Noble Funds Notowania

Stan na dzień:

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2015 2016 2017 2018 2019

Noble Fund
Africa and Frontier

36,42 PLN 06.04.2020

36,42 PLN
06.04.2020

-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77% 4,54% 1 dzień
4,54%
1,39%
-24,11%
-34,50%
-28,99%
-30,28%
-28,91%
-----
-33,88%
4,54%
1,39%
-24,11%
-34,50%
-28,99%
-30,28%
-28,91%
-----
-33,88%
4,54%
1,39%
-24,11%
-34,50%
-28,99%
-30,28%
-28,91%
-----
-33,88%
4,54%
1,39%
-24,11%
-34,50%
-28,99%
-30,28%
-28,91%
-----
-33,88%
4,54%
1,39%
-24,11%
-34,50%
-28,99%
-30,28%
-28,91%
-----
-33,88%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Amerykańskich

89,60 PLN 06.04.2020

89,60 PLN
06.04.2020

+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77% 6,29% 1 dzień
6,29%
0,53%
-13,56%
-20,32%
-16,03%
-16,81%
-26,13%
-----
-20,17%
6,29%
0,53%
-13,56%
-20,32%
-16,03%
-16,81%
-26,13%
-----
-20,17%
6,29%
0,53%
-13,56%
-20,32%
-16,03%
-16,81%
-26,13%
-----
-20,17%
6,29%
0,53%
-13,56%
-20,32%
-16,03%
-16,81%
-26,13%
-----
-20,17%
6,29%
0,53%
-13,56%
-20,32%
-16,03%
-16,81%
-26,13%
-----
-20,17%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Europejskich

111,44 PLN 06.04.2020

111,44 PLN
06.04.2020

+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79% 3,32% 1 dzień
3,32%
2,56%
-13,88%
-23,57%
-19,58%
-20,77%
-30,96%
-----
-23,31%
3,32%
2,56%
-13,88%
-23,57%
-19,58%
-20,77%
-30,96%
-----
-23,31%
3,32%
2,56%
-13,88%
-23,57%
-19,58%
-20,77%
-30,96%
-----
-23,31%
3,32%
2,56%
-13,88%
-23,57%
-19,58%
-20,77%
-30,96%
-----
-23,31%
3,32%
2,56%
-13,88%
-23,57%
-19,58%
-20,77%
-30,96%
-----
-23,31%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji MIŚS

67,37 PLN 06.04.2020

67,37 PLN
06.04.2020

+11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36% 4,56% 1 dzień
4,56%
2,01%
-21,20%
-28,60%
-21,87%
-27,70%
-39,70%
-----
-27,99%
4,56%
2,01%
-21,20%
-28,60%
-21,87%
-27,70%
-39,70%
-----
-27,99%
4,56%
2,01%
-21,20%
-28,60%
-21,87%
-27,70%
-39,70%
-----
-27,99%
4,56%
2,01%
-21,20%
-28,60%
-21,87%
-27,70%
-39,70%
-----
-27,99%
4,56%
2,01%
-21,20%
-28,60%
-21,87%
-27,70%
-39,70%
-----
-27,99%
  DODAJ

Noble Fund
Akcji Polskich

91,42 PLN 06.04.2020

91,42 PLN
06.04.2020

-2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41% 3,87% 1 dzień
3,87%
5,46%
-12,83%
-24,25%
-20,39%
-24,91%
-35,14%
-----
-23,56%
3,87%
5,46%
-12,83%
-24,25%
-20,39%
-24,91%
-35,14%
-----
-23,56%
3,87%
5,46%
-12,83%
-24,25%
-20,39%
-24,91%
-35,14%
-----
-23,56%
3,87%
5,46%
-12,83%
-24,25%
-20,39%
-24,91%
-35,14%
-----
-23,56%
3,87%
5,46%
-12,83%
-24,25%
-20,39%
-24,91%
-35,14%
-----
-23,56%
  DODAJ

Noble Fund
Emerytalny

130,20 PLN 06.04.2020

130,20 PLN
06.04.2020

+5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% 0,99% 1 dzień
0,99%
0,08%
-5,57%
-6,93%
-5,88%
-6,95%
-15,05%
-----
-6,41%
0,99%
0,08%
-5,57%
-6,93%
-5,88%
-6,95%
-15,05%
-----
-6,41%
0,99%
0,08%
-5,57%
-6,93%
-5,88%
-6,95%
-15,05%
-----
-6,41%
0,99%
0,08%
-5,57%
-6,93%
-5,88%
-6,95%
-15,05%
-----
-6,41%
0,99%
0,08%
-5,57%
-6,93%
-5,88%
-6,95%
-15,05%
-----
-6,41%
  DODAJ

