Noble Funds Notowania

 

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2017 2018 2019 2020 2021

Noble Fund
Akumulacji Kapitału FIZ

1041,71 PLN 30.11.2022

1041,71 PLN
30.11.2022

+6,20% -0,01% +2,88% +5,19% -7,25% 2,04% 1 miesiąc
0,27%
2,04%
0,86%
1,47%
-9,13%
-8,40%
-5,29%
-----
-6,57%
0,27%
2,04%
0,86%
1,47%
-9,13%
-8,40%
-5,29%
-----
-6,57%
0,27%
2,04%
0,86%
1,47%
-9,13%
-8,40%
-5,29%
-----
-6,57%
0,27%
2,04%
0,86%
1,47%
-9,13%
-8,40%
-5,29%
-----
-6,57%
0,27%
2,04%
0,86%
1,47%
-9,13%
-8,40%
-5,29%
-----
-6,57%
  DODAJ

Noble Fund
Distressed Assets FIZAN

1753,39 PLN 30.12.2021

1753,39 PLN
30.12.2021

+9,70% +9,25% -0,96% +2,95% -0,49% 1 miesiąc
-----
-----
0,50%
0,99%
-0,49%
1,45%
21,59%
-----
-0,49%
-----
-----
0,50%
0,99%
-0,49%
1,45%
21,59%
-----
-0,49%
-----
-----
0,50%
0,99%
-0,49%
1,45%
21,59%
-----
-0,49%
-----
-----
0,50%
0,99%
-0,49%
1,45%
21,59%
-----
-0,49%
-----
-----
0,50%
0,99%
-0,49%
1,45%
21,59%
-----
-0,49%
  DODAJ

Noble Fund
Mezzanine FIZAN kat. A

2097,68 PLN 30.11.2022

2097,68 PLN
30.11.2022

+8,61% +8,69% +8,77% +8,01% +15,80% 0,64% 1 miesiąc
-----
0,64%
6,66%
9,47%
11,26%
43,39%
68,23%
-----
12,99%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
11,26%
43,39%
68,23%
-----
12,99%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
11,26%
43,39%
68,23%
-----
12,99%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
11,26%
43,39%
68,23%
-----
12,99%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
11,26%
43,39%
68,23%
-----
12,99%
  DODAJ

Noble Fund
Mezzanine FIZAN kat. B

2144,07 PLN 30.11.2022

2144,07 PLN
30.11.2022

----- ----- ----- +8,92% +16,79% 0,70% 1 miesiąc
-----
0,70%
6,87%
9,90%
12,15%
46,97%
-----
-----
13,82%
-----
0,70%
6,87%
9,90%
12,15%
46,97%
-----
-----
13,82%
-----
0,70%
6,87%
9,90%
12,15%
46,97%
-----
-----
13,82%
-----
0,70%
6,87%
9,90%
12,15%
46,97%
-----
-----
13,82%
-----
0,70%
6,87%
9,90%
12,15%
46,97%
-----
-----
13,82%
  DODAJ

Noble Fund
Mezzanine FIZAN kat. C

1991,84 PLN 30.11.2022

1991,84 PLN
30.11.2022

----- ----- ----- ----- ----- 0,64% 1 miesiąc
-----
0,64%
6,66%
9,47%
10,98%
-----
-----
-----
13,02%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
10,98%
-----
-----
-----
13,02%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
10,98%
-----
-----
-----
13,02%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
10,98%
-----
-----
-----
13,02%
-----
0,64%
6,66%
9,47%
10,98%
-----
-----
-----
13,02%
  DODAJ

Noble Fund
Opportunity FIZ

616,87 PLN 30.11.2022

616,87 PLN
30.11.2022

-5,65% -22,69% +7,11% +2,30% -2,43% 2,84% 1 miesiąc
-----
2,84%
-8,81%
-16,24%
-39,95%
-39,64%
-49,66%
-31,38%
-40,36%
-----
2,84%
-8,81%
-16,24%
-39,95%
-39,64%
-49,66%
-31,38%
-40,36%
-----
2,84%
-8,81%
-16,24%
-39,95%
-39,64%
-49,66%
-31,38%
-40,36%
-----
2,84%
-8,81%
-16,24%
-39,95%
-39,64%
-49,66%
-31,38%
-40,36%
-----
2,84%
-8,81%
-16,24%
-39,95%
-39,64%
-49,66%
-31,38%
-40,36%
  DODAJ

