Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2018 2019 2020 2021 2022

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

119,91 PLN 21.03.2023

119,91 PLN
21.03.2023

----- ----- ----- +9,28% -18,69% 1,11% 1 dzień
1,11%
2,29%
1,44%
4,41%
7,48%
-7,08%
-----
-----
-----
5,09%
1,11%
2,29%
1,44%
4,41%
7,48%
-7,08%
-----
-----
-----
5,09%
1,11%
2,29%
1,44%
4,41%
7,48%
-7,08%
-----
-----
-----
5,09%
1,11%
2,29%
1,44%
4,41%
7,48%
-7,08%
-----
-----
-----
5,09%
1,11%
2,29%
1,44%
4,41%
7,48%
-7,08%
-----
-----
-----
5,09%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

167,99 PLN 21.03.2023

167,99 PLN
21.03.2023

----- ----- ----- +11,61% -7,40% 1,23% 1 dzień
1,23%
0,11%
-2,31%
4,59%
12,19%
5,53%
-----
-----
-----
5,40%
1,23%
0,11%
-2,31%
4,59%
12,19%
5,53%
-----
-----
-----
5,40%
1,23%
0,11%
-2,31%
4,59%
12,19%
5,53%
-----
-----
-----
5,40%
1,23%
0,11%
-2,31%
4,59%
12,19%
5,53%
-----
-----
-----
5,40%
1,23%
0,11%
-2,31%
4,59%
12,19%
5,53%
-----
-----
-----
5,40%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

103,11 PLN 21.03.2023

103,11 PLN
21.03.2023

-25,46% +10,36% +17,36% +10,49% -20,27% 1,05% 1 dzień
1,05%
-0,91%
-1,42%
6,99%
11,29%
-4,63%
64,37%
-6,71%
41,63%
6,60%
1,05%
-0,91%
-1,42%
6,99%
11,29%
-4,63%
64,37%
-6,71%
41,63%
6,60%
1,05%
-0,91%
-1,42%
6,99%
11,29%
-4,63%
64,37%
-6,71%
41,63%
6,60%
1,05%
-0,91%
-1,42%
6,99%
11,29%
-4,63%
64,37%
-6,71%
41,63%
6,60%
1,05%
-0,91%
-1,42%
6,99%
11,29%
-4,63%
64,37%
-6,71%
41,63%
6,60%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

136,54 PLN 21.03.2023

136,54 PLN
21.03.2023

-24,10% +5,41% +7,77% +20,90% -12,53% 1,44% 1 dzień
1,44%
-2,04%
-3,80%
0,58%
13,51%
-6,04%
57,70%
-3,48%
12,70%
0,18%
1,44%
-2,04%
-3,80%
0,58%
13,51%
-6,04%
57,70%
-3,48%
12,70%
0,18%
1,44%
-2,04%
-3,80%
0,58%
13,51%
-6,04%
57,70%
-3,48%
12,70%
0,18%
1,44%
-2,04%
-3,80%
0,58%
13,51%
-6,04%
57,70%
-3,48%
12,70%
0,18%
1,44%
-2,04%
-3,80%
0,58%
13,51%
-6,04%
57,70%
-3,48%
12,70%
0,18%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

113,13 PLN 21.03.2023

113,13 PLN
21.03.2023

----- ----- +8,16% -9,98% -20,23% 0,06% 1 dzień
0,06%
0,68%
1,94%
4,43%
5,11%
-7,54%
-10,96%
-----
-----
4,70%
0,06%
0,68%
1,94%
4,43%
5,11%
-7,54%
-10,96%
-----
-----
4,70%
0,06%
0,68%
1,94%
4,43%
5,11%
-7,54%
-10,96%
-----
-----
4,70%
0,06%
0,68%
1,94%
4,43%
5,11%
-7,54%
-10,96%
-----
-----
4,70%
0,06%
0,68%
1,94%
4,43%
5,11%
-7,54%
-10,96%
-----
-----
4,70%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

