Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Zarząd

Tomasz Gumkowski

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (tytuł MBA).

Z rynkiem finansowym związany od blisko 20 lat. Karierę zawodową rozpoczął w PKO/Credit Suisse Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. gdzie w latach 2001-2006 pracował w obszarze operacji, obsługi klienta oraz zarządzania projektami. Z Noble Funds TFI związany od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

  

 

Sylwia Magott

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami. Ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów.

W latach 1998 - 2006 związana z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zatrudniona była na stanowisku Dyrektora Operacyjnego oraz Głównego Księgowego Funduszy, kierującego pracami zespołu wyceny aktywów funduszy. Z Noble Funds TFI związana od początku istnienia spółki tj. od 2006 roku.

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z rynkiem finansowym od ponad 20 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Domu Maklerskim BMT S.A., w swojej karierze pracowała w towarzystwach emerytalnych: Commercial Union BPH CU WBK S.A., Generali PTE S.A., MetLife PTE S.A., a także w towarzystwach funduszy inwestycyjnych AIG TFI S.A. i ING Investment Management S.A. W latach 2014-2022 zatrudniona była w Capital Partners TFI S.A., pełniąc funkcję zarządzające oraz wiceprezeski zarządu. W październiku 2022 roku dołączyła do zespołu Noble Funds TFI jako Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami. Od stycznia 2023 roku zajmuje stanowisko wiceprezeski zarządu Noble Funds TFI.

Marcin Dec

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Ekonomia i Uniwersytetu Oksfordzkiego na kierunku MSc in Mathematical Finance. Jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie finanse i ekonomia oraz wielokrotnym stypendystą Rektora SGH dla najlepszych doktorantów w latach 2017-2021. Posiada licencje i tytuły: doradcy inwestycyjnego (nr 180), Certified International Investment Analyst (CIIA), Professional Risk Manager (PRM), Certificate in Quantitative Finance (CQF).

Związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Gdańskim od 1996 roku. Swoje doświadczenie zdobywał m. in. w Kredobanku (grupa PKOBP) we Lwowie jako członek zarządu nadzorujący piony ryzyka, Rabobank London na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Był również wieloletnim przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Z Noble Funds TFI związany od sierpnia 2021 roku.