
-2,15%
-11,50%
-13,87%
-17,70%
-----
-----
-----
-12,23%
0,27%
1,37%
-2,15%
-11,50%
-13,87%
-17,70%
-----
-----
-----
-12,23%
0,27%
1,37%
-2,15%
-11,50%
-13,87%
-17,70%
-----
-----
-----
-12,23%
0,27%
1,37%
-2,15%
-11,50%
-13,87%
-17,70%
-----
-----
-----
-12,23%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

41,62 PLN 19.05.2022

41,62 PLN
19.05.2022

----- ----- ----- ----- ----- -0,24% 1 dzień
-0,24%
1,71%
-5,13%
-12,47%
-17,09%
-16,19%
-----
-----
-----
-15,68%
-0,24%
1,71%
-5,13%
-12,47%
-17,09%
-16,19%
-----
-----
-----
-15,68%
-0,24%
1,71%
-5,13%
-12,47%
-17,09%
-16,19%
-----
-----
-----
-15,68%
-0,24%
1,71%
-5,13%
-12,47%
-17,09%
-16,19%
-----
-----
-----
-15,68%
-0,24%
1,71%
-5,13%
-12,47%
-17,09%
-16,19%
-----
-----
-----
-15,68%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.