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

wycena* 21.11.2022

wycena*
21.11.2022

+5,66% +6,50% +1,92% +4,46% +3,32% 2,03% 1 miesiąc
-----
2,03%
9,22%
10,65%
8,06%
16,86%
27,05%
-----
7,64%
-----
2,03%
9,22%
10,65%
8,06%
16,86%
27,05%
-----
7,64%
-----
2,03%
9,22%
10,65%
8,06%
16,86%
27,05%
-----
7,64%
-----
2,03%
9,22%
10,65%
8,06%
16,86%
27,05%
-----
7,64%
-----
2,03%
9,22%
10,65%
8,06%
16,86%
27,05%
-----
7,64%
  DODAJ

Noble Fund
Private Debt FIZAN kat. A

wycena* 06.12.2022

wycena*
06.12.2022

+4,28% +3,41% +3,41% +3,08% +3,43% 0,56% 1 miesiąc
0,38%
0,56%
3,76%
5,74%
5,85%
12,56%
20,32%
-----
5,32%
0,38%
0,56%
3,76%
5,74%
5,85%
12,56%
20,32%
-----
5,32%
0,38%
0,56%
3,76%
5,74%
5,85%
12,56%
20,32%
-----
5,32%
0,38%
0,56%
3,76%
5,74%
5,85%
12,56%
20,32%
-----
5,32%
0,38%
0,56%
3,76%
5,74%
5,85%
12,56%
20,32%
-----
5,32%
  DODAJ

Noble Fund
Private Debt FIZAN kat. C

1384,66 PLN** 06.12.2022

1384,66 PLN**
06.12.2022

+4,54% +4,62% +4,78% +3,17% +3,53% 0,54% 1 miesiąc
0,37%
0,54%
3,70%
5,61%
5,71%
12,95%
23,77%
-----
5,18%
0,37%
0,54%
3,70%
5,61%
5,71%
12,95%
23,77%
-----
5,18%
0,37%
0,54%
3,70%
5,61%
5,71%
12,95%
23,77%
-----
5,18%
0,37%
0,54%
3,70%
5,61%
5,71%
12,95%
23,77%
-----
5,18%
0,37%
0,54%
3,70%
5,61%
5,71%
12,95%
23,77%
-----
5,18%
  DODAJ

Noble Fund
Private Debt FIZAN kat. D

1424,30 PLN** 06.12.2022

1424,30 PLN**
06.12.2022

----- ----- ----- +5,22% +4,47% 0,64% 1 miesiąc
0,42%
0,64%
4,02%
6,27%
6,91%
17,54%
-----
-----
6,30%
0,42%
0,64%
4,02%
6,27%
6,91%
17,54%
-----
-----
6,30%
0,42%
0,64%
4,02%
6,27%
6,91%
17,54%
-----
-----
6,30%
0,42%
0,64%
4,02%
6,27%
6,91%
17,54%
-----
-----
6,30%
0,42%
0,64%
4,02%
6,27%
6,91%
17,54%
-----
-----
6,30%
  DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

* Prezentowane dane nie stanowią oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych, są wynikiem obliczeń wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem hipotetycznej reinwestycji wypłaconego dochodu przypadającego na certyfikat inwestycyjny. Oficjalna wycena certyfikatów oraz historyczne wysokości wypłaty dochodu są dostępne wyłącznie dla uczestników funduszu.

** Z dniem 23 października 2020 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Private Debt Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dalej: „Fundusz Przejmujący”) z Funduszem Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz Przejmowany”). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020, poz. 95) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego. W wyniku połączenia uczestnicy Fundusz Przejmowanego stali się uczestnikami Funduszu Przejmującego.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku zmianie uległa nazwa Funduszu Przejmującego w ten sposób, że dotychczasową nazwę Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zastąpiono nazwą Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.