Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Amerykańskich

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

*Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich do dnia 07.04.2020 r. działał pod nazwą Noble Fund Global Return.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.

Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 163,49 PLN
Maks. cena nabycia 168,55 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Opłata zmienna za wyniki 20% od nadwyżki ponad Benchmark
Wartość aktywów

19,6 mln PLN

(stan na dzień 28.06.2024 r.)
Saldo nabyć i umorzeń -0,57 mln PLN (czerwiec 2024 r.)
Benchmark 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON****
Klasyfikacja SFDR 6

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz inwestuje w akcje wiodących przedsiębiorstw notowanych głównie na giełdach amerykańskich.
  • W portfelu dominują spółki wchodzące w skład indeksów S&P 500, Nasdaq 100 oraz Russell 2000.
  • Subfundusz buduje ekspozycję na rynki akcyjne wykorzystując wyłącznie płynne akcje, ETF-y oraz kontrakty terminowe.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe
Pozostała część portfela Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne

Wyniki

stan na dzień 28.06.2024 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 2,98% 4,19% 22,97% 17,40% - - 14,02%
Benchmark 3,40% 4,00% 22,99% - - - 13,85%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 28.06.2024 r.

Alokacja sektorowa Portfela akcji

stan na dzień 28.06.2024 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 28.06.2024 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 28.06.2024 r.

Notowania Historyczne

Z dniem 07.04.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Global Return. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Global Return przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Akcji Amerykańskich. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

*Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich do dnia 07.04.2020 r. działał pod nazwą Noble Fund Global Return.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.