Mikołaj Raczyński

18/08/2017Video

Dobre makro, niska inflacja i geopolityka

Komentarz Mikołaja Raczyńskiego

więcej

Ryszard Miodoński

11/08/2017Video

Wspierający sezon wyników kwartalnych?

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

więcej

Paweł Homiński

10/08/2017Miesięczne

Małe spółki nadal słabe

 

więcej

Daniel Zegadło

04/08/2017Video

Rynki na rozdrożu

Komentarz Daniela Zegadło

więcej

Tomasz Manowiec

28/07/2017Video

Sezon wyników kwartalnych na GPW

Komentarz Tomasza Manowca

więcej

Paweł Homiński

21/07/2017Video

Nowe rekordy na giełdach w USA

Komentarz Pawła Homińskiego

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.