Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2015 2016 2017 2018 2019

Noble Fund
Africa and Frontier

55,58 PLN 23.01.2020

55,58 PLN
23.01.2020

-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77% -0,79% 1 dzień
-0,79%
-1,44%
0,49%
7,24%
5,27%
15,36%
10,58%
1,07%
0,91%
-0,79%
-1,44%
0,49%
7,24%
5,27%
15,36%
10,58%
1,07%
0,91%
-0,79%
-1,44%
0,49%
7,24%
5,27%
15,36%
10,58%
1,07%
0,91%
-0,79%
-1,44%
0,49%
7,24%
5,27%
15,36%
10,58%
1,07%
0,91%
-0,79%
-1,44%
0,49%
7,24%
5,27%
15,36%
10,58%
1,07%
0,91%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji

121,37 PLN 23.01.2020

121,37 PLN
23.01.2020

-2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41% 0,00% 1 dzień
0,00%
-0,38%
1,79%
2,62%
1,27%
1,17%
-4,91%
-0,70%
1,48%
0,00%
-0,38%
1,79%
2,62%
1,27%
1,17%
-4,91%
-0,70%
1,48%
0,00%
-0,38%
1,79%
2,62%
1,27%
1,17%
-4,91%
-0,70%
1,48%
0,00%
-0,38%
1,79%
2,62%
1,27%
1,17%
-4,91%
-0,70%
1,48%
0,00%
-0,38%
1,79%
2,62%
1,27%
1,17%
-4,91%
-0,70%
1,48%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

96,06 PLN 23.01.2020

96,06 PLN
23.01.2020

+11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36% -0,26% 1 dzień
-0,26%
-0,19%
2,57%
8,95%
6,73%
7,31%
-7,66%
16,35%
2,67%
-0,26%
-0,19%
2,57%
8,95%
6,73%
7,31%
-7,66%
16,35%
2,67%
-0,26%
-0,19%
2,57%
8,95%
6,73%
7,31%
-7,66%
16,35%
2,67%
-0,26%
-0,19%
2,57%
8,95%
6,73%
7,31%
-7,66%
16,35%
2,67%
-0,26%
-0,19%
2,57%
8,95%
6,73%
7,31%
-7,66%
16,35%
2,67%
  DODAJ

Noble Fund
Global Return

115,35 PLN 23.01.2020

115,35 PLN
23.01.2020

+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77% 0,26% 1 dzień
0,26%
0,46%
2,52%
7,56%
7,41%
6,04%
0,31%
-5,30%
2,77%
0,26%
0,46%
2,52%
7,56%
7,41%
6,04%
0,31%
-5,30%
2,77%
0,26%
0,46%
2,52%
7,56%
7,41%
6,04%
0,31%
-5,30%
2,77%
0,26%
0,46%
2,52%
7,56%
7,41%
6,04%
0,31%
-5,30%
2,77%
0,26%
0,46%
2,52%
7,56%
7,41%
6,04%
0,31%
-5,30%
2,77%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

148,49 PLN 23.01.2020

148,49 PLN
23.01.2020

+1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14% -0,01% 1 dzień
-0,01%
0,11%
0,34%
0,53%
1,64%
2,50%
7,76%
9,97%
0,33%
-0,01%
0,11%
0,34%
0,53%
1,64%
2,50%
7,76%
9,97%
0,33%
-0,01%
0,11%
0,34%
0,53%
1,64%
2,50%
7,76%
9,97%
0,33%
-0,01%
0,11%
0,34%
0,53%
1,64%
2,50%
7,76%
9,97%
0,33%
-0,01%
0,11%
0,34%
0,53%
1,64%
2,50%
7,76%
9,97%
0,33%
  DODAJ

Noble Fund
Mieszany

140,42 PLN 23.01.2020

140,42 PLN
23.01.2020

+5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% 0,05% 1 dzień
0,05%
0,37%
0,91%
1,12%
1,92%
3,07%
-4,11%
0,36%
0,94%
0,05%
0,37%
0,91%
1,12%
1,92%
3,07%
-4,11%
0,36%
0,94%
0,05%
0,37%
0,91%
1,12%
1,92%
3,07%
-4,11%
0,36%
0,94%
0,05%
0,37%
0,91%
1,12%
1,92%
3,07%
-4,11%
0,36%
0,94%
0,05%
0,37%
0,91%
1,12%
1,92%
3,07%
-4,11%
0,36%
0,94%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

118,33 PLN 23.01.2020

118,33 PLN
23.01.2020

+0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53% 0,08% 1 dzień
0,08%
0,35%
0,03%
-0,02%
1,87%
6,42%
10,44%
10,78%
0,07%
0,08%
0,35%
0,03%
-0,02%
1,87%
6,42%
10,44%
10,78%
0,07%
0,08%
0,35%
0,03%
-0,02%
1,87%
6,42%
10,44%
10,78%
0,07%
0,08%
0,35%
0,03%
-0,02%
1,87%
6,42%
10,44%
10,78%
0,07%
0,08%
0,35%
0,03%
-0,02%
1,87%
6,42%
10,44%
10,78%
0,07%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilnego Wzrostu Plus

148,28 PLN 23.01.2020

148,28 PLN
23.01.2020

+6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47% 0,08% 1 dzień
0,08%
0,45%
1,65%
4,08%
4,95%
6,53%
2,35%
7,12%
1,79%
0,08%
0,45%
1,65%
4,08%
4,95%
6,53%
2,35%
7,12%
1,79%
0,08%
0,45%
1,65%
4,08%
4,95%
6,53%
2,35%
7,12%
1,79%
0,08%
0,45%
1,65%
4,08%
4,95%
6,53%
2,35%
7,12%
1,79%
0,08%
0,45%
1,65%
4,08%
4,95%
6,53%
2,35%
7,12%
1,79%
  DODAJ

Noble Fund
Timingowy

146,36 PLN 23.01.2020

146,36 PLN
23.01.2020

+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79% -0,66% 1 dzień
-0,66%
-0,27%
0,29%
4,74%
4,10%
3,75%
-3,86%
7,80%
0,72%
-0,66%
-0,27%
0,29%
4,74%
4,10%
3,75%
-3,86%
7,80%
0,72%
-0,66%
-0,27%
0,29%
4,74%
4,10%
3,75%
-3,86%
7,80%
0,72%
-0,66%
-0,27%
0,29%
4,74%
4,10%
3,75%
-3,86%
7,80%
0,72%
-0,66%
-0,27%
0,29%
4,74%
4,10%
3,75%
-3,86%
7,80%
0,72%
  DODAJ

Open Finance
Akcji

101,01 PLN 23.01.2020

101,01 PLN
23.01.2020

-9,97% +7,01% +12,42% -15,86% -0,41% -0,05% 1 dzień
-0,05%
-0,44%
1,06%
0,42%
-2,13%
-4,46%
-6,59%
-8,93%
0,95%
-0,05%
-0,44%
1,06%
0,42%
-2,13%
-4,46%
-6,59%
-8,93%
0,95%
-0,05%
-0,44%
1,06%
0,42%
-2,13%
-4,46%
-6,59%
-8,93%
0,95%
-0,05%
-0,44%
1,06%
0,42%
-2,13%
-4,46%
-6,59%
-8,93%
0,95%
-0,05%
-0,44%
1,06%
0,42%
-2,13%
-4,46%
-6,59%
-8,93%
0,95%
  DODAJ

Open Finance
Akcji Małych i Średnich Spółek

139,04 PLN 23.01.2020

139,04 PLN
23.01.2020

+6,25% +13,82% +8,25% -20,13% +5,73% -0,22% 1 dzień
-0,22%
-0,06%
2,41%
7,14%
3,85%
3,20%
-10,26%
12,65%
2,40%
-0,22%
-0,06%
2,41%
7,14%
3,85%
3,20%
-10,26%
12,65%
2,40%
-0,22%
-0,06%
2,41%
7,14%
3,85%
3,20%
-10,26%
12,65%
2,40%
-0,22%
-0,06%
2,41%
7,14%
3,85%
3,20%
-10,26%
12,65%
2,40%
-0,22%
-0,06%
2,41%
7,14%
3,85%
3,20%
-10,26%
12,65%
2,40%
  DODAJ

Open Finance
Aktywnej Alokacji

81,29 PLN 23.01.2020

81,29 PLN
23.01.2020

-5,98% +3,39% -2,23% -15,85% +1,61% -0,34% 1 dzień
-0,34%
-0,57%
-2,37%
-2,40%
-3,23%
-2,12%
-16,26%
-18,33%
0,53%
-0,34%
-0,57%
-2,37%
-2,40%
-3,23%
-2,12%
-16,26%
-18,33%
0,53%
-0,34%
-0,57%
-2,37%
-2,40%
-3,23%
-2,12%
-16,26%
-18,33%
0,53%
-0,34%
-0,57%
-2,37%
-2,40%
-3,23%
-2,12%
-16,26%
-18,33%
0,53%
-0,34%
-0,57%
-2,37%
-2,40%
-3,23%
-2,12%
-16,26%
-18,33%
0,53%
  DODAJ

Open Finance
Konserwatywny

111,83 PLN 23.01.2020

111,83 PLN
23.01.2020

+1,73% +1,29% +1,68% -1,69% -1,70% 0,00% 1 dzień
0,00%
-0,03%
-0,97%
-1,91%
-1,64%
-1,73%
-1,82%
0,87%
-0,01%
0,00%
-0,03%
-0,97%
-1,91%
-1,64%
-1,73%
-1,82%
0,87%
-0,01%
0,00%
-0,03%
-0,97%
-1,91%
-1,64%
-1,73%
-1,82%
0,87%
-0,01%
0,00%
-0,03%
-0,97%
-1,91%
-1,64%
-1,73%
-1,82%
0,87%
-0,01%
0,00%
-0,03%
-0,97%
-1,91%
-1,64%
-1,73%
-1,82%
0,87%
-0,01%
  DODAJ

Open Finance
Obligacji

110,90 PLN 23.01.2020

110,90 PLN
23.01.2020

-1,94% -0,40% +2,02% -0,94% +1,72% -0,02% 1 dzień
-0,02%
0,05%
-1,06%
-2,33%
-1,54%
1,58%
2,88%
-0,72%
-0,14%
-0,02%
0,05%
-1,06%
-2,33%
-1,54%
1,58%
2,88%
-0,72%
-0,14%
-0,02%
0,05%
-1,06%
-2,33%
-1,54%
1,58%
2,88%
-0,72%
-0,14%
-0,02%
0,05%
-1,06%
-2,33%
-1,54%
1,58%
2,88%
-0,72%
-0,14%
-0,02%
0,05%
-1,06%
-2,33%
-1,54%
1,58%
2,88%
-0,72%
-0,14%
  DODAJ

Open Finance
Stabilnego Wzrostu

95,31 PLN 23.01.2020

95,31 PLN
23.01.2020

-5,39% +0,68% +0,98% -11,33% -1,92% -0,29% 1 dzień
-0,29%
-0,33%
-0,74%
-0,22%
-1,06%
-2,23%
-12,04%
-16,12%
0,34%
-0,29%
-0,33%
-0,74%
-0,22%
-1,06%
-2,23%
-12,04%
-16,12%
0,34%
-0,29%
-0,33%
-0,74%
-0,22%
-1,06%
-2,23%
-12,04%
-16,12%
0,34%
-0,29%
-0,33%
-0,74%
-0,22%
-1,06%
-2,23%
-12,04%
-16,12%
0,34%
-0,29%
-0,33%
-0,74%
-0,22%
-1,06%
-2,23%
-12,04%
-16,12%
0,34%
  DODAJ

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.