Noble Funds Notowania

 

  PORÓWNAJ  
Wszystkie Roczne stopy zwrotu
Fundusz Wycena Stopa zwrotu Stopa zwrotu Roczna stopa zwrotu Wybierz okres Historia Moje wyceny
2015 2016 2017 2018 2019

Noble Fund
Akumulacji Kapitału FIZ

1176,36 PLN 30.06.2020

1176,36 PLN
30.06.2020

----- ----- +6,20% -0,01% +2,88% 0,26% 1 miesiąc
0,35%
0,26%
2,78%
2,94%
5,07%
9,22%
-----
2,94%
0,35%
0,26%
2,78%
2,94%
5,07%
9,22%
-----
2,94%
0,35%
0,26%
2,78%
2,94%
5,07%
9,22%
-----
2,94%
0,35%
0,26%
2,78%
2,94%
5,07%
9,22%
-----
2,94%
0,35%
0,26%
2,78%
2,94%
5,07%
9,22%
-----
2,94%
  DODAJ

Distressed Assets FIZAN

1669,94 PLN 30.06.2020

1669,94 PLN
30.06.2020

+1,90% +14,88% +9,70% +9,25% -0,96% 1 miesiąc
-----
-----
1,53%
-2,43%
-2,55%
9,39%
35,37%
-2,43%
-----
-----
1,53%
-2,43%
-2,55%
9,39%
35,37%
-2,43%
-----
-----
1,53%
-2,43%
-2,55%
9,39%
35,37%
-2,43%
-----
-----
1,53%
-2,43%
-2,55%
9,39%
35,37%
-2,43%
-----
-----
1,53%
-2,43%
-2,55%
9,39%
35,37%
-2,43%
  DODAJ

Mezzanine FIZAN kat. A

1399,11 PLN 30.06.2020

1399,11 PLN
30.06.2020

+6,99% +7,89% +8,61% +8,69% +8,77% -2,96% 1 miesiąc
-----
-2,96%
-0,89%
-5,73%
-0,89%
16,23%
35,82%
-5,73%
-----
-2,96%
-0,89%
-5,73%
-0,89%
16,23%
35,82%
-5,73%
-----
-2,96%
-0,89%
-5,73%
-0,89%
16,23%
35,82%
-5,73%
-----
-2,96%
-0,89%
-5,73%
-0,89%
16,23%
35,82%
-5,73%
-----
-2,96%
-0,89%
-5,73%
-0,89%
16,23%
35,82%
-5,73%
  DODAJ

Mezzanine FIZAN kat. B

1403,44 PLN 30.06.2020

1403,44 PLN
30.06.2020

----- ----- ----- ----- +4,05% -2,88% 1 miesiąc
-----
-2,88%
-0,64%
-5,23%
-----
-----
-----
-5,23%
-----
-2,88%
-0,64%
-5,23%
-----
-----
-----
-5,23%
-----
-2,88%
-0,64%
-5,23%
-----
-----
-----
-5,23%
-----
-2,88%
-0,64%
-5,23%
-----
-----
-----
-5,23%
-----
-2,88%
-0,64%
-5,23%
-----
-----
-----
-5,23%
  DODAJ

Noble Fund
Opportunity FIZ

916,08 PLN 30.06.2020

916,08 PLN
30.06.2020

+20,78% +7,11% -5,65% -22,69% +7,11% 4,41% 1 miesiąc
-----
4,41%
18,68%
-11,60%
-10,14%
-36,09%
-25,73%
-11,60%
-----
4,41%
18,68%
-11,60%
-10,14%
-36,09%
-25,73%
-11,60%
-----
4,41%
18,68%
-11,60%
-10,14%
-36,09%
-25,73%
-11,60%
-----
4,41%
18,68%
-11,60%
-10,14%
-36,09%
-25,73%
-11,60%
-----
4,41%
18,68%
-11,60%
-10,14%
-36,09%
-25,73%
-11,60%
  DODAJ

Private Equity FIZ

947,39 PLN 30.06.2020

947,39 PLN
30.06.2020

----- ----- ----- +0,36% +10,53% 1 miesiąc
-----
-----
12,01%
-13,92%
-9,74%
-5,36%
-----
-13,92%
-----
-----
12,01%
-13,92%
-9,74%
-5,36%
-----
-13,92%
-----
-----
12,01%
-13,92%
-9,74%
-5,36%
-----
-13,92%
-----
-----
12,01%
-13,92%
-9,74%
-5,36%
-----
-13,92%
-----
-----
12,01%
-13,92%
-9,74%
-5,36%
-----
-13,92%
  DODAJ

Open Finance
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

wycena* 30.06.2020

wycena*
30.06.2020

----- ----- +5,66% +6,50% +1,92% 0,56% 1 miesiąc
-----
0,56%
1,56%
2,42%
1,68%
15,00%
-----
2,42%
-----
0,56%
1,56%
2,42%
1,68%
15,00%
-----
2,42%
-----
0,56%
1,56%
2,42%
1,68%
15,00%
-----
2,42%
-----
0,56%
1,56%
2,42%
1,68%
15,00%
-----
2,42%
-----
0,56%
1,56%
2,42%
1,68%
15,00%
-----
2,42%
  DODAJ

Open Finance
Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN kat. A

wycena* 09.07.2020

wycena*
09.07.2020

----- +4,43% +4,54% +4,62% +4,78% 0,39% 1 miesiąc
0,33%
0,39%
1,87%
2,28%
4,60%
14,44%
24,91%
2,31%
0,33%
0,39%
1,87%
2,28%
4,60%
14,44%
24,91%
2,31%
0,33%
0,39%
1,87%
2,28%
4,60%
14,44%
24,91%
2,31%
0,33%
0,39%
1,87%
2,28%
4,60%
14,44%
24,91%
2,31%
0,33%
0,39%
1,87%
2,28%
4,60%
14,44%
24,91%
2,31%
  DODAJ

Open Finance
Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN kat. B

1252,19 PLN 09.07.2020

1252,19 PLN
09.07.2020

----- ----- ----- ----- +1,23% 0,47% 1 miesiąc
0,37%
0,47%
2,12%
2,67%
-----
-----
-----
2,73%
0,37%
0,47%
2,12%
2,67%
-----
-----
-----
2,73%
0,37%
0,47%
2,12%
2,67%
-----
-----
-----
2,73%
0,37%
0,47%
2,12%
2,67%
-----
-----
-----
2,73%
0,37%
0,47%
2,12%
2,67%
-----
-----
-----
2,73%
  DODAJ

Open Finance
Obligacji Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych

wycena* 10.07.2020

wycena*
10.07.2020

+3,20% +4,36% +4,28% +3,41% +3,41% 0,32% 1 miesiąc
0,27%
0,32%
2,08%
1,77%
3,39%
10,53%
18,52%
1,54%
0,27%
0,32%
2,08%
1,77%
3,39%
10,53%
18,52%
1,54%
0,27%
0,32%
2,08%
1,77%
3,39%
10,53%
18,52%
1,54%
0,27%
0,32%
2,08%
1,77%
3,39%
10,53%
18,52%
1,54%
0,27%
0,32%
2,08%
1,77%
3,39%
10,53%
18,52%
1,54%
  DODAJ

* Prezentowane dane nie stanowią oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych, są wynikiem obliczeń wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem hipotetycznej reinwestycji wypłaconego dochodu przypadającego na certyfikat inwestycyjny. Oficjalna wycena certyfikatów oraz historyczne wysokości wypłaty dochodu są dostępne wyłącznie dla uczestników funduszu.


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.