Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Zarząd

Paweł Homiński

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz licencję doradcy inwestycyjnego.

Z rynkiem finansowym związany od ponad 25 lat. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI związany od początku istnienia spółki tj. od 2006 r.

 

Sylwia Magott

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

W latach 1998 - 2006 związana z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz Głównego Księgowego Funduszy, kierującego pracami zespołu wyceny aktywów funduszy. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 r.

Tomasz Gumkowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (tytuł MBA).

Z rynkiem finansowym związany od blisko 20 lat. Karierę zawodową rozpoczął w PKO/Credit Suisse Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. gdzie w latach 2001-2006 pracował w obszarze operacji, obsługi klienta oraz zarządzania projektami. Z Noble Funds TFI związany od początku istnienia spółki tj. od 2006 r.

  

 

Marcin Dec

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomia i Uniwersytetu Oksfordzkiego na kierunku MSc in Mathematical Finance. Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie finanse i ekonomia oraz wielokrotnym stypendystą Rektora SGH dla najlepszych doktorantów w latach 2017-2021. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF).

Związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Gdańskim od 1996 roku. Swoje doświadczenie zdobywał m. in. w Kredobanku (grupa PKOBP) we Lwowie jako członek zarządu nadzorujący piony ryzyka, Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Był również wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

 

Mikołaj Raczyński

Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Wielokrotnie uczestniczył w wielu branżowych konferencjach i panelach dyskusyjnych. Prowadził również zajęcia z rynku obligacji dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Szkole Głównej Handlowej. Trzykrotnie wyróżniany w konkursie Parkietu i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego, w tym dwa razy zajął pierwsze miejsce w tej prestiżowej rywalizacji. Zdobył też dwa Złote Portfele przyznawane przez Parkiet najlepszym zarządzającym funduszami.

Z Noble Funds TFI związany od 2013 roku, kiedy to został zatrudniony jako analityk. Później awansował na stanowisko Zarządzającego Funduszami, by wkrótce zostać Dyrektorem ds. Strategii Dłużnych, następnie Dyrektorem Działu Zarządzania Funduszami. Obecnie zajmuje stanowisko Członka Zarządu.