145,25 PLN 21.03.2023

145,25 PLN
21.03.2023

+1,95% +2,14% +4,22% -5,26% -3,46% 0,09% 1 dzień
0,09%
0,27%
1,37%
3,13%
5,30%
3,29%
-0,70%
1,50%
12,69%
2,96%
0,09%
0,27%
1,37%
3,13%
5,30%
3,29%
-0,70%
1,50%
12,69%
2,96%
0,09%
0,27%
1,37%
3,13%
5,30%
3,29%
-0,70%
1,50%
12,69%
2,96%
0,09%
0,27%
1,37%
3,13%
5,30%
3,29%
-0,70%
1,50%
12,69%
2,96%
0,09%
0,27%
1,37%
3,13%
5,30%
3,29%
-0,70%
1,50%
12,69%
2,96%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

95,18 PLN 21.03.2023

95,18 PLN
21.03.2023

+2,13% +6,53% +8,32% -14,15% -16,98% -0,25% 1 dzień
-0,25%
0,59%
2,78%
4,03%
4,69%
-5,06%
-18,98%
-13,05%
-----
4,26%
-0,25%
0,59%
2,78%
4,03%
4,69%
-5,06%
-18,98%
-13,05%
-----
4,26%
-0,25%
0,59%
2,78%
4,03%
4,69%
-5,06%
-18,98%
-13,05%
-----
4,26%
-0,25%
0,59%
2,78%
4,03%
4,69%
-5,06%
-18,98%
-13,05%
-----
4,26%
-0,25%
0,59%
2,78%
4,03%
4,69%
-5,06%
-18,98%
-13,05%
-----
4,26%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

123,81 PLN 21.03.2023

123,81 PLN
21.03.2023

-10,87% +5,47% +12,77% -9,28% -21,23% 0,23% 1 dzień
0,23%
0,76%
1,80%
5,13%
6,73%
-7,31%
0,45%
-20,88%
3,35%
5,47%
0,23%
0,76%
1,80%
5,13%
6,73%
-7,31%
0,45%
-20,88%
3,35%
5,47%
0,23%
0,76%
1,80%
5,13%
6,73%
-7,31%
0,45%
-20,88%
3,35%
5,47%
0,23%
0,76%
1,80%
5,13%
6,73%
-7,31%
0,45%
-20,88%
3,35%
5,47%
0,23%
0,76%
1,80%
5,13%
6,73%
-7,31%
0,45%
-20,88%
3,35%
5,47%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

87,25 PLN 21.03.2023

87,25 PLN
21.03.2023

----- ----- ----- -7,57% -12,69% -0,10% 1 dzień
-0,10%
0,24%
1,86%
2,97%
3,56%
-4,09%
-12,17%
-----
-----
3,19%
-0,10%
0,24%
1,86%
2,97%
3,56%
-4,09%
-12,17%
-----
-----
3,19%
-0,10%
0,24%
1,86%
2,97%
3,56%
-4,09%
-12,17%
-----
-----
3,19%
-0,10%
0,24%
1,86%
2,97%
3,56%
-4,09%
-12,17%
-----
-----
3,19%
-0,10%
0,24%
1,86%
2,97%
3,56%
-4,09%
-12,17%
-----
-----
3,19%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

43,02 PLN 21.03.2023

43,02 PLN
21.03.2023

----- ----- ----- ----- -15,46% 0,14% 1 dzień
0,14%
0,33%
0,68%
3,09%
4,95%
-6,05%
-----
-----
-----
3,09%
0,14%
0,33%
0,68%
3,09%
4,95%
-6,05%
-----
-----
-----
3,09%
0,14%
0,33%
0,68%
3,09%
4,95%
-6,05%
-----
-----
-----
3,09%
0,14%
0,33%
0,68%
3,09%
4,95%
-6,05%
-----
-----
-----
3,09%
0,14%
0,33%
0,68%
3,09%
4,95%
-6,05%
-----
-----
-----
3,09%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.