Noble Fund
Konserwatywny

146,17 PLN 06.04.2020

146,17 PLN
06.04.2020

+1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14% -0,04% 1 dzień
-0,04%
-0,31%
-1,89%
-1,47%
-0,94%
0,72%
5,25%
-----
-1,24%
-0,04%
-0,31%
-1,89%
-1,47%
-0,94%
0,72%
5,25%
-----
-1,24%
-0,04%
-0,31%
-1,89%
-1,47%
-0,94%
0,72%
5,25%
-----
-1,24%
-0,04%
-0,31%
-1,89%
-1,47%
-0,94%
0,72%
5,25%
-----
-1,24%
-0,04%
-0,31%
-1,89%
-1,47%
-0,94%
0,72%
5,25%
-----
-1,24%
  DODAJ

Noble Fund
Obligacji

118,58 PLN 06.04.2020

118,58 PLN
06.04.2020

+0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53% 0,08% 1 dzień
0,08%
-0,38%
-1,94%
0,01%
0,08%
5,87%
9,87%
-----
0,28%
0,08%
-0,38%
-1,94%
0,01%
0,08%
5,87%
9,87%
-----
0,28%
0,08%
-0,38%
-1,94%
0,01%
0,08%
5,87%
9,87%
-----
0,28%
0,08%
-0,38%
-1,94%
0,01%
0,08%
5,87%
9,87%
-----
0,28%
0,08%
-0,38%
-1,94%
0,01%
0,08%
5,87%
9,87%
-----
0,28%
  DODAJ

Noble Fund
Stabilny

129,58 PLN 06.04.2020

129,58 PLN
06.04.2020

+6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47% 2,02% 1 dzień
2,02%
0,55%
-8,68%
-11,75%
-8,57%
-7,12%
-14,69%
-----
-11,05%
2,02%
0,55%
-8,68%
-11,75%
-8,57%
-7,12%
-14,69%
-----
-11,05%
2,02%
0,55%
-8,68%
-11,75%
-8,57%
-7,12%
-14,69%
-----
-11,05%
2,02%
0,55%
-8,68%
-11,75%
-8,57%
-7,12%
-14,69%
-----
-11,05%
2,02%
0,55%
-8,68%
-11,75%
-8,57%
-7,12%
-14,69%
-----
-11,05%
  DODAJ

Noble Fund
Strategii Dłużnych

99,95 PLN 06.04.2020

99,95 PLN
06.04.2020

----- ----- ----- ----- ----- 0,00% 1 dzień
0,00%
-0,14%
-0,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
0,00%
-0,14%
-0,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
0,00%
-0,14%
-0,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
0,00%
-0,14%
-0,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
0,00%
-0,14%
-0,09%
-----
-----
-----
-----
-----
-----
  DODAJ

Open Finance
Akcji Małych i Średnich Spółek

102,62 PLN 06.04.2020

102,62 PLN
06.04.2020

+6,25% +13,82% +8,25% -20,13% +5,73% 3,46% 1 dzień
3,46%
2,38%
-17,73%
-24,95%
-19,31%
-26,36%
-37,32%
-----
-24,42%
3,46%
2,38%
-17,73%
-24,95%
-19,31%
-26,36%
-37,32%
-----
-24,42%
3,46%
2,38%
-17,73%
-24,95%
-19,31%
-26,36%
-37,32%
-----
-24,42%
3,46%
2,38%
-17,73%
-24,95%
-19,31%
-26,36%
-37,32%
-----
-24,42%
3,46%
2,38%
-17,73%
-24,95%
-19,31%
-26,36%
-37,32%
-----
-24,42%
  DODAJ

Open Finance
Akcji w likwidacji

89,38 PLN 27.02.2020

89,38 PLN
27.02.2020

-9,97% +7,01% +12,42% -15,86% -0,41% -3,70% 1 dzień
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
-3,70%
-10,73%
-9,69%
-11,52%
-7,62%
-14,46%
-22,29%
-21,46%
-10,67%
  DODAJ

Open Finance
Aktywnej Alokacji w likwidacji

76,04 PLN 27.02.2020

76,04 PLN
27.02.2020

-5,98% +3,39% -2,23% -15,85% +1,61% -2,31% 1 dzień
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
-2,31%
-7,29%
-4,95%
-7,49%
-7,61%
-9,88%
-21,45%
-24,00%
-5,96%
  DODAJ

Open Finance
Konserwatywny w likwidacji

111,86 PLN 27.02.2020

111,86 PLN
27.02.2020

+1,73% +1,29% +1,68% -1,69% -1,70% 0,02% 1 dzień
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
0,02%
0,04%
-0,02%
-1,00%
-1,72%
-1,56%
-1,95%
0,64%
0,02%
  DODAJ

Open Finance
Obligacji w likwidacji

111,20 PLN 27.02.2020

111,20 PLN
27.02.2020

-1,94% -0,40% +2,02% -0,94% +1,72% 0,10% 1 dzień
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
0,10%
0,39%
0,20%
-1,23%
-2,74%
1,40%
3,15%
-0,30%
0,14%
  DODAJ

Open Finance
Stabilnego Wzrostu w likwidacji

92,65 PLN 27.02.2020

92,65 PLN
27.02.2020

-5,39% +0,68% +0,98% -11,33% -1,92% -1,47% 1 dzień
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
-1,47%
-3,66%
-2,24%
-2,96%
-2,35%
-4,31%
-16,03%
-18,83%
-2,46%
  DODAJ

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.