Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Kariera

Prosimy w przesyłanych CV zamieścić następujące oświadczenie:

1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przyokopowa 33,  01-208 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Przyokopowa 33,  01-208 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Noble Funds Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w rekrutacji Noble Funds TFI S.A.