Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2019 2020 2021 2022 2023

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

152,50 PLN 01.03.2024

152,50 PLN
01.03.2024

----- ----- +9,28% -18,69% +24,13% 0,79% 1 dzień
0,79%
0,69%
4,32%
11,14%
12,58%
30,48%
11,50%
-----
-----
7,67%
0,79%
0,69%
4,32%
11,14%
12,58%
30,48%
11,50%
-----
-----
7,67%
0,79%
0,69%
4,32%
11,14%
12,58%
30,48%
11,50%
-----
-----
7,67%
0,79%
0,69%
4,32%
11,14%
12,58%
30,48%
11,50%
-----
-----
7,67%
0,79%
0,69%
4,32%
11,14%
12,58%
30,48%
11,50%
-----
-----
7,67%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

189,74 PLN 01.03.2024

189,74 PLN
01.03.2024

----- ----- +11,61% -7,40% +13,80% 0,54% 1 dzień
0,54%
0,18%
3,32%
6,66%
8,89%
11,46%
19,64%
-----
-----
4,61%
0,54%
0,18%
3,32%
6,66%
8,89%
11,46%
19,64%
-----
-----
4,61%
0,54%
0,18%
3,32%
6,66%
8,89%
11,46%
19,64%
-----
-----
4,61%
0,54%
0,18%
3,32%
6,66%
8,89%
11,46%
19,64%
-----
-----
4,61%
0,54%
0,18%
3,32%
6,66%
8,89%
11,46%
19,64%
-----
-----
4,61%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

126,09 PLN 01.03.2024

126,09 PLN
01.03.2024

+10,36% +17,36% +10,49% -20,27% +29,30% 0,47% 1 dzień
0,47%
0,28%
0,76%
5,18%
6,38%
19,47%
6,08%
36,46%
28,11%
0,82%
0,47%
0,28%
0,76%
5,18%
6,38%
19,47%
6,08%
36,46%
28,11%
0,82%
0,47%
0,28%
0,76%
5,18%
6,38%
19,47%
6,08%
36,46%
28,11%
0,82%
0,47%
0,28%
0,76%
5,18%
6,38%
19,47%
6,08%
36,46%
28,11%
0,82%
0,47%
0,28%
0,76%
5,18%
6,38%
19,47%
6,08%
36,46%
28,11%
0,82%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

195,13 PLN 01.03.2024

195,13 PLN
01.03.2024

+5,41% +7,77% +20,90% -12,53% +37,47% 0,27% 1 dzień
0,27%
-1,55%
4,06%
6,61%
17,27%
35,22%
51,46%
62,26%
41,92%
4,14%
0,27%
-1,55%
4,06%
6,61%
17,27%
35,22%
51,46%
62,26%
41,92%
4,14%
0,27%
-1,55%
4,06%
6,61%
17,27%
35,22%
51,46%
62,26%
41,92%
4,14%
0,27%
-1,55%
4,06%
6,61%
17,27%
35,22%
51,46%
62,26%
41,92%
4,14%
0,27%
-1,55%
4,06%
6,61%
17,27%
35,22%
51,46%
62,26%
41,92%
4,14%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

127,74 PLN 01.03.2024

127,74 PLN
01.03.2024

----- +8,16% -9,98% -20,23% +16,09% 0,49% 1 dzień
0,49%
0,27%
0,71%
4,21%
6,58%
14,69%
-15,09%
-----
-----
1,84%
0,49%
0,27%
0,71%
4,21%
6,58%
14,69%
-15,09%
-----
-----
1,84%
0,49%
0,27%
0,71%
4,21%
6,58%
14,69%
-15,09%
-----
-----
1,84%
0,49%
0,27%
0,71%
4,21%
6,58%
14,69%
-15,09%
-----
-----
1,84%
0,49%
0,27%
0,71%
4,21%
6,58%
14,69%
-15,09%
-----
-----
1,84%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

