Fundusze inwestycyjne zamknięte - niepubliczne:

  • Noble Fund Opportunity FIZ
  • Distressed Assets FIZAN
  • Mezzanine FIZAN
  • Noble Fund Dywidendowy FIZ
  • Noble Fund Long Short FIZ
  • Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ
  • Private Equity FIZ

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 427 46 46.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.