Tomasz Manowiec

20/04/2018Video

Pesymizm wśród inwestorów

Komentarz Tomasza Manowca

więcej

Daniel Zegadło

13/04/2018Video

Rynek obligacji skarbowych

Komentarz Daniela Zegadło

więcej

Mikołaj Raczyński

06/04/2018Video

Rynek szuka pretekstów do… zmienności

Komentarz Mikołaja Raczyńskiego

więcej

Ryszard Miodoński

30/03/2018Video

Szklanka do połowy pusta

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

więcej

Paweł Homiński

22/03/2018Video

Końcówka nieudanego pierwszego kwartału

Komentarz Pawła Homińskiego

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.