159,48 PLN 01.03.2024

159,48 PLN
01.03.2024

+2,14% +4,22% -5,26% -3,46% +10,67% 0,06% 1 dzień
0,06%
0,13%
0,81%
3,16%
5,69%
10,67%
3,35%
10,02%
21,77%
2,15%
0,06%
0,13%
0,81%
3,16%
5,69%
10,67%
3,35%
10,02%
21,77%
2,15%
0,06%
0,13%
0,81%
3,16%
5,69%
10,67%
3,35%
10,02%
21,77%
2,15%
0,06%
0,13%
0,81%
3,16%
5,69%
10,67%
3,35%
10,02%
21,77%
2,15%
0,06%
0,13%
0,81%
3,16%
5,69%
10,67%
3,35%
10,02%
21,77%
2,15%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

103,64 PLN 01.03.2024

103,64 PLN
01.03.2024

+6,53% +8,32% -14,15% -16,98% +12,90% 0,24% 1 dzień
0,24%
0,14%
-0,16%
2,33%
4,44%
10,92%
-18,15%
-7,49%
-----
0,55%
0,24%
0,14%
-0,16%
2,33%
4,44%
10,92%
-18,15%
-7,49%
-----
0,55%
0,24%
0,14%
-0,16%
2,33%
4,44%
10,92%
-18,15%
-7,49%
-----
0,55%
0,24%
0,14%
-0,16%
2,33%
4,44%
10,92%
-18,15%
-7,49%
-----
0,55%
0,24%
0,14%
-0,16%
2,33%
4,44%
10,92%
-18,15%
-7,49%
-----
0,55%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

144,87 PLN 01.03.2024

144,87 PLN
01.03.2024

+5,47% +12,77% -9,28% -21,23% +20,24% 0,60% 1 dzień
0,60%
0,22%
1,16%
5,33%
8,34%
18,85%
-12,77%
3,49%
4,72%
2,64%
0,60%
0,22%
1,16%
5,33%
8,34%
18,85%
-12,77%
3,49%
4,72%
2,64%
0,60%
0,22%
1,16%
5,33%
8,34%
18,85%
-12,77%
3,49%
4,72%
2,64%
0,60%
0,22%
1,16%
5,33%
8,34%
18,85%
-12,77%
3,49%
4,72%
2,64%
0,60%
0,22%
1,16%
5,33%
8,34%
18,85%
-12,77%
3,49%
4,72%
2,64%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

91,78 PLN 01.03.2024

91,78 PLN
01.03.2024

----- ----- -7,57% -12,69% +8,15% 0,07% 1 dzień
0,07%
0,17%
0,01%
1,31%
2,62%
6,63%
-12,07%
-----
-----
0,37%
0,07%
0,17%
0,01%
1,31%
2,62%
6,63%
-12,07%
-----
-----
0,37%
0,07%
0,17%
0,01%
1,31%
2,62%
6,63%
-12,07%
-----
-----
0,37%
0,07%
0,17%
0,01%
1,31%
2,62%
6,63%
-12,07%
-----
-----
0,37%
0,07%
0,17%
0,01%
1,31%
2,62%
6,63%
-12,07%
-----
-----
0,37%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

47,28 PLN 01.03.2024

47,28 PLN
01.03.2024

----- ----- ----- -15,46% +11,74% 0,15% 1 dzień
0,15%
0,17%
0,94%
3,23%
4,62%
10,78%
-4,47%
-----
-----
1,39%
0,15%
0,17%
0,94%
3,23%
4,62%
10,78%
-4,47%
-----
-----
1,39%
0,15%
0,17%
0,94%
3,23%
4,62%
10,78%
-4,47%
-----
-----
1,39%
0,15%
0,17%
0,94%
3,23%
4,62%
10,78%
-4,47%
-----
-----
1,39%
0,15%
0,17%
0,94%
3,23%
4,62%
10,78%
-4,47%
-----
-----
1,39%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.