Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Zarząd

Paweł Homiński

Prezes zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Z rynkiem finansowym związany od ponad 25 lat. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI związany od początku istnienia spółki tj. od 2006 r.

 

Sylwia Magott

Wiceprezes zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

W latach 1998 - 2006 związana z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz Głównego Księgowego Funduszy, kierującego pracami zespołu wyceny aktywów funduszy. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 r.

Tomasz Gumkowski

Wiceprezes zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (tytuł MBA).

Z rynkiem finansowym związany od blisko 20 lat. Karierę zawodową rozpoczął w PKO/Credit Suisse Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. gdzie w latach 2001-2006 pracował w obszarze operacji, obsługi klienta oraz zarządzania projektami. Z Noble Funds TFI związany od początku istnienia spółki tj. od 2006 r.

  

 

Marcin Dec

Wiceprezes zarządu

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomia i Uniwersytetu Oksfordzkiego na kierunku MSc in Mathematical Finance. Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie finanse i ekonomia oraz wielokrotnym stypendystą Rektora SGH dla najlepszych doktorantów w latach 2017-2021. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF).

Związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Gdańskim od 1996 roku. Swoje doświadczenie zdobywał m. in. w Kredobanku (grupa PKOBP) we Lwowie jako członek zarządu nadzorujący piony ryzyka, Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Był również wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.