Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2017 2018 2019 2020 2021

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

115,77 PLN 07.12.2022

115,77 PLN
07.12.2022

----- ----- ----- ----- +9,28% -0,04% 1 dzień
-0,04%
-3,05%
2,96%
-0,41%
-4,20%
-17,05%
-----
-----
-----
-17,50%
-0,04%
-3,05%
2,96%
-0,41%
-4,20%
-17,05%
-----
-----
-----
-17,50%
-0,04%
-3,05%
2,96%
-0,41%
-4,20%
-17,05%
-----
-----
-----
-17,50%
-0,04%
-3,05%
2,96%
-0,41%
-4,20%
-17,05%
-----
-----
-----
-17,50%
-0,04%
-3,05%
2,96%
-0,41%
-4,20%
-17,05%
-----
-----
-----
-17,50%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

161,20 PLN 07.12.2022

161,20 PLN
07.12.2022

----- ----- ----- ----- +11,61% -0,45% 1 dzień
-0,45%
-0,66%
4,03%
6,73%
1,69%
-6,08%
-----
-----
-----
-6,34%
-0,45%
-0,66%
4,03%
6,73%
1,69%
-6,08%
-----
-----
-----
-6,34%
-0,45%
-0,66%
4,03%
6,73%
1,69%
-6,08%
-----
-----
-----
-6,34%
-0,45%
-0,66%
4,03%
6,73%
1,69%
-6,08%
-----
-----
-----
-6,34%
-0,45%
-0,66%
4,03%
6,73%
1,69%
-6,08%
-----
-----
-----
-6,34%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

96,42 PLN 07.12.2022

96,42 PLN
07.12.2022

+13,54% -25,46% +10,36% +17,36% +10,49% -0,13% 1 dzień
-0,13%
-2,67%
2,61%
0,97%
-5,63%
-20,11%
5,55%
-12,57%
43,01%
-20,52%
-0,13%
-2,67%
2,61%
0,97%
-5,63%
-20,11%
5,55%
-12,57%
43,01%
-20,52%
-0,13%
-2,67%
2,61%
0,97%
-5,63%
-20,11%
5,55%
-12,57%
43,01%
-20,52%
-0,13%
-2,67%
2,61%
0,97%
-5,63%
-20,11%
5,55%
-12,57%
43,01%
-20,52%
-0,13%
-2,67%
2,61%
0,97%
-5,63%
-20,11%
5,55%
-12,57%
43,01%
-20,52%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

132,06 PLN 07.12.2022

132,06 PLN
07.12.2022

+21,30% -24,10% +5,41% +7,77% +20,90% 0,08% 1 dzień
0,08%
-0,45%
4,05%
10,68%
-3,07%
-14,95%
13,76%
-8,13%
10,27%
-15,25%
0,08%
-0,45%
4,05%
10,68%
-3,07%
-14,95%
13,76%
-8,13%
10,27%
-15,25%
0,08%
-0,45%
4,05%
10,68%
-3,07%
-14,95%
13,76%
-8,13%
10,27%
-15,25%
0,08%
-0,45%
4,05%
10,68%
-3,07%
-14,95%
13,76%
-8,13%
10,27%
-15,25%
0,08%
-0,45%
4,05%
10,68%
-3,07%
-14,95%
13,76%
-8,13%
10,27%
-15,25%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

108,26 PLN 07.12.2022

108,26 PLN
07.12.2022

----- ----- ----- +8,16% -9,98% 0,28% 1 dzień
0,28%
0,01%
5,06%
-0,68%
-2,34%
-22,52%
-22,03%
-----
-----
-20,07%
0,28%
0,01%
5,06%
-0,68%
-2,34%
-22,52%
-22,03%
-----
-----
-20,07%
0,28%
0,01%
5,06%
-0,68%
-2,34%
-22,52%
-22,03%
-----
-----
-20,07%
0,28%
0,01%
5,06%
-0,68%
-2,34%
-22,52%
-22,03%
-----
-----
-20,07%
0,28%
0,01%
5,06%
-0,68%
-2,34%
-22,52%
-22,03%
-----
-----
-20,07%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

138,71 PLN 07.12.2022

138,71 PLN
07.12.2022

+3,19% +1,95% +2,14% +4,22% -5,26% 0,22% 1 dzień
0,22%
0,62%
2,26%
0,66%
0,65%
-6,01%
-6,27%
-2,33%
8,41%
-5,08%
0,22%
0,62%
2,26%
0,66%
0,65%
-6,01%
-6,27%
-2,33%
8,41%
-5,08%
0,22%
0,62%
2,26%
0,66%
0,65%
-6,01%
-6,27%
-2,33%
8,41%
-5,08%
0,22%
0,62%
2,26%
0,66%
0,65%
-6,01%
-6,27%
-2,33%
8,41%
-5,08%
0,22%
0,62%
2,26%
0,66%
0,65%
-6,01%
-6,27%
-2,33%
8,41%
-5,08%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

90,57 PLN 07.12.2022

90,57 PLN
07.12.2022

+1,85% +2,13% +6,53% +8,32% -14,15% 0,47% 1 dzień
0,47%
0,73%
4,40%
-0,68%
-0,56%
-20,66%
-23,52%
-16,71%
-----
-17,63%
0,47%
0,73%
4,40%
-0,68%
-0,56%
-20,66%
-23,52%
-16,71%
-----
-17,63%
0,47%
0,73%
4,40%
-0,68%
-0,56%
-20,66%
-23,52%
-16,71%
-----
-17,63%
0,47%
0,73%
4,40%
-0,68%
-0,56%
-20,66%
-23,52%
-16,71%
-----
-17,63%
0,47%
0,73%
4,40%
-0,68%
-0,56%
-20,66%
-23,52%
-16,71%
-----
-17,63%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

117,77 PLN 07.12.2022

117,77 PLN
07.12.2022

+8,82% -10,87% +5,47% +12,77% -9,28% 0,23% 1 dzień
0,23%
-0,43%
5,73%
-0,64%
-2,56%
-23,47%
-18,07%
-23,08%
-0,29%
-20,97%
0,23%
-0,43%
5,73%
-0,64%
-2,56%
-23,47%
-18,07%
-23,08%
-0,29%
-20,97%
0,23%
-0,43%
5,73%
-0,64%
-2,56%
-23,47%
-18,07%
-23,08%
-0,29%
-20,97%
0,23%
-0,43%
5,73%
-0,64%
-2,56%
-23,47%
-18,07%
-23,08%
-0,29%
-20,97%
0,23%
-0,43%
5,73%
-0,64%
-2,56%
-23,47%
-18,07%
-23,08%
-0,29%
-20,97%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

84,27 PLN 07.12.2022

84,27 PLN
07.12.2022

----- ----- ----- ----- -7,57% 0,29% 1 dzień
0,29%
0,61%
3,60%
-0,02%
-1,10%
-14,48%
-----
-----
-----
-12,98%
0,29%
0,61%
3,60%
-0,02%
-1,10%
-14,48%
-----
-----
-----
-12,98%
0,29%
0,61%
3,60%
-0,02%
-1,10%
-14,48%
-----
-----
-----
-12,98%
0,29%
0,61%
3,60%
-0,02%
-1,10%
-14,48%
-----
-----
-----
-12,98%
0,29%
0,61%
3,60%
-0,02%
-1,10%
-14,48%
-----
-----
-----
-12,98%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Mieszanych

41,63 PLN 07.12.2022

41,63 PLN
07.12.2022

----- ----- ----- ----- ----- -0,02% 1 dzień
-0,02%
0,17%
3,92%
0,90%
-1,89%
-16,24%
-----
-----
-----
-15,66%
-0,02%
0,17%
3,92%
0,90%
-1,89%
-16,24%
-----
-----
-----
-15,66%
-0,02%
0,17%
3,92%
0,90%
-1,89%
-16,24%
-----
-----
-----
-15,66%
-0,02%
0,17%
3,92%
0,90%
-1,89%
-16,24%
-----
-----
-----
-15,66%
-0,02%
0,17%
3,92%
0,90%
-1,89%
-16,24%
-----
-----
-----
-15,66%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

Nastąpiła zmiana nazw oraz polityki inwestycyjnej wybranych subfunduszy. Zobacz archiwalne wyceny oraz wykresy dla tych subfunduszy